Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ny kampagne til lederne: Tag hånd om medarbejdere med kræft

05-11-2019
Hvert år får 14.000 danskere i den erhvervsaktive alder konstateret kræft, men hver tredje kræftpatient oplever, at det har været udfordrende for deres leder at håndtere deres kræftforløb. Derfor skal lederne være endnu bedre rustet til opgaven, mener Dansk Industri (DI) og Kræftens Bekæmpelse.

Kaare Jepsen, skolelærer og kræftramt, tøver ikke med at sige, at han havde været på Herrens Mark uden sin leder, der sørgede for, at han fik klare og trygge rammer under sit kræftforløb. Foto; Kræftens Bekæmpelse

Hvert år får 14.000 danskere i den erhvervsaktive alder konstateret kræft, og hovedparten fortsætter med at gå på arbejde efter endt behandling.

Sygdomsforløbet kan give vanskeligheder på arbejdspladsen, og spørger man kræftpatienterne, siger mange af dem, at de oplever, at det har været udfordrende for deres leder at håndtere deres kræftforløb.

Hver tredje kræftpatient oplever, at lederen er udfordret
Kræftens Bekæmpelse har spurgt tidligere og nuværende kræftpatienter om forholdet til lederen under kræftsygdommen.

Her siger hver tredje  kræftpatient, at det var en udfordring for deres leder at håndtere kræftforløbet, og tre ud af fire har oplevet udfordringer, da de vendte tilbage på arbejdet - blandt andet med senfølger og varetagelsen af opgaver.

Mange ledere mangler med andre ord værktøjer til at kunne håndtere en situation, de sandsynligvis kommer til at stå i på et tidspunkt i de kommende år, hvor flere vil overleve kræft, og hvor pensionsalderen stiger.

Estimater viser nemlig, at knap 20.000 danskere i den erhvervsaktive alder i 2025 vil få kræft. Det er en stigning i forhold til i dag, hvor antallet er 14.000.

Kræftpatienter vil gerne bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygdomsforløbet, men har samtidig nok at gøre med at forholde sig til sygdommen og behandlingen. Så lederen er ekstremt vigtig for kræftpatienten. Lederen sikrer, at der er klare rammer og tryghed i forhold til arbejdsopgaver, kolleger og arbejdspladsen generelt

Pernille Slebsager, afdelingschef i Patient- & Pårørendestøtte, Kræftens Bekæmpelse

Lederne skal klædes endnu mere på
Der er derfor med brug for, at lederen klædes endnu bedre på, mener både DI og Kræftens Bekæmpelse:

- Kræftpatienter vil gerne bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygdomsforløbet, men har samtidig nok at gøre med at forholde sig til sygdommen og behandlingen. Så lederen er ekstremt vigtig for kræftpatienten. Lederen sikrer, at der er klare rammer og tryghed i forhold til arbejdsopgaver, kolleger og arbejdspladsen generelt, siger Pernille Slebsager, afdelingschef i Patient- & Pårørendestøtte, Kræftens Bekæmpelse.

DI nikker genkendende til udfordringerne forbundet med kræft på arbejdspladsen og modtager jævnligt ønsker om sparring fra ledere i DI’s 11.000 medlemsvirksomheder:

- Det er forfærdeligt svært, når der er en, der bliver ramt af kræft. For når én bliver syg, er der mange, der bliver påvirket. Det gælder i familier, det ved alle, men det gælder bestemt også på en arbejdsplads, hvor både den syge, kolleger og ledere pludselig står i en meget svær situation. Derfor får vi også mange henvendelser fra vores medlemsvirksomheder, som efterspørger råd til, hvordan de skal tackle situationen, siger underdirektør i DI, Kinga Szabo Christensen, som selv har stået i den udfordrende ledelsessituation.

Lederne savner viden og redskaber
En rundspørge som Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt ledere med personaleansvar viser, at 60 pct. enten ikke har en politik for alvorlig sygdom, eller at de ikke er klar over, om det findes på arbejdspladsen.

Herudover viser den også, at over halvdelen af lederne især savner mere viden om psykiske reaktioner på kræft, gode råd til at tale om kræftsygdommen med den berørte medarbejder - samt gode råd til forventningsafstemning i forhold til arbejdsopgaver.

Ny kampagne til lederne

- Vi vil støtte lederen, så han eller hun kan støtte den kræftramte medarbejder bedst muligt. Derfor lancerer vi i dag 5. november ”Taghåndom.dk” med gode råd, redskaber og anbefalinger tilpasset lederens travle hverdag, siger Pernille Slebsager.

De seks gode råd i kampagnen kan være en hjælp for de kræftsyge, deres kolleger og ledere ude i virksomhederne. Alle bliver påvirket, når en medarbejder bliver alvorligt syg. Og ofte er det ikke den, du regner med. Så særligt for lederne gælder det om at have antennerne ude og være klar til at tilbyde støtte – og for alle på arbejdspladsen om at vise åbenhed og forståelse

Kinga Szabo Christensen, underdirektør i DI

DI har givet adgang til viden fra 200 ledere
DI har været en tæt samarbejdspartner i udviklingen af den nye kampagne og har blandt andet givet adgang til et ledernetværk med 200 ledere.

De udvalgte temaer tager på den måde udgangspunkt i ledernes hverdag og konkrete behov:

- De seks gode råd i kampagnen kan være en hjælp for de kræftsyge, deres kolleger og ledere ude i virksomhederne. Alle bliver påvirket, når en medarbejder bliver alvorligt syg. Og ofte er det ikke den, du regner med. Så særligt for lederne gælder det om at have antennerne ude og være klar til at tilbyde støtte – og for alle på arbejdspladsen om at vise åbenhed og forståelse, siger Kinga Szabo Christensen.

På kampagnesitet Taghåndom.dk får ledere gode råd, redskaber og anbefalinger til, hvordan de bedst tager hånd om en medarbejder, der bliver kræftpatient.

Samtidigt er der lige nu 500 værktøjskasser på vej ud til virksomheder i Danmark med gode råd og redskaber til lederen.

Seks fælles anbefalinger fra DI og Kræftens Bekæmpelse til lederen

1. Luk op for de første samtaler
Tag initiativ til at tale om kræft. Du skal skabe tryghed hos den kræftramte medarbejder, så din medarbejder kan koncentrere sig om at blive klar igen - både mentalt og helbredsmæssigt.

2. Aftal kommunikationen
Lav klare aftaler med din medarbejder om, hvordan situationen skal meldes ud til kollegaer og resten af organisationen.

3. Tilpas arbejdsopgaverne
Arbejdsopgaverne skal tilpasses din medarbejders mentale og psykiske helbred både under kræftforløbet, og når medarbejderen vender tilbage.

4. Find et rådgivningstilbud
Kend til de rådgivningstilbud som eksisterer og tilbyd dette til din medarbejder og de kollegaer, der er berørt af situationen. Søg også selv hjælp, hvis der er brug for det.

5. Formulér en politik
Det er vigtigt, at du som leder kender til din virksomheds personalepolitik på området for kritisk sygdom – og at du kan vejlede ud fra den. Tag initiativ til at formulere en politik, hvis din virksomhed ikke har én.

6. Få viden om kræft
Søg information om kræft – men husk det er ikke forventet, at du er ekspert på kræf

Om kampagnen

Tilrettelæggelsen af kampagnen er sket i tæt og løbende dialog med DI og CO-industri. Herudover har Dansk Erhverv og 3F givet værdifulde input.

Kampagnens temaer og redskaber er udvalgt på baggrund af dialog med 200 ledere, HR-ansatte, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet og fra forskellige brancher.

Få gode råd og redskaber på kampagnesitet Taghåndom.dk - hvis din medarbejder får kræft