Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nye kræfttal: Over 350.000 lever med og efter kræft

10-02-2021
År for år stiger antallet af mennesker i Danmark, der lever med eller efter en kræftdiagnose. I slutningen af 2019 var antallet 351.747 personer, og det var over 12.000 flere end året før. Det fremgår af rapporten ’Nye Kræfttilfælde i Danmark 2019’, der sætter tal på kræftudviklingen i Danmark.
Menneskemængde

overlevelsen for en række kræftsygdomme er blevet forbedret på grund af bedre behandlinger og en massiv indsats på kræftområdet de seneste 20 år. Arkivfoto: Colourbox

Den nye rapport er udgivet af Sundhedsdatastyrelsen og bygger på tal fra Cancerregistret. Den viser, at der i 2019 var 45.453 nye kræfttilfælde i Danmark. Det er en stigning på 2,7 pct. i forhold til året før og skyldes sammensætningen i befolkningen med flere ældre, og at kræftrisikoen stiger med alderen.

Det stigende antal kræfttilfælde er en del af forklaringen på, at stadig flere lever med eller efter kræft i Danmark. Men det skyldes i høj grad også, at overlevelsen for en række kræftsygdomme er blevet forbedret på grund af en massiv indsats på kræftområdet de seneste 20 år.

- Kræftbehandlingen i Danmark er gennem en årrække blevet forbedret, og det betyder, at flere kan leve videre i mange år efter en kræftdiagnose. Det er en rigtig god nyhed, men det betyder også, at vi skal være endnu bedre til at tage hånd om patienterne efter kræft og de bivirkninger og senfølger, som rammer over halvdelen af kræftpatienterne, og som mange ikke får tilstrækkelig hjælp til, siger Jesper Fisker, der er adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om den forbedrede danske kræftoverlevelse:

Danmark har markant fremgang i overlevelse efter kræft

De største kræftsygdomme

De mest udbredte kræftsygdomme i Danmark er brystkræft for kvinder og prostatakræft for mænd. I 2019 fik 5.105 kvinder brystkræft, hvilket var 107 flere tilfælde end året før.  

Læs mere om brystkræft:

Brystkræft

Prostatakræft er faldet en smule. 4.535 mænd fik prostatakræft i 2019, hvilket var 152 færre tilfælde end året før.

Læs mere om prostatakræft

Prostatakræft

En anden stor kræftsygdom i Danmark er lungekræft. Her er antallet af nye tilfælde faldet med 27 fra 4.916 i 2018 til 4.889 i 2019.

Det er umiddelbart et lille fald, men når det sammenholdes med befolkningens sammensætning i antal og alder, får man den såkaldte incidensrate – hvilket svarer til den enkeltes risiko for at få sygdommen, og den er faldet med 2,6 pct. for lungekræft på et år, fremgår det af rapporten. Og det er værd at glæde sig over, siger Jesper Fisker.

- Den absolut største årsag til lungekræft er rygning, og selv det mindste fald i denne sygdom er en god nyhed. Det tager mange år at udvikle lungekræft, og i Kræftens Bekæmpelse tror vi på, at de senere års tiltag inden for tobaksforebyggelse og røgfri ungdom for alvor vil knække kurven i fremtiden. Samtidig har det også høj prioritet at forbedre behandlingen af lungekræft, som er blevet meget bedre de senere år, men som stadig trænger til et løft, siger Jesper Fisker.

Læs mere om lungekræft:

Lungekræft

Seks år med tarmkræftscreening

I 2019 var der 3.374 mennesker i Danmark, der fik kræft i tyktarmen, og 1.470 der fik endetarmskræft. Flere kvinder fik tyktarmskræft, hvorimod færre mænd fik diagnosen. For begge køn fik lidt færre endetarmskræft.

Læs mere om endetarmskræft:

Endetarmskræft

I 2014 begyndte vi i Danmark at screene for kræft i tyk- og endetarm, og i årene derefter steg forekomsten af tarmkræft, simpelthen fordi flere tilfælde blev opdaget tidligere. Nu er screeningsprogrammet kørt ind, og antallet af tarmkræftdiagnoser er tilbage på niveau eller lidt lavere end før screeningsprogrammet.

Læs mere om tyktarmskræft:

Tyktarmskræft

Screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft er iværksat for at finde kræft, inden patienten får symptomer, fremhæver Kræftens Bekæmpelses forskningschef Mef Nilbert.

- Det særlige ved tarmkræftscreeningen er, at man ikke alene kan finde kræft tidligt, men faktisk allerede, før kræft opstår, da man også finder polypper, som er forstadier til kræft. Det betyder rent faktisk, at den enkeltes risiko for at få disse kræftformer falder, siger Mef Nilbert.

Find rapporten her:

Nye kræfttilfælde i Danmark 2019

Corona og kræfttal for 2020

Den nye rapport fra Sundhedsdatastyrelsen indeholder kræfttal til og med 2019, altså året før coronapandemien kom til Danmark. Det store spørgsmål er nu, hvilke konsekvenser pandemien har haft for kræftpatienterne, herunder antallet af kræftdiagnoser i 2020.

I efteråret 2020 viste forskere fra Kræftens Bekæmpelse, at der under forårets lockdown – fra marts til maj 2020, var cirka 33 pct. færre danskere, der fik en kræftdiagnose, sammenlignet med gennemsnittet af de foregående fem år over den samme periode. En nedgang, der svarer til cirka 2.800 færre nye diagnoser på blot tre måneder.

Læs mere om kræft under corona:

Kræftens Bekæmpelse: Bekymrende fald i nye kræftdiagnoser under coronakrise

Det er meget bekymrende, for kræft behandles mest effektivt, når den opdages og behandles tidligt, påpeger Jesper Fisker.

- Sundhedsvæsenet har ikke været lukket ned for kræftpatienter under corona, men tallene tyder på, at der går mennesker rundt med uopdaget kræft. Vi håber, at nogle af de manglende diagnoser i foråret er blevet indhentet i løbet af året, men det ved vi først, når vi får de samlede kræfttal for 2020, siger Jesper Fisker.