Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nyt studie kortlægger risiko for øjensygdom efter stamcelletransplantation

12-02-2021
Over 1.400 patienter har medvirket i den nye undersøgelse, som kan bruges til at udpege patienter, som man bør holde særligt øje med inden en stamcelletransplantation. Undersøgelsen er støttet af Knæk Cancer.
Stamcelletransplantation og øjen-GVH

Stamcelletransplantation kan være en behandling mod forskellige kræftformer, f.eks. akut leukæmi, hvor kræften medfører, at bloddannelsen ikke fungerer normalt. Foto: Colourbox

Stamcelletransplantation er en behandling, der gives til blandt andet patienter med akut leukæmi, når kemoterapi alene ikke er nok. Den kan redde liv, men det er også en voldsom og kompliceret behandling, der kan give bivirkninger.

En af de bivirkninger er øjensygdommen øjen-GVH (graft-versus-host), en tilstand, hvor donorcellerne angriber patientens celler.

Læs om stamcelletransplantation med brug af celler fra en donor:

Stamcelletransplantation med brug af celler fra en donor

- GVH kan skabe en reaktion i øjnenes overflade, der kan give røde og meget tørre øjne, og mange mister deres tåreproduktion. Øjen-GVH kan være en meget ubehagelig tilstand og give nedsat livskvalitet, siger Helene Jeppesen, der er læge på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme.

Hun står i spidsen for den nye undersøgelse, som kortlægger øjen-GVH blandt 1.407 patienter, der fik en stamcelletransplantation på Rigshospitalet i årene 1980-2016. Forskerne har undersøgt, hvilke patienter der har en særlig risiko for at udvikle øjen-GvH, og som man derfor bør være særligt opmærksom på.

Tørre øjne

I dag skal alle patienter til øjenlæge inden en stamcelletransplantation. Øjenlægen foretager en række undersøgelser, blandt andet en Schirmers Test, der kan vurdere tårekirtlens evne til at danne tårevæske.

Ifølge den nye undersøgelse har 13 pct. af patienterne tørre øjne allerede inden stamcelletransplantationen. Opgørelsen viser, at en lav Schirmers Test inden transplantationen giver en større risiko for øjen-GVH.

Læs om stamcelletransplantation:

Stamcelletransplantation

Forbehandling med kemoterapi

Patienter, der skal have en stamcelletransplantation, kan få forskellige typer af forbehandling med kemoterapi, som er mere eller mindre intens. Således har 18 pct. af de patienter, der har fået en højdosis-forbehandling med kemoterapi, øjen-GVH fem år efter stamcelletransplantationen, mens hele 35 pct. af patienter, der har fået en lavdosis-forbehandling, er ramt ifølge den nye undersøgelse. 

Risikoen handler dog ikke om selve forbehandlingen, men formentlig om hvilke patienter der får de to forskellige forbehandlinger, forklarer Helene Jeppesen.

Flere og flere får en stamcelletransplantation, og dermed er der flere, der risikerer at få disse senfølger, og dem skal vi gerne hjælpe bedst muligt

Helene Jeppesen, læge på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme

- Der er flere faktorer, der kan bidrage til den højere forekomst af øjen-GVH ved lavdosis forbehandling.  Blandt andet er patienterne i denne gruppe ældre, og alle får stamceller fra perifert blod, det vil sige, at stamcellerne er høstet fra donorblod. Begge dele er tydelige risikofaktorer for øjen-GVH, siger hun.

Blandt de patienter, der har fået en forbehandling med højdosis kemoterapi, er der desuden en lidt højere risiko for øjen-GVH, hvis donor ikke er i familie med patienten, og hvis man bruger stamceller fra en kvindelig donor. Ligeledes er der større risiko blandt patienter med kræft. Stamcelletransplantation gives også som behandling for sygdomme, som ikke er kræft, og her er der en lavere risiko for øjen-GVH.

Læs om metode ved stamcelletransplantation:

Metode ved stamcelletransplantation

Skal følges af øjenlæge

I dag går patienter, der får en stamcelletransplantation, til årlige undersøgelser hos en øjenlæge i fem år.

- Den nye undersøgelse bakker op om det, vi allerede gør, og så udpeger den nogle grupper, som vi skal holde særligt øje med og måske se tidligere, end vi gør i dag. Det er for eksempel ældre patienter og patienter med en lav Schirmers Test, som måske skal sættes i forebyggende behandling, siger Helene Jeppesen.

- Flere og flere får en stamcelletransplantation, og dermed er der flere, der risikerer at få disse senfølger, og dem skal vi gerne hjælpe bedst muligt, siger Helene Jeppesen.

Forskningsresultatet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Bone Marrow Transplant.

Find resultaterne her: Jeppesen H et al: Chronic ocular graft-versus-host disease after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in Denmark - factors associated with risks and rates in adults according to conditioning regimen. Bone Marrow Transplant. 2020 Jul 12. doi: 10.1038/s41409-020-0993-3.

Mere om risikoen for øjensygdom efter stamcelletransplantation

Den nye undersøgelse udpeger nogle særlige risikofaktorer for øjen-GVH ved de to regimer for forbehandling til stamcelletransplantation. For begge grupper gælder, at problemer med tørre øjne inden behandlingen, øger risikoen.

Høj dosis kemoterapi (myeloablativ)

  • 19 pct. af de patienter, der får stamcelletransplantation på grund af kræft, får øjen-GVH, mod 6 pct. af de patienter, der ikke har kræft.
  • 21 pct. af de patienter, der får stamceller fra en kvindelig donor, mod 16 pct. af patienter, der får stamceller fra en mand.
  • 21 pct. af de patienter, der får stamceller fra en, som patienten ikke er i familie med, mod 15 pct. af patienter, der får stamceller fra et familiemedlem.
  • 27 pct. af de patienter, der får stamceller fra blod, mod 15 pct. af patienter, der får stamceller fra knoglemarv.

Lav dosis (non- myeloablativ)

  • Ældre patienter har 24 pct. større risiko for øjen-GVH end patienter, som er 10 år yngre.
Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen

Kræftens Bekæmpelse har støttet projektet 'Når en knoglemarvs-transplantation rammer øjnene' med 1,2 mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2014.

Se hvad pengene fra Knæk Cancer går til:

Det går pengene til