Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ny undersøgelse: Aldersgrænse for solariebrug vil forebygge tusindvis af kræfttilfælde

09-10-2018
Næsten 4.000 tilfælde af hud- og modermærkekræft kunne undgås, hvis det sammen med landets første solarielov var blevet forbudt for unge at gå i solarium. Det viser et nyt studie fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

En 18-års aldersgrænse for solariebrug vil reducere antallet af kræfttilfælde og spare samfundet for mange millioner. Foto: Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne

Solariebrug øger risikoen for hud- og modermærkekræft og er særligt farligt for børn og unge. Men i Danmark kan selv helt unge tage kunstig sol, for her er der, modsat mange andre lande, ingen nedre aldersgrænse for solariebrug.

Hvis den danske solarielov fra 2014 havde indeholdt en aldersgrænse på 18 år, ville det på sigt have forhindret tusindvis af kræfttilfælde. Det viser et nyt studie fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, hvor forskere har sat tal på, hvor mange tilfælde af kræft i huden, vi kunne undgå i perioden 2014-2045.

Beregningerne viser, at i alt 3.730 tilfælde af kræft i huden kunne være undgået, hvis der var blevet indført en nedre aldersgrænse. Heraf er næsten 2.000 tilfælde modermærkekræft, der er den alvorligste form for kræft i huden. En aldersgrænse ville samtidig have sparet det danske samfund for minimum 67 millioner kroner i perioden.

Hvis politikerne i 2014 havde valgt helt at forbyde solarier - som de har i Australien og Brasilien – kunne vi i perioden frem til 2045 have forebygget 81.887 tilfælde af hud- og modermærkekræft og sparet samfundet for 961 millioner kroner.

Ikke for sent at ændre på fremtiden
Brian Køster, Postdoc i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, står bag det nye studie, som han håber vil få politikerne til at skærpe solarieloven:

- Vi ved, at solariebrug øger risikoen for kræft og er særligt farligt for børn og unge. Nu ved vi så også, at et politisk værktøj som en aldersgrænse vil have en afgørende effekt, siger Brian Køster.

Han understreger, at det ikke er for sent at ændre på fremtiden.

- Et totalt solarieforbud er den mest effektive politiske løsning, men en aldersgrænse vil være et skridt i den rigtige retning, fastslår han.

WHO bakker op
En række EU-lande har vedtaget en aldersgrænse på 18 år, som WHO også anbefaler. Men da solarieloven blev vedtaget herhjemme, valgte politikerne trods anbefalinger fra en række forbruger-, børne- og sundhedsfaglige organisationer ikke at indføre en aldersgrænse.

Politikerne argumenterede med, at solarieforbruget blandt unge var faldende. Men sådan er det ikke længere. I 2013 gik 10 pct. af de 15-25-årige i solarium. I dag er andelen 12 pct.

Jette Jul Bruun er programchef i TrygFonden, og hun mener, at det er vigtigt, at vi tager et fælles ansvar for vores børn og unge:

- I Danmark bør vi derfor gøre som de fleste andre lande i Europa og indføre en aldersgrænse, så vi beskytter mindreårige mod kræftrisikoen fra den kunstigt fremstillede uv-stråling, siger Jette Jul Bruun.

Flertallet af danskere bakker op om en aldersgrænse. I 2016 mente 66 pct. af de 15-70-årige danskere, at solariebrug bør være ulovligt for børn og unge under 18 år.

Om undersøgelsen

”Skin cancer Projections and Cost Savings 2014-2045 of Improvements to the Danish Sunbed Legislation of 2014” er publiceret i photodermatology, photoimmunology and photomedicine 2018.

Studiet har til formål at kortlægge, hvordan en 18-års aldersgrænse eller et decideret forbud mod solariebrug tilbage i 2014 ville have påvirket både antallet af kræfttilfælde og det danske samfunds besparelser frem mod år 2045. Resultatet viser, at et solarieforbud ville have reduceret antallet af hud- og modermærkekræfttilfælde frem mod 2045 med 81.887, samt sparet samfundet for 960 millioner kr. En 18-års aldersgrænse ville have reduceret antallet med 3.730 tilfælde i årene frem mod 2045 og sparet samfundet for mindst 67 millioner kr. Studiet er baseret på solariedata fra 3.999 repræsentativt udvalgte danskere i 2015, befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik og historisk cancer incidens fra Nordcan. I fremskrivningen antages det, at loven håndhæves og at kun halvt så mange vil begynde at bruge solarium efter det 18. år. I 2015 begyndte over 80 %, inden de var fyldt 18 år.

Studiet er publiceret i september 2018 og kan læses her

WHO’s anbefalinger på solarieområdet

WHO anbefaler et solarieforbud eller en kombinationspakke, bestående af bemanding, aldersgrænse, hudtype begrænsning, solarieejerlicens, solarieskat, solarietype og -rør godkendelse, personel uddannelse, advarselsskiltning samt markedsføringsforbud.

En række EU-lande har vedtaget den anbefalede aldersgrænse på 18 år.

Se mere her

Solariebrug er kræftfremkaldende
  • I 1992 blev solarier klassificeret som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker og i 2009 fastslog WHO, at uv-stråling fra solarier med sikkerhed er kræftfremkaldende.
  • Jo flere gange, man går i solarium, jo større er risikoen for at få kræft.
  • Alt solariebrug er skadeligt, selvom du kun bruger det sjældent. Der er ingen sikker nedre grænse.
  • Solarieforbrug øger risikoen for modermærkekræft med 20 %, men går du i solarium, før du fylder 35 år, er risikoen øget med 60 %.
  • 3 ud af 4 tilfælde af modermærkekræft blandt solariebrugere under 30 år kan forklares med solariebrug.
  • Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt de 15-34-årige.
  • Hvert år konstateres mere end 2.200 nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark – og 285 dør hvert år af sygdommen.