Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nye tal: Forældre har stor tillid til HPV-vaccinen

16-03-2018
Knap 80 pct. af alle forældre til piger i 10-14-års alderen har tillid til, at HPV-vaccinen er sikker – og dermed er der tale om en markant stigning på blot halvandet år. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen.

- Det er meget positivt, og det viser, at det var nødvendigt med en styrket informationsindsats. Debatten var blevet meget farvet og unuanceret. Jeg er også overbevist om, at skiftet til den nyere og bedre dækkende ni-valente vaccine, som indgik i finansloven, er blevet vel modtaget, men vi er ikke i mål endnu. Vi skal have den sidste gruppe med, så de også bliver beskyttet mod livmoderhalskræft, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Det går den rette vej

Efter et drastisk fald i tilslutningen til HPV-vaccination i Danmark er udviklingen nu for alvor ved at vende: Antallet af piger, der bliver HPV-vaccineret, er stigende, og det samme gælder forældrenes tillid til, at vaccinen er sikker – det vil sige, at bivirkninger er sjældne og milde. En ny undersøgelse blandt mere end 1.000 forældre til piger i 10-14-års alderen viser således, at knap 80 pct. af forældrene i høj eller nogen grad har tillid til, at HPV-vaccinen er sikker, mens kun 6 pct. slet ikke har tillid til vaccinens sikkerhed.

Den øgede tillid til HPV-vaccinen og dermed større vaccinationsdækning vil forhåbentlig betyde markant færre tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark.

- Det er virkelig gode nyheder. Det styrker vores tro på, at vi når målet om, at mindst 90 pct. af alle 12-årige piger siger ja tak til HPV-vaccination. Samtidig er der nu en god chance for, at de piger, der ikke nåede at få vaccinen som 12-årige, får rettet op på det og bliver vaccineret nu, siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Mange nye tilfælde af livmoderhalskræft kan undgås

Kræftens Bekæmpelse gennemførte i sommeren 2016 en undersøgelse blandt forældre til piger i alderen 10-14 år. Den viste, at kun knap halvdelen af forældrene i målgruppen dengang havde tillid til HPV-vaccinens sikkerhed:

- Vi har været dybt bekymrede over, at så mange piger slet ikke blev HPV-vaccineret. For dermed risikerer vi at se flere nye tilfælde af livmoderhalskræft, som kunne have været forhindret, siger Janne Villemoes Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse, og fortsætter: - Heldigvis giver de nye tal os et håb om, at vi med en kombination af HPV-vaccination og screening vil kunne stoppe livmoderhalskræft – en alvorlig kræftsygdom, der ofte rammer kvinder i en alt for ung alder.

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen lancerede i maj måned informationsindsatsen ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft”, der skal give forældre mere viden om forebyggelse af livmoderhalskræft og HPV-vaccination, og den fortsætter året ud.

Lægeforeningen glæder sig også over udviklingen:

- At flere nu har tillid til HPV-vaccinen er meget positivt. Min oplevelse er, at mange forældre i højere grad er opmærksomme på kvaliteten af den information, de søger om vaccinen. Mange har en god dialog med deres egen læge, og det betyder også, at de i højere grad vælger vaccinen til og har tillid til, at det er det bedste for deres barn, siger Michael Dupont, praktiserende læge og næstformand i Lægeforeningen.

Fakta om undersøgelsen

På vegne af parterne bag informationsindsatsen ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft” gennemførte analyseinstituttet Epinion i november 2017 en undersøgelse blandt 1.106 repræsentativt udvalgte forældre til piger i alderen 10-14 år om deres viden og holdning til HPV-vaccination. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanelet. 

Resultater fra undersøgelsen:

  • 79 pct. har i høj grad eller nogen grad tillid til at HPV-vaccinen er sikker. 12 pct. har i mindre grad tillid, og 6 pct. har slet ikke tillid, til at vaccinen er sikker.
  • 72 pct. er enige eller meget enige i det synspunkt, at HPV-vaccination af den enkelte er vigtig for forebyggelse af HPV-relateret kræft i hele befolkningen
  • 99 pct. af forældrene ved, at HPV-vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft
Fakta om HPV-vaccination

HPV-vaccination forebygger livmoderhalskræft, som skyldes HPV (human papilloma virus). HPV kan angribe cellerne i livmoderhalsen og give celleforandringer, som kan udvikle sig til kræft.

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen anbefaler, at piger i alderen 12-17 år tager imod tilbuddet om gratis HPV-vaccination, fordi…

  • Omkring 4 ud af 10 danskere under 30 år er smittet med HPV lige nu
  • Danmark har den højeste forekomst af livmoderhalskræft i Norden
  • Hver dag rammes en kvinde af livmoderhalskræft i Danmark
  • Hvert år dør 100 danske kvinder af sygdommen
  • HPV-vaccination kan forebygge 90 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft
  • WHO anbefaler HPV-vaccination, og vaccinen tilbydes piger i stort set alle lande i Europa

Hvis du er i tvivl, så tag snakken med din læge. Læs mere på www.stophpv.dk