Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Presseklip

Her kan du se uddrag af de seneste 6 måneders presseklip fra danske medier om kræft, kræftbehandling og forebyggelse.

Dato Overskrift
12.12.2017

Åndelig omsorg er et nyt forskningsfelt

Antallet af internationale forskningsartikler om forholdet mellem tro og helbred er i de senere årtier steget markant, skriver ugeskrift for læger. Den internationale, og nu også danske, forskning dokumenterer, at mennesker med en tro og dertil hørende livsstil har en lavere sygdomsforekomst end ikke-troende. Niels Christian Hvidt er Danmarks første professor i eksistentiel og åndelig omsorg. Ugeskrift for læger bringer en kronikversion af hans tiltrædelsesforelæsning ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet den 15. december.


(ugeskriftet.dk 12-12-2017)


Link til artiklen

12.12.2017

Gymnasier skal blive bedre til at tage sig af elever, der mister sine forældre

Nyt projekt skal klæde gymnasieelever bedre på, hvis kammeraterne mister mor eller far. Elever på ungdomsuddannelser er nemlig en overset gruppe, hvis de rammes af død eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Mens 98 pct. af folkeskolerne og 80 pct. af privatskolerne har en sorghandleplan, er det straks mere uklart, hvor mange gymnasier, handelsskoler og erhvervsskoler der har handleplaner. De seneste tal på området stammer fra 2013, da en undersøgelse fra Egmont Fonden viste, at kun 15 pct. af de sorgramte unge syntes, deres lærere var gode til at tale med dem. »I sidste ende er børn og unges sorg de voksnes ansvar. Man kan ikke bare vende sig mod sine kammerater og få den støtte, man har brug for. Det vigtige er her, at det er skolen, der tager førertrøjen på og går foran«, siger Per Bøge fra Kræftens Bekæmpelse.


(Politiken 12-12-2017)


Link til originalartiklen

11.12.2017

Sundhed skal formidles med flere følelser

Med internettets uendelige adgang til viden er sundhedsmyndighederne udfordret på deres informationsmonopol. I Sundhedsstyrelsen har man taget konsekvensen af danskernes faldende interesse for styrelsen som kilde til sundhed og vil derfor skrue mere op for brug af følelser i sin kommunikation. Det sker på baggrund af en rapport, som blandt andet konkluderer, at mens mængden af information om, hvad man selv kan gøre for at holde sig sund, bare vokser og vokser, oplever et stigende antal danskere, at det er svært at finde rundt i sundhedsjunglen.


(mandagmorgen 09-12-2017)


Link til originalartiklen

11.12.2017

Podcast: sundhed og sandhed

Mængden af viden og råd på sundhedsområdet er så stor som aldrig før, og samtidig er de fleste danskere mere forvirrede end nogensinde, viser "Mandag Morgen"-undersøgelse. Resultaterne giver ifølge chefredaktør Lisbeth Knudsen medierne et stort ansvar for at udfordre og påtage sig en rolle som kvalificeret guide. Samtidig er der brug for at bygge bro mellem journalister og sundhedssektor, siger læge Charlotte Strøm, som lærer sine kolleger at blive bedre til at kommunikere. Det kan imidlertid være svært at trænge igennem med kendsgerninger, ikke kun i sundhedssektoren, men på en lang række områder, mener David Budtz Pedersen, professor i videnskabskommunikation på Aalborg Universitet.


(P1 08-12-2017)


Link til originalartiklen

11.12.2017

Fra hjertesygdom til kræft: Personlig medicin revolutionerer

Personlig medicin kan redde liv og sikre bedre behandling. Derfor er der opbakning i det danske forskningsmiljø til et Nationalt Genom Center, der skal forske i personlig medicin. Kritikkere er bekymrede for, om der er taget højde for en stærk it-sikkerhed og etikken omkring kortlægning af gener. Men potentialet i personlig medicin er der ingen tvivl om. Artiklen gennemgår tre eksempler hvor potentialet med personlig medicin er stort: kræft, psykiske lidelser og arvelige hjertesygdomme. - Kræftområdet er et af de mest perspektivrige områder inden for personlig medicin, fordi vi ikke ved meget om, hvad der udløser kræftsygdommen, siger Allan Flyvbjerg, klinisk professor, Aarhus Universitet, der er medforfatter på rapporten Handlingsplan for Personlig Medicin. 


(dr.dk 08-12-2017)


Link til originalartiklen

08.12.2017

Region Syddanmark sidder tungt på kræftområdet

Vejle Sygehus indtager igen førstepladsen i Dagens Medicins kåring af Danmarks bedste kræfthospital, mens Esbjerg Sygehus præmieres med sølvmedaljen og Odense Universitetshospital får bronze. Det er, ifølge administrerende sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt og formand i Kræftens Bekæmpelse, Dorthe Crüger, ikke tilfældigt, at den syddanske trekløver placerer sig i top i årets kåring. - I regionen har kræft været et strategisk område, der har haft stor ledelsesmæssig bevågenhed de sidste år. Det er det lange seje træk, der afspejles i de fine placeringer, siger Dorthe Crüger.


(Dagens Medicin 08-12-2017)

08.12.2017

Kræftens Bekæmpelse: Cochrane manipulerer og vildleder kvinder

En oplysningsstrategi om mammografiscreening, herunder en pjece rettet til kvinder om brystkræft, får cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, Niels Kroman, til at bruge ord som ’manipulation, vildledning og at tale mod bedre vidende.’ Det Nordiske Cochrane Center har bl.a. på sin hjemmeside liggende en pjece, som henvender sig til kvinder, som han mener indeholder konklusioner, som kan være direkte skadelige for kvinderne og derfor ikke må stå uimodsagt. Centret argumenterer bl.a. for, at ingen screenings- eller vaccinationsprogrammer har nogen effekt, og den holdning er dybt useriøs, mener Niels Kroman.


(Sundhedspolitisk Tidsskrift 08-12-2017)


Link til originalartiklen

08.12.2017

Samarbejde får storrygere til at kvitte smøgerne

Hvis læger, apoteker og kommuner arbejder sammen, kan de få  storrygere til at  kvitte smøgerne. Det viser erfaringer fra et rygestopprojekt, der har kørt i ni kommuner på Københavns Vestegn siden 2015. Rygere, der ryger mere end 15 cigaretter dagligt, bliver af egen læge eller på hospitalet henvist til kommunens rygestoprådgiver, som i samarbejde med det lokale apotek står for rygestopforløbet og medicinuddelingen, fortæller Helle Stuart, projektleder for samarbejdet. Siden projektet startede, har knap 2.000 borgere deltaget. 71 pct. har gennemført forløbet, hvoraf halvdelen efter knap 6 måneder fortsat er røgfrie.


(DR P4 08-12-2017)

06.12.2017

»Det mest solide studie til dato«: P-piller øger risiko for brystkræft med 20 procent

Jo længere tid kvinder bruger hormonprævention, jo større er risikoen for at få brystkræft, viser ny dansk forskning, som netop er offentliggjort i et af verdens førende videnskabelige tidsskrifter New England Journal of Medicine. Særligt kvinder i 40’erne bør overveje, om p-piller eller hormonspiral er en god ide, siger læger. Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, Niels Kroman udtaler:  - Yngre kvinder kan trygt fortsætte på p-piller. De skal ikke frygte brystkræft, men studiet viser, at kvinder, der nærmer sig 40’erne og opefter skal overveje en anden præventionsform. Særligt, hvis de også har brystkræft i familien.


(Politiken 07-12-2017)


Link til originalartiklen

06.12.2017

Sundhedsøkonom: Før talte alle om at udvikle Sundhedsplatformen - nu taler alle om at afvikle den

Den udskældte sundhedsplatform tager arbejdslysten og arbejdsglæden fra personalet, og ingen aner, hvordan og hvem der skal løse problemet. Cheføkonom i Kræftens Bekæmpelse, Jes Søgaard, kalder situationen dybt alvorlig. - Tålmodigheden er væk. Det samme er arbejdsglæden. Lægerne og de øvrige medarbejdere har mistet tilliden til platformen og desværre også i vid udstrækning til deres ledelser, siger han oven på endnu en dramatisk opsigelse i Region Hovedstaden, hvor ledende overlæge på Herlev Sygehus’ afdeling for tarmsygdomme, Mark A. Ainsworth, har forladt sin stilling i protest mod Sundhedsplatformen.


(Politiken 07-12-2017)


Link til originalartiklen

04.12.2017

Vigtige kræftprøver forsvinder i Sundhedsplatformen

Region Hovedstaden har nedsat en task force, der skal finde ud af, hvorfor vigtige prøvesvar ikke når gennem regionens nye it-system, Sundhedsplatformen, og frem til lægerne. Siden 1. september har Hvidovre og Amager hospital anmeldt 15 utilsigtede hændelser, hvor der har været mistanke om, at en patient havde kræft, men hvor prøvesvaret enten er forsinket eller slet ikke kommet frem, oplyser hospitalet.


(Politiken 03-12-2017)


Link til originalartiklen

04.12.2017

Flere og flere er usikre på, hvad der er sundt

Internettet og sociale medier bugner med viden om sundhed, alternativ sundhed, anprisning af helseprodukter uden videnskabelig evidens og kritik af vaccinationsprogrammer. Nu viser ny undersøgelse, at 44 pct. af danskerne ikke kan skelne mellem sundt og usundt.


(Mandag Morgen 03-12-2017)


Link til originalartiklen

29.11.2017

Detailgiganten Coop afslører ulovligt cigaretsalg til børn

Et korps af såkaldte mystery shoppers under 18 år har siden sommer gennemført 650 forsøg på at købe smøger i kæderne SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly, Fakta og Irma. Coops testpersoner lader, som om de er helt almindelige kunder, der beder om en pakke cigaretter. Indtil videre er loven blevet overtrådt i 40 pct. af stikprøverne, hvor den unge mystery shopper forlod supermarkedet med tobak. I de resterende 60 pct. af testkøbene bad ekspedienten om id og bremsede dermed salget, oplyser Signe Frese, der er direktør for social ansvarlighed i Coop. - Tallene viser, at der skal mere til. Supermarkederne kommer ikke i mål, hvis de blot øger uddannelsen af personalet. Man kunne også forestille sig, at butikkerne begyndte at bede alle om id, ligesom man viser billet i bus og tog, siger Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.


(Politiken 29-11-2017)


Link til originalartiklen

29.11.2017

Næsten alle kræftramte brandmænd har fået afslag på erstatning

Siden 2012 har der været 92 sager, hvor en brandmand har søgt om at få anerkendt kræft som en erhvervssygdom. Men alle sager - på nær et mindre antal i 2012 - er blevet afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dermed får brandfolkene heller ingen erstatning. Det viser et svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til folketingets beskæftigelsesudvalg.


(dr.dk 28-11-2017)


Link til originalartiklen

27.11.2017

Cheflæge: Kræftlæger bør kontrollere patienter, der ikke ønsker behandling

Niels Kroman, cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, opfordrer til en mere pragmatisk holdning end den hos lægerne i Odense, som ikke vil tilbyde brystkræftpatienten Inger Kjeldgaard kontrol, fordi hun ikke ønsker kemobehandling. - Ud fra menneskelige og etiske hensyn synes jeg, at kræftlæger bør tilbyde at kontrollere patienter, som ikke ønsker behandling, måske efter tre eller seks måneder. Hvis patienten har det godt og er symptomfri, kan det så være rimeligt at afslutte forløbet, siger han. Niels Kroman understreger, at det ikke er ulovligt, at læger afviser kontrol af patienter, som ikke ønsker behandling.


(propatienter.dk 24-11-2017)


Link til originalartiklen

27.11.2017

Frivillige studerende støtter børn i sorg

Børn, der mister eller er pårørende til alvorligt syge forældre eller søskende, kan have brug for et frirum, og det har frivillige i projektet BørneBuddies sat sig for at give dem. BørneBuddies har kørt i et år under Professionshøjskolen Metropol, som uddanner blandt andre lærere, socialrådgivere og fysioterapeuter. Her kan skolens studerende melde sig som frivillige til at blive tilknyttet et raskt barn, der har behov for ekstra opmærksomhed i en periode.


(Politiken 25-11-2017)


Link til originalartiklen

21.11.2017

Læger: Ethvert spor af tobak skal fjernes fra skoletiden

Lægeforeningen ønsker røgfri skoletid i Folkeskolen også uden for matriklen, så eleverne ikke kan opleve at se kammerater og lærere ryge. Lægerne fremhæver, at der er dokumentation for, at synlig rygning risikerer at have en afsmittende effekt. For eksempel har en dansk undersøgelse vist, at elever i 9. klasse, der oplever lærere ryge i skoletiden, har 80 pct. højere risiko for selv at ryge. Den tidligere Venstre-regering havde også planer om at indføre røgfri skoletid i større målestok, men det er droppet, fordi der er modvilje mod det i de øvrige partier i VLAK-regeringen samt i Dansk Folkeparti.


(Berlingske 20-11-2017)


Link til originalartiklen

21.11.2017

"Lægen sagde, at jeg ikke var døende nok"

Patienter bliver i stigende grad udskrevet fra hospice. Årsagen er stigende efterspørgsel på hospicepladserne. Men udskrivelser er problematiske for såvel personale som patienter, viser undersøgelser.


(Sygeplejersken 20-11-2017)


Link til originalartiklen

21.11.2017

Regionerne har fået bedre styr på sygehusene, mener både patienter og eksperter

Trods skandalesager på andre områder har regionerne gjort det rigtig godt på sundhedsområdet, lyder det fra både patienter og eksperter. Ventetiden på planlagte operationer er siden 2008 i gennemsnit faldet fra 70 til 48 dage. Samtidig overlever 12 pct. flere af de patienter, som bliver ramt af kræft sammenlignet end for ti år siden, viser tal fra Danske Regioner.


(TV2 20-11-2017)


Link til originalartiklen

20.11.2017

28 butikker er blevet meldt til politiet for at sælge smøger til børn, men der er kun givet to bøder

Dansk politi har i år foretaget en enkelt målrettet kontrolaktion for at håndhæve forbud mod at sælge smøger til børn. Det skete på invitation fra Københavns Kommune i anledning af sidstnævntes kampagne. Der blev ingen bøder udstedt. To ministerier melder hus forbi på spørgsmål om at drøfte håndhævelsen.


(Politiken 17-11-2017)


Link til originalartiklen

Resultater pr. side

Viser 1-20 af 174

1 2 3 4 5 6 7 8 9