Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ny rapport: Fem afgørende skridt mod en røgfri fremtid

08-02-2018
Trods regeringens målsætning om en røgfri generation i 2030 ryger hver femte dansker stadig. Og de seneste seks år er andelen af rygere ikke faldet. Nu giver en ny rapport konkrete anbefalinger til, hvordan vi i fremtiden får færre rygere. Ikke mindst blandt børn og unge.

Vi ved det godt. Danmark er ikke klassens duks, når det gælder tobaksforebyggelse - 22 pct. af danskerne ryger. Det er flere end i de andre nordiske lande, og især blandt børn og unge er der stadig alarmerende mange, der begynder at ryge. Hvis ikke udviklingen vender, vil to elever i hver skoleklasse dø af rygning senere i livet.

Men nu viser en ny rapport, hvordan Danmark ved hjælp af fem indsatser kan komme nærmere målet om en røgfri fremtid. Bag rapporten står Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partnerskab Røgfri Fremtid i samarbejde med WHO Europe og det europæiske netværk for tobaksforebyggelse, ENSP.

National handleplan for tobak

Rapporten giver fem konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark når målet om en røgfri generation, hvor ingen børn og unge begynder at ryge: 1) En national handleplan for tobaksforebyggelse, 2) højere pris, 3) neutrale tobakspakker og tobak under disken, 4) røgfri miljøer, især hvor børn og unge opholder sig. Og 5) tobaksindustrien skal ikke have mulighed for at påvirke sundhedspolitik.

Modsat mange andre lande har vi i Danmark ikke en samlet national strategi for, hvordan vi undgår, at børn og unge begynder at ryge

Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

- Rapporten kan være en løftestang, der baner vejen for en samlet dansk indsats mod rygning.  Ingen politikere ønsker, at børn og unge begynder at ryge. Men modsat mange andre lande har vi i Danmark ikke en samlet national strategi for, hvordan vi undgår det, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Hun opfordrer politikere til at arbejde sammen med organisationer og eksperter, og hun håber, at beslutningstagere fra hele det politiske spektrum vil se rapporten som en håndsrækning og et oplæg til konstruktiv debat om, hvad vi gør ved de triste statistikker. For der er brug for handling nu, hvis vi skal nå en røgfri fremtid i 2030.

Vi skal lære af andre lande

Udover de fem anbefalinger afdækker rapporten, i hvilket omfang vi i Danmark lever op til WHO’s rammekonvention om tobak. Danmark skrev i 2004 under på konventionen og forpligtede sig dermed til at arbejde med de mest effektive værktøjer for at forebygge rygning.

Underdirektør i TrygFonden, Trine Heidemann, understreger, at der er stor enighed blandt danskerne om, at børn og unge ikke skal ryge. Og problemet er så stort, at vi i Danmark må lære af de metoder og redskaber, der har fået andelen af rygere til at falde i andre lande.

- Hver dag tænder 40 børn og unge deres første cigaret. Vores mål er, at det skal være sværere for børn og unge at begynde at ryge. Og analyser viser, at danskerne, på tværs af politiske skel, bakker op om lovgivning, når det gælder lige netop dét. Så der er god grund til at se meget nøje på de fem anbefalinger, rapporten kommer med, siger hun.

Rapportens fem anbefalinger
  1. En national handleplan for tobaksforebyggelse
  2. Højere pris på tobak
  3. Neutrale tobakspakker uden logo og farve samt tobak under disken, væk fra butikshylderne
  4. Flere røgfri miljøer omkring børn og unge, fx dagpleje, institutioner og skoler
  5. Tobaksindustrien skal ikke kunne påvirke sundhedspolitik
Om rapporten

Rapporten ”Capacity assessment on the implementation of effective tobacco control policies in Denmark” offentliggøres torsdag den 8. februar på konferencen ”How to achieve the tobacco-free vision in Denmark by 2030”, der afholdes i FN-Byen i Københavns Nordhavn. Her bliver hovedresultaterne præsenteret, og internationale oplægsholdere deler deres erfaringer med tobaksforebyggelse. Se her programmet for konferencen

Bag rapporten står Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partnerskab Røgfri Fremtid i samarbejde med WHO Europe og det europæiske netværk for tobaksforebyggelse, ENSP.

Tobak i tal
  • 13.600 danskere dør hvert år som følge at rygning
  • 22 pct. af danskerne ryger, heraf 15 pct. dagligt
  • Hver tredje 15-årig har prøvet at ryge
  • Blandt 16-25-årige ryger 22 pct. dagligt eller ugentligt
  • To elever i hver skoleklasse vil dø af rygning, hvis andelen af rygere ikke falder

Kilder: Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere om danskernes holdninger til tobaksforebyggelse