Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Presseklip

Her kan du se uddrag af de seneste 6 måneders presseklip fra danske medier om kræft, kræftbehandling og forebyggelse.

Dato Overskrift
20.10.2017

FDA godkender nyskabende behandling til den hyppigste lymfomtype

Den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA har godkendt kræftmidlet Yescarta, som er en lovende ny behandling til en aggressiv og særligt dødelig form for hæmatologisk sygdom, diffust storcellet B-celle lymfom, som er den hyppigste lymfomtype. Yescarta, der er udviklet af Gilead, er en såkaldt CAR-T (chimerisk antigen receptor T-celle terapi), som ved hjælp af patientens egne hvide blodceller er i stand til at reprogrammere kroppens egne immunceller til at genkende og angribe ondartede celler i kroppen. Yescarta er en engangsbehandling, som i USA vil koste et beløb svarende til ca. 2,4 mio. kr. per patient. 


(Dagens Medicin 19-10-2017)

20.10.2017

Patientforening: Vi tør ikke stå frem med vores sygdom

Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft, siger, at der mangler fokus på lungekræft, og at det skyldes, at lungekræft er en stigmatiseret sygdom, fordi mange får lungekræft som følge af rygning. - Folk ser det som selvforskyldt og føler, at de ligger samfundet til last. Det er også medvirkende til, at sygdommen ikke bliver opdaget tidligere – mange tør ikke gå til læge. Så sent som i sidste uge var der en patient, der sagde til mig, at han ikke turde stå frem i Knæk Cancer, fordi sygdommen jo var hans egen skyld. Den stigmatisering oplever mange af vores medlemmer gang på gang. Den skal vi væk fra, det er ikke fair, siger hun.


(Propatienter.dk 19-10-2017)


Link til originalartiklen

19.10.2017

Hospitaler vil spørge alle om røg- og drikkevaner

De fem regioner er blevet enige om en indsats, hvor alle hospitaler forpligter sig til systematisk at spørge patienterne ud om rygning og alkohol og dernæst tilbyde dem en henvisning til kommunale afvænningstilbud i de tilfælde, det er relevant. Det er en særdeles vellykket indsats på regionshospitalerne i Herning og Holstebro, der danner baggrund for, at alle landets sygehuse nu kommer til at gå ind i kampen for at vænne flere danskere af med at ryge eller drikke for meget alkohol.


(Politiken 19-10-2017)


Link til originalartiklen

19.10.2017

Flere overlever kræft, men her er skyggesiden, som få taler om

Charlotte Hübschmann har haft livmoderhalskræft og lider i dag af kroniske følgesygdomme, såkaldte senfølger, som har stor indflydelse på hendes liv og hverdag. - I dag går jeg med støttestrømper 365 dage om året, fordi mine ben hæver. Og så skal jeg have engangskatetre på mig altid, så jeg kan komme af med min urin. Jeg har nemlig ikke fuld kontrol over min blærefunktion, siger hun. I en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen vurderes det, at cirka 50 pct. af alle kræftoverlevere bliver ramt af følgesygdomme efter deres kræftbehandling.


(TV 2 19-10-2017)


Link til originalartiklen

18.10.2017

Alvorlige bivirkninger udebliver hos voksne med hpv-vaccine

Forskere påviser, at der ikke er sammenhæng mellem hpv-vaccinen og 44 autoimmune og neurologiske sygdomme. Flere studier - både europæiske og amerikanske - har tidligere også afvist mistankerne om bivirkninger. I Kræftens Bekæmpelse mener professor, forskningsleder Susanne Krüger Kjær, at det nye studie bygger ovenpå resultaterne fra de tidligere studier.


(Information 18-10-2017)


Link til originalartiklen

17.10.2017

For norske pensionskroner er tobaksaktier forbudt

PKA Pension gav tobakken sparket for 10 år siden, og for norske pensionskroner er tobaksaktier forbudt. Rammebetingelserne og de etiske investeringer er et resultat af politiske beslutninger og vedtaget ved lov. I Norge har den gigantiske Statens Pensjonsfond, en af verdens største investeringsfonde, dermed for længst droppet cigaretterne – uden at de har fået et nævneværdigt mindre afkast. Seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk, Troels Holmberg, mener ikke, det vil gå ud over afkastet i danske pensionskasser at droppe tobaksaktierne: - Det burde ikke være så svært. Med mindre tobaksaktierne fylder uforholdsmæssigt meget, siger han.


(Politiken 17-10-2017)


Link til originalartiklen

17.10.2017

Børnelæger advarer mod medicinsk cannabis

Cannabis hører ikke hjemme på listen over medikamenter, der bør bruges til alvorligt syge børn og unge. Det konkluderer en række børnelæger på basis af eksisterende forskning og egne erfaringer. Marianne Olsen, der sammen med Søren Walther-Larsen er tilknyttet Rigshospitalets Juliane Marie Center på Palliativt Team for Børn og Unge og Videnscenter for Børnesmerter siger blandt andet: - Man kan informere sagligt og nøgternt om, hvorfor man fraråder det. Men hvis forældrene gør det alligevel, er det vigtigt med åben dialog. Så man ved, hvad børnene får af alternativ behandling for at være på forkant i forhold til at gennemskue eventuelle interaktioner og symptomer hos børnene, som man ikke umiddelbart kan forklare.


(ugeskriftet.dk 16-10-2017)


Link til originalartiklen

16.10.2017

Ingen straf for at sælge tobak til børn - nabolande går andre veje

Det er seks måneder siden, at Politiken begyndte at dokumentere, at tobak ulovligt bliver solgt til børn i hele landet, uden at butikkerne bliver straffet. På Christiansborg er sundhedspolitikere på tværs af Folketinget forargede og fastslår, at loven naturligvis skal overholdes, og synderne straffes. Men det er meget småt med nye ideer, der løser det velkendte problem. Radikale, Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet ønsker en bred politisk drøftelse af, hvad der skal ske.


(Politiken 14-10-2017)


Link til originalartiklen

16.10.2017

Bandlyst af FN-netværk: Pensionskasser holder fast i uetiske tobaksaktier

Tobaksindustrien blev forleden smidt ud af FN’s etiske virksomhedsnetværk. Alligevel vil flere store pensionskasser fortsat investere i tobaksaktier. Det gælder blandt andre PensionDanmark, der ellers selv har tilsluttet sig Global Compact. Selskabet havde i første halvår af 2017 tobaksaktier til en samlet værdi af næsten 1 milliard kroner. FN Global Compact begrunder udelukkelsen af tobaksindustrien med bl.a., at rygning ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) slår 7 millioner mennesker ihjel om året – hvilket er uforeneligt med FN’s verdensmål om sundhed. Også PFA har tilsluttet sig FN’s virksomhedsnetværk, men her gør udelukkelsen af tobaksindustrien så stort et indtryk, at pensionsgiganten nu vil revurdere sine investeringer i tobaksindustrien. Den udmelding glæder Kræftens Bekæmpelse, som i flere år har været frustreret over, at foreningens medarbejdere indirekte er medejere af virksomheder i tobaksindustrien via deres pensionsopsparing i PFA.


(Politiken 16-10-2017)

16.10.2017

Fire mio. kr. skal løse HPV-gåde

En privat komité mener, at aluminium i vacciner kan have været skyld i bivirkninger hos HPV-vaccinerede. Derfor vil de samle fire millioner kroner ind til et uafhængigt forskningsprojekt. - Vi har en mistanke om, at det er aluminium, der kan være årsagen til mange bivirkninger. Aluminium er brugt i vacciner siden 1926, men det nanoaluminium, der bruges i HPV-vaccinen, er aldrig godkendt, siger initiativtager til komiteen, Mette Kenfelt, der selv har en datter, der er blevet alvorligt syg efter at have fået HPV-vaccinen.


(Fyns Amts Avis 16-10-2017)


Link til originalartiklen

13.10.2017

Elever og lærere udsættes for kræftfremkaldende stoffer

Flere lærere og elever arbejder og får undervisning i sundhedsfarlige lokaler. Der er blandt andet fundet kræftfremkaldende stoffer på 12 skoler, viser aktindsigt fra Arbejdstilsynet. Seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse, Johnni Hansen, er overrasket over, at nogle skoler stadig slås med det farlige asbest. Og både lærernes og elevernes formand er forargede.


(Ugebrevet A4 12-10-2017)


Link til originalartiklen

13.10.2017

Thailand indfører rygeforbud på 20 strande

Fra den 1. november 2017 er det forbudt at tænde en smøg på 20 forskellige strande i Thailand. Overtræder man rygeforbuddet, vil det ifølge myndighederne blive straffet med en bøde, som lyder på 100.000 baht (det svarer til knap 19.000 danske kroner) og op til et års fængsel. - Cigaretskod tegnede sig for 30 procent af det samlede affald, siger Jatuporn Buruspat, som er vicedirektør for myndighederne for hav og kyst. Han oplyser, at der i stedet vil blive udpeget særlige rygeområder på hver strand væk fra havet.
(Dagens.dk 11-10-2017)


Link til originalartiklen

10.10.2017

Det går 'Knæk Cancer'-pengene til i 2017

I hele uge 43 samler TV 2 og Kræftens Bekæmpelse ind til Knæk Cancer. Pengene fra årets Knæk Cancer-indsamling skal blandt andet gå til en røgfri fremtid, ensartet behandling i Danmark, senfølgeenheder og projekter, der kan give flere kræftpatienter mulighed for at dø i eget hjem, hvis de ønsker det. Kræftens Bekæmpelse har udpeget ni projekter, som de håber kan få del i Knæk Cancer-indsamlingen i år. Projekterne er opgjort i prioriteret rækkefølge, og det er derfor ikke sikkert, at alle projekter ender med støtte. Det afhænger af det endelige indsamlingsbeløb.


(TV2 09-10-2017)


Link til originalartiklen

10.10.2017

Dalende tillid til sundhedsmyndighederne

27 procent af danskerne svarer i en ny måling, at deres tillid til sundhedsmyndighederne er faldende, skriver Altinget. Eksperter og sundhedsaktører mener, at det skyldes fake news, sociale medier og autoriteter i forfald. - Det er stærkt bekymrende, når borgere eller meningsfællesskaber begynder at abonnere på alternative sandheder, siger David Budtz, som er professor i videnskabsteori ved Aalborg Universitet. Søren Brostrøm, direktør i sundhedsstyrelsen udtaler blandt andet: - Både HPV-sagen og psykiatersagen har udfordret tilliden til sundhedsmyndighederne og givet anledning til selvransagelse, siger han.


(Altinget 10-10-2017)


Link til originalartiklen

10.10.2017

Kræftlæger: Vi mangler kompetencer til at forebygge underernæring

Kræftlægerne bør spille en mere aktiv rolle, når det gælder kræftpatienters ernæring. Det mener over halvdelen af de kræftlæger, der har deltaget i en ernæringsundersøgelse for Onkologisk Tidsskrift. Ifølge undersøgelsen risikerer dårlig ernæringstilstand at blive en bremse for behandlingen. Blandt kræftlægerne er der bred enighed om, at underernæring er meget udbredt blandt deres egne kræftpatienter. En tredjedel oplever af og til at måtte udskyde medicinsk og /eller kirurgisk behandling pga. kræftpatientens ernæringstilstand.


(Onkologisk Tidsskrift 09-10-2017)


Link til originalartiklen

09.10.2017

’Jeg troede bare lige, at jeg skulle dø, men det går nok’

I Kronikken skriver antropolog Kristine Lehmann Graversen om livet efter kræftsygdom. Hun skriver blandt andet: "Enten er man syg, eller også er man rask. Sådan er de fleste af os vant til at tænke. Vi overser, at mange mennesker i dag nok erklæres sygdomsfri, men man må leve med, at sygdommen ligger på lur og trækker lange tråde ind i livet efter behandlingen. De er ikke syge eller raske; de er ’hverken eller’."


(Information 09-10-2017)


Link til originalartiklen

09.10.2017

Overlæger bruger kun godt halvdelen af deres tid på patienterne

Siden 2011 og frem til i dag er overlægernes patientrelaterede arbejde faldet fra 64 pct. af arbejdstiden til 55 pct. i 2017, viser ny undersøgelse. Det betyder, at hver overlæge i gennemsnit nu tilbringer 4,5 time mindre med patientarbejde hver uge. Til gengæld er lægernes administrative arbejde med bl.a. dokumentation og indberetning de seneste par år steget et par procentpoint til 13 pct., ligesom overlægerne i dag bruger lidt mere tid på forskning, konferencer og især såkaldt hjemmearbejde, som dækker eksempelvis e-mailbesvarelser.


(Jyllands-Posten 08-10-2017)


Link til originalartiklen

09.10.2017

Ny sms til bloddonorer: »Tak - du har netop hjulpet en patient«

Bloddonorer i Region Hovedstaden får nu takke-sms´er i det øjeblik, deres blod bliver anvendt til at hjælpe en patient, der for eksempel lider af kræft. Håbet er, at det vil gøre donorere mere motiverede for at hjælpe og lokke nye til: - Jeg blev overrasket og megaglad. Jeg vidste slet ikke, at de sagde tak på den måde. Det er en dejlig anerkendelse, fortæller Julie Steenbuch Holt, der er 24 år og har doneret sit A Rhesus positiv-blod, siden hun var 17 år.


(Berlingske 09-10-2017)


Link til originalartiklen

05.10.2017

Foreninger undgår moms-sparekniven

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) trækker forslaget om besparelser på momskompensationen til foreninger. Beslutningen kommer efter, at både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har meddelt regeringen, at man ikke vil være med til en aftale. Regeringen har dog stadig planer om at skrue ordningen sammen på en anden måde.


(dr.dk 04-10-2017)


Link til originalartiklen

05.10.2017

Regeringen og DF suspenderer omstridt krav til sygehuse

V-LA-K-regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at suspendere produktionskravet til sygehusene fra 1. januar 2018. Helt konkret betyder det ifølge Finansministeriet, at regionerne kan få penge fra den såkaldte aktivitetspulje på 1,4 mia. kr. for 2018 uden at levere en meraktivitet på 2 pct., sådan som det hidtil har været kravet.


(Politiken 04-10-2017)


Link til originalartiklen

Resultater pr. side

Viser 1-20 af 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9