Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ny viden om antioxidanter og brystkræftbehandling

09-02-2019
Mange kræftpatienter bruger en eller anden form for alternativ behandling, som supplement til den almindelige kræftbehandling. Ny forskning understreger imidlertid at behandling med antioxidanter bør benyttes med varsomhed. Et budskab, der bakkes op af Kræftens Bekæmpelse.

Der er grund til omtanke, hvis man som brystkræftpatient tager tilskud af antioxidanter. Ny forskning viser nemlig, at midlerne kan have betydning for mulighederne for at overleve sygdommen. Foto: Colourbox.

Kosttilskud kan påvirke effekten af den kræftbehandling man får og derfor skal man altid fortælle sin læge, hvis man tager tilskud, siger gruppeleder Anja Olsen fra Kræftens Bekæmpelse. Foto: Tomas Bertelsen.

Mange kræftpatienter er glade for at bruge alternativ behandling og oplever, at alternativ behandling kan lindre smerte, give energi og forbedre livskvaliteten under et krævende behandlingsforløb. 

Men et nyt forskningsresultat fra tyske forskere hejser et advarselsflag overfor kvinder med brystkræft, som bruger kosttilskud i form af antioxidanter samtidig med, at de er i behandling med enten kemoterapi eller stråler. 

Resultaterne viser nemlig, at denne kombination kan give kvinderne dårligere chancer for at overleve kræftsygdommen.

Nærmere bestemt viser undersøgelsen, at kvinderne både havde en øget risiko for at dø i løbet af opfølgningsperioden, og at perioden inden sygdommen vendte tilbage var kortere end hos kvinder, der ikke tog kosttilskud med antioxidanter. 

Der findes kun få undersøgelser om effekten af antioxidanter samtidig med kræftbehandling, men det nye studie understøtter den holdning til brug af kosttilskud, som Kræftens Bekæmpelse har. Det fortæller gruppeleder Anja Olsen, som forsker i betydningen af kost og kosttilskud.

- Kosttilskud så som antioxidanter kan påvirke effekten af den kræftbehandling, man får. Det kan betyde, at virkningen af den almindelige kræftbehandling bliver enten forstærket eller nedsat. Derfor skal man være varsom med, hvilken alternativ behandling man benytter, overveje hvorfor man ønsker at bruge den og altid huske at fortælle sin læge, hvad man tager, siger Anja Olsen. 

Kræftens Bekæmpelses hjælp og viden til alternativ behandling

Modvirker kræftbehandlingen
Det nye studie er baseret på data fra 2223 kvinder efter overgangsalderen, som havde fået diagnosen brystkræft uden spredning. Forskerne undersøgte om kvinderne havde taget antioxidanter både før og efter, de fik diagnosen samt under behandling, og de undersøgte også en række faktorer, som i øvrigt påvirker kvindernes risiko for at dø. 

Ifølge forfatterne bag det nye studie er årsagen til, at patienterne klarer sig dårligere, formentlig, at antioxidanterne påvirker effekten af strålebehandling og kemoterapi. Det er behandlinger, som slår kræftcellerne ihjel ved at fremme en kemisk proces i kræftcellerne, kendt som oxidation. 

Antioxidanter virker, som navnet antyder, modsat – de hæmmer oxidation. På den måde kan antioxidanter direkte modvirke den effekt, den almindelige kræftbehandling har, og føre til, at kræftcellerne får bedre muligheder for at overleve. 

- Modsætningen mellem antioxidanter og konventionelle behandlinger er en velkendt effekt og er netop en af grundene til, at vi i Kræftens Bekæmpelse maner til forsigtighed ved brug af antioxidanter. Studiet her har kun undersøgt kvinder med brystkræft. Men det er vigtigt at få mere viden om samspillet mellem antioxidanter og kemo-/stråleterapi ved behandling af andre kræftformer. De biologiske mekanismer er med stor sandsynlighed de samme, siger Anja Olsen.

Resultaterne er offentliggjort her: Jung AY. et al.: Antioxidant supplementation and breast cancer prognosis in postmenopausal women undergoing chemotherapy and radiation therapy. Am J Clin Nutr 2019; 0:1-10

 

Mere om forskningen

Forskerne har set på data for mellem seks til 12 år for hver af kvinderne i undersøgelsen. Det var ikke muligt at undersøge hvilken dosis antioxidanter, kvinderne havde taget. De hyppigste brugte antioxidanttilskud indeholdt: selen, multivitaminer, zink, vitamin C, vitamin E og vitamin A.