Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Øv, det er endnu en ommer

13-05-2020
Det er stærkt beklageligt, at to regioner ikke har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for undersøgelse af personer med mistanke om lungekræft. Det risikerer at underminere tilliden til sundhedsvæsenet, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.
Jesper Fisker

Det risikerer at underminere tilliden til sundhedsvæsenet, hvis borgerne får mindre grundige undersøgelser, end dem som de bør få, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

I går meddelte Region Hovedstaden, at 300 til 350 borgere skal gennem en ny undersøgelse for lungekræft, fordi de i første omgang ikke har fået den undersøgelse som de ifølge de nationale retningslinjer skulle have haft. De har fået en mindre sikker undersøgelse, som betyder, at lungekræft muligvis ikke er blevet opdaget. Tidligere har Region Midt genindkaldt 93 personer af samme grund.

- Det er bekymrende, at endnu en region må indkalde borgere til en fornyet undersøgelse, fordi de ikke har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er en stor belastning for de mennesker, som bliver berørt af det, siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Som patient skal man have tillid til, at man får den udredning og den behandling, som vores myndigheder og eksperter lægger op til

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Underminerer tilliden
Jesper Fisker siger, at han frygter, at den slags svigt kan underminere tilliden til sundhedsvæsenet.

- Som patient skal man have tillid til, at man får den udredning og den behandling, som vores myndigheder og eksperter lægger op til. Det er kritisabelt, at Region Hovedstaden har haft en procedure, hvor nogle patienter med svag mistanke om lungekræft har fået en mindre sikker undersøgelse, end retningslinjerne tilsiger, siger Jesper Fisker.

Jesper Fisker bifalder, at regionen tager sagerne op til fornyet vurdering.

- Det er vigtigt, at Region Hovedstaden nu kommer til bunds i sagerne, således man indkalder alle personer, hvor der kan være mistanke om lungekræft, til en grundig undersøgelse, siger Jesper Fisker.

Jesper Fisker noterer, at Region Hovedstaden nu ændrer praksis. Og han opfordrer regionen til hurtigst også at få opdateret de forældede retningslinjer fra 2016, der pr. dags dato fortsat ligger på sundhed.dk.

Jesper Fisker opfordrer også de øvrige regioner til at gennemgå deres retningslinjer og praksis for at sikre sig, at det foregår, som det skal.

Det står klart, at Regionshospitalet i Silkeborg finder relativt flere patienter med lungekræft i tidligere stadie end andre steder. Det kan skyldes, at man her har brugt lav dosis CT-skanninger i stedet for almindelig røntgen i forbindelse med udredning af patienter, hvor der ikke foreligger mistanke om lungekræft

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Fokus på lavdosis CT
Sagerne fra Region Midt og Region Hovedstaden har sat fokus på brugen af lavdosis CT, som angiveligt har været anvendt til undersøgelser, hvor man burde have brugt almindelig CT. Det skal ikke forveksles med muligheden for at bruge lavdosis CT i de tilfælde, hvor der ellers bruges almindelig røntgen.

-  Det står klart, at Regionshospitalet i Silkeborg finder relativt flere patienter med lungekræft i tidligere stadie end andre steder. Det kan skyldes, at man her har brugt lav dosis CT-skanninger i stedet for almindelig røntgen i forbindelse med udredning af patienter, hvor der ikke foreligger mistanke om lungekræft, siger Jesper Fisker.

Tidlig diagnostik af lungekræft betyder bedre behandlingsmuligheder for patienterne, således at flere kan overleve med færre senfølger.

- Derfor er resultaterne fra Silkeborg vigtige og interessante. Og derfor har vi bedt Sundhedsstyrelsen om at undersøge forholdene, og det ønske fastholder vi, fastslår Jesper Fisker.

Jesper Fisker siger, at Kræftens Bekæmpelse regionsudvalg følger sagerne i regionerne.

Her kan du læse mere om vores ønske om at få undersøgt brugen af lavdosis CT: Hold fokus på patienterne, tak