Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Presseklip

Her kan du se uddrag af de seneste 6 måneders presseklip fra danske medier om kræft, kræftbehandling og forebyggelse.

Dato Overskrift
19.06.2018

De fleste læger afviser stadig medicinsk cannabis

Mange praktiserende læger siger stadig nej til patienter, der vil have medicinsk cannabis på recept. Det viser rundspørge blandt 82 lægehuse i Trekantområdet, som DR har lavet. Kun 7 af de 82 lægehuse siger ja til at udskrive medicinsk cannabis.  Kolding-lægen Jens Rosbach siger, at han ikke vil tage ansvar for en behandling, der kører som en forsøgsordning. Antallet af nye læger, der udskriver medicinsk cannabis, har dog de seneste måneder været stigende. Medicinsk cannabis bruges bl.a. mod bivirkninger efter kemoterapi og andre smerter.


(DR Trekanten 19-06-2018)


Link til originalartiklen

19.06.2018

Håndværkere er særligt udsatte i solen

Håndværkere med udendørsarbejde er særligt udsatte for solens UV-stråling, som kan give kræft. Speciallæge i arbejdsmedicin Kasper Grandahl har undersøgt uv-stråling hos knap 500 personer med udendørs arbejde. Resultatet viser, at folk, som arbejder udendørs, udsættes for mere end dobbelt UV-stråling sammenlignet med folk med indendørs arbejde. Eksponering for UV-stråling er en overset problematik, mener projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne Peter Dalum. I 2016 blev 66 sager om hudkræft anmeldt som arbejdsskader. Året før var det 103.


(Grøn Teknik 19-06-2018)


Link til originalartiklen

19.06.2018

Ny genteknologi mistænkes for at fremkalde kræft

CRISPR er fremtidens store håb indenfor genteknologi. Men nu viser to nye studier i det videnskabelige tidsskrift Nature Medicine, at teknologien muligvis kan give kræft. CRISPR bruges til at klippe i menneskers gener med. Studierne er baseret på celler, ikke mennesker, men problemet skal alligevel tages seriøst. - Det er jo vores største frygt, at sådan noget kan ske, og fra tidligere forsøg med genteknologier ved vi, at det også godt kan gå galt, siger adjunkt Rasmus O. Bak fra Aarhus Universitet  .


(Videnskab.dk 19-06-2018)

18.06.2018

HPV-vaccine: markant fald i kræftforstadier hos unge piger

Den omstridte hpv-vaccine virker. Sådan lyder konklusionen fra forskere ved Københavns Universitet. Forskerne fulgt den første årgang af vaccinerede piger født i 1993. Pigerne har som voksne deltaget i den første screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft. Resultatet viser, at de vaccinerede kvinder har 40 pct. færre tilfælde af svære celleforandringer udløst af hpv-virus, som kan give livmoderhalskræft sammenlignet med  den ti år ældre årgang af kvinder, som ikke fik tilbudt gratis vaccine. - Det er ubestridt positivt og viser, at vaccinen virker. Det er en tydelig understregning af, at det er vigtigt at lade sig vaccinere, siger direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

 


(Jyllandsposten 18-06-2018)


Link til originalartiklen

18.06.2018

Overlæge: Højspændingsledninger udgør ikke en generel sundhedsrisiko

Højspændingsledninger har været mistænkt for at øge risiko for kræft generelt. Forskere har tidligere påvist øget risiko for leukæmi hos børn, der bor tæt på højspændingsledninger. - Vi kan ikke finde biologiske mekanismer, som kan forklare, hvorfor der er en let øget risiko for kræft hos disse børn. Det fortæller professor Christoffer Johansen fra Rigshospitalet og ansat af  Kræftens Bekæmpelse samt Sundhedsstyrelsens sagkyndig i højspænding og sygdomme. Han mener dog ikke, at højspændingsledninger udgør en generel sundhedsrisiko.


(Jyske Vestkysten 18-06-2018)


https://web.retriever-info.com/go/?d=03530720180618u5JKubfzRV2yPaCLSeuAtg&sa=2028052&x=4f63125fe398b8fd3f39c369483bf79a&p=827333&a=54305&s=35307

15.06.2018

MR-skanning indføres til undersøgelse for prostatakræft

Landets største urologiske afdeling på Herlev Hospital indfører i begyndelsen af 2019 en ny model, hvor henviste patienter med mistanke om prostatakræft som det første screenes med en MR-skanning, der har vist sig at være langt bedre til at finde aggressive kræftknuder i prostata. På den måde undgår man at skulle foretage såkaldte invasive biopsier hos en tredjedel af de mænd, der hidtil har fået taget vævsprøver ved 10-12 nåleindstik i prostata.


(Berlingske 15-06-2018)

14.06.2018

Flest kvinder takker ja til medicinsk cannabis

Det er primært kvinder, som de første tre måneder har deltaget i forsøgsordningen med medicinsk cannabils. Det viser en status over de første tre måneder med forsøgsordningen, hvor 227 borgere har indløst ialt 411 recepter. Medicinsk cannabis gives primært i forbindelse med kræftbehandling, sklerose, rygmarvsskader eller mod smerter i nervesystemet efter blodpropper i hjernen. Forsøgsordningen blev indført 1. jnauar i år.


(Berlingske tidende 14-06-2018)

14.06.2018

Natarbejdere glemmer at få tjekket helbred

Ny kampagne fra Arbejdstilsynet skal hjælpe natarbejdere til at huske at få tjekket deres helbred. Undersøgelser viser nemlig, at mange glemmer at få helbredstjek. 150.000 danskere har natarbejde. Natarbejde kan være en belastning for helbredet og øger risikoen for kræft, stress og ufrivillig abort. Derfor skal arbejdsgivere ifølge lovgivning tilbyde deres natarbejdere en helbredsundersøgelse, inden de starter i jobbet og efterfølgende minimum hvert tredje år.


(dr.dk 14-06-2018)


Link til originalartiklen

14.06.2018

Forældre er gode til at tale alkohol med deres unge

Men kun få forældre laver deciderede aftaler om de unges alkoholforbrug. I en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens ’Fuld af liv’-kampagne angiver 75 pct. af 15-20-årige, der bor hjemme, at de har talt med deres forældre om alkohol. Men kun 29 pct. har aftaler med forældrene om alkohol og hvor meget de unge må drikke. 


(Cancer.dk 14-06-2018)


Link til originalartikel

14.06.2018

Flere penge til forskning i immunterapi

Nu kan de første 30 mio. kr. af en samlet pulje på 60 mio. kr. søges til forskning og udvikling af behandling af kræftpatienter med immunterapi. - Vi investerer i forskning, der giver os mere viden om, hvilke patienter der vil have gavn af immunterapi, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). De seneste år er der sket et markant gennembrud, hvor immunterapi er blevet standardbehandling af kræftpatienter med en lang række kræftformer, bl.a. modermærkekræft, nyrekræft, lungekræft, blærekræft og lymfeknudekræft. 


(Sundhedsministeriet 14-06-2018)


Link til originalartiklen

13.06.2018

Pas på med lægemidlet Methotrexat

Hvert år bliver patienter indlagt til afgiftning eller mister livet, fordi de har fået en overdosis af lægemidlet Methotrexat, der blandt andet bruges til behandling af gigtlidelser, men også anvendes i højere dosis til behandling af nogle kræftsygdomme. Fejlene sker, selvom myndighederne flere gange har indskærpet, at ansatte i sundhedsvæsenet skal være særligt forsigtige med lægemidlet. Nu indskærper Styrelsen for Patientsikkerhed igen regioner og kommuner deres ansvar for medicinhåndtering og information til ansatte på plejehjem, hospitaler og i hjemmeplejen om, at Methotrexat kan være livsfarligt ved overdosering.


(dr.dk 13-06-2018)


Link til originalartikel

13.06.2018

Kritik af kontrol med ulovligt tobakssalg

Regeringen vil styrke kontrollen af ulovligt salg af tobak til unge under 18 år. Men regeringen overfører kun én deltidsansat til Sikkerhedsstyrelsen, der skal føre tilsyn med 5.255 salgssteder fra næste år. Den ene medarbejder skal også føre opsyn med, at butikkerne ikke sælger alkohol til mindreårige. Flere sundhedspolitiske ordførere kritiserer, at opgaven er så lavt prioriteret. Projektchef Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse er heller ikke imponeret.- Der foregår stort set ingen kontrol i dag. Unge under 18 år kan næsten uhindret købe cigaretter, og det kommer de desværre også til at kunne til næste år


(Jyske Vestkysten 13-06-2018)


Link til originalartikel

12.06.2018

Kagespiseri på jobbet sætter sig på sidebene

Vi småspiser, når vi er på arbejde. Det bliver til mange kalorier på en arbejdsuge og sætter sig på sidebenene.
En amerikansk undersøgelse, der kan overføres til danske forhold viser, at en gennemsnitsperson indtager cirka 1.300 kalorier på en arbejdsuge i form af kager og andre snacks. Det svarer til  cirka seks Marsbarer eller den mængde kalorier, en gennemsnitlig kvinde bruger på at løbe et halvmarathon. Lars Klingenberg, studieadjunkt på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, opfordrer defor virksomhederne til at indføre en snackpolitik.


(DR.dk/Nyheder 12-06-2018)


Link til originalartikel

12.06.2018

Regeringen sætter ind mod lægemangel

Et nyt udspil fra regeringen skal sikre, at der i fremtiden er læger nok i almen praksis til det stigende antal patienter. Uspillet er et led  i regeringens kommende sundhedsreform. 70 pct. af alle praktiserende læger har lukket for tilgang af nye patienter idag. Der afsættes 119 mio. kr. til drift og godt 617 mio. kr. til modernisering og oprettelse af læge- og sundhedshuse. Målet er, at 70 pct. af alle læger skal have åbent for tilgang i 2030. I dag har kun 30 pct. af lægerne åbent for tilgang af nye patienter.


(Sundhedsministeriet 12-06-2018)


Link til originalartiklen

11.06.2018

Et flertal af danskerne: Aldersgrænsen for køb af al alkohol skal være 18

53 pct. af befolkningen mener, at unge skal være 18 år, før de må købe alkohol - uanset alkoholstyrken. Det viser en ny rundspørge, Epinion har lavet for Alkohol & Samfund. Direktør Peter Konow fra Alkohol & Samfund tolker rundspørgen som tegn på, at befolkningen lytter til mere eksperterne, end politikerne gør. I dag er alkoholgrænsen mere flydende. Unge over 16 må købe alkohol på op til 16,5 pct. Men flere politikere og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil ikke hæve aldersgrænsen, selvom Kommunernes Landsforening og Danske Regioner også anbefaler en fast 18-års grænse..


(Politiken 11-06-2018)

11.06.2018

Flere rammes af kræft

Om 20 år vil over 10.000 flere danskere end i dag årligt få konstateret kræft. Det er en stigning på ca. 30 pct., skriver Ekstra Bladet under overskriften ’Kræft-bombe’. Tallene bygger på en fremskrivning fra Kræftens Bekæmpelse. Beregningerne er baseret på tal fra kræftstatistik-databasen Nordcan. Stigningen skyldes ikke, at de enkelte typer af kræft angriber mere aggressivt eller stiger uforklarligt, men at danskerne bliver ældre. 


(Ekstra Bladet 11-06-2018)


Link til originalartiklen

08.06.2018

Mange brystkræftpatienter kan undgå kemoterapi

De fleste tilfælde af brystkræft kan nu behandles uden kemoterapi Times. Forskere fra Vanderbilt University Medical Center i Nashville, Tennessee, har netop offentliggjort et stort videnskabeligt studie, som konkluderer, at omkring 70 procent af de kvinder, der bliver diagnosticeret med brystkræft på et tidligt stadie, kan undgå et kemoforløb. I stedet for kemoterapi kan de ramte kvinder - udover operation - nøjes med at tage stoffet tamoxifen. Dog har kvinder under 50 år sandsynligvis gavn af kemobehandlingen.


(Kristeligt Dagblad 08-06-2018)


Link til originalartikel

08.06.2018

Husk dobbelt op på solcreme

Det er en god ide at smøre sig ind to gange, konkluderes det i et nyt dansk studie, hvor 31 testpersoners brug af solcreme sættes under lup. De smurte solcreme på ad to omgange og blev hver gang fotograferet i såkaldt 'blacklight' –  lys, der får hvidt tøj til at se blåligt ud. Det afslørede, at den første omgang påføring af solcreme efterlod 20 procent af kroppen uindsmurt. Der var langt bedre dækningsgrad, da de smurte sig ind anden gang. Brian Køster, der forsker i solbeskyttelse hos Kræftens Bekæmpelse, kalder studiet godt og vigtigt.


(Videnskab.dk 08-06-2018)


Link til originalartikel

07.06.2018

Det er helt gratis for staten at hæve prisen på tobak

Hvis politikerne hæver prisen på en pakke cigaretter med 17-18 kroner, koster det ikke staten en krone. Det viser helt nye tal fra Skatteministeriet. Ekspert vurderer, at et prishop på 17-18 kroner vil få andelen af unge rygere til at falde med 20 procent. Lige nu er det kun Radikale, Alternativet og Enhedslisten, som støtter dyrere cigaretter. Både Venstre og Socialdemokratiet, vil ikke for alvor diskutere forhøjelser af tobakspriserne, trods det at stort set alle eksperter peger på, at højere tobakspriser vil få færre til at ryge. Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse håber, at de nye beregninger får politikerne til at reagere. Ifølge projektchefen vil en prisstigning på 17-18 kroner især få børn og unge til holde sig fra tobakken.


(Fyens Stiftstidende 07-06-2018)


Link til originalartikel

06.06.2018

Studerende efterlyser hjælp til at kvitte smøgerne

Elever på erhvervsskoler ryger meget mere end andre unge. Nu beder de selv om politikere og lærere om hjælp til at kvitte røgen. Giv os bordtennisborde, bordfodbold, fitnessrum, hyggekroge og lærer-elev-morgenmad en gang om ugen. Giv os dyre cigaretter, og gør det sværere at købe dem. Indfør rygeregler, og håndhæv dem. Sådan lyder opfordringen fra elever på de danske erhvervsskoler i en ny rapport fra  Vidensråd for Forebyggelse og Komiteen for Sundhedsoplysning. Hele 37 procent af erhvervsskoleelever ryger nemlig dagligt mod kun 12 procent af unge i gymnasiet.


(Politiken 06-06-2018)


Link til original artikel

Resultater pr. side

Viser 1-20 af 159

1 2 3 4 5 6 7 8