Gå til sygdomsliste

Høring vedrørende Kommissionens sundhedsprogram "EU4Health" 2021-2027

Kræftens Bekæmpelse bakker op om, at der etableres et selvstændigt handlingsprogram for at beskytte europæiske borgere mod grænseoverskridende sundhedstrusler i lyset af COVID-19 pandemien og for at sikre en langsigtet forbedring af folkesundheden.

Fokus og sammenhæng mellem mål og indsatser
Vi finder det positivt, at sundhedsområdet prioriteres højt i EU. Men det er svært at se den overordnede retning for sundhedsprogrammet, der lægger op til meget vide rammer for de beskrevne mål og mange og meget forskellige indsatser. Der er desuden foreslået et særdeles stort budget til udmøntningen af programmet.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor til, at EU4Health skærper sit fokus på færre og mere klart prioriterede målsætninger og sikrer en fælles retning for de forskellige indsatser. Sammenhængen mellem udfordringer, mål og indsatser bør fremgå tydeligt. Det bør sikres, at der er afsat midler til forskning, som kan identificere og kvalificere, hvilke indsatser, der er mest relevante for at opnå de beskrevne mål.

Det er væsentligt, at indsatserne i EU4Health koordineres og integreres med relevante eksisterende sundhedsinitiativer i EU, herunder blandt andet Europe’s Beating Cancer Plan og forskningen i Horizon Europe.

Fokus på opsporing og behandling af kræft og andre sygdomme under en pandemi
Det er positivt, at sundhedsprogrammet har særligt fokus på kræft. Under den nuværende COVID-19 pandemi, er der tegn på, at kræftsygdomme opdages senere, og at henvisninger og behandlinger forsinkes. Det kan koste liv. Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor til, at programmet undersøger, hvordan man i en pandemi-situation ruster sundhedssystemerne til at sikre, at kræftpatienter og andre med alvorlige sygdomme ikke mister muligheden for op-sporing, henvisning og behandling af deres sygdom.

Ulighed i sundhed er en massiv udfordring blandt alle EU´s medlemslande. Vi mener derfor, at programmet bør have særskilt fokus på, hvordan man mindsker uligheden i sundhed. Det omfatter f.eks. lige adgang til sundhedsydelser, og strukturel forebyggelse af risikofaktorer som tobak og alkohol på tværs af landegrænser.

Forebyggelse er afgørende, hvis folkesundheden for alvor skal forbedres
Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges. Det er derfor positivt, at sundhedsprogrammet ifølge punkt 17-19 skal medvirke til at styrke forebyggelsen af bl.a. kræft og hjertekarsygdomme ved at adressere risikofaktorer for disse sygdomme. Men det er uklart, hvordan og i hvilket omfang forebyggelse vil blive prioriteret, og det undrer os, at strukturel forebyggelse ikke er særskilt prioriteret i EU4Health.

Strukturel forebyggelse af væsentlige risikofaktorer som tobak, alkohol og overvægt er særdeles omkostningseffektivt til at undgå unødig sygdom og for tidlige dødsfald. Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at det er afgørende, at forebyggelse er en integreret og højt prioriteret del af programmets mål om at øge folkesundheden på langt sigt, og at dette giver an-ledning til en generel drøftelse af, hvordan man i EU kan understøtte arbejdet med grænseoverskridende risikofaktorer.

Tobak er den væsentligste forebyggelige risikofaktor for folkesundheden i både Danmark og EU. I de kommende år skal EU´s tobaksdirektiver revideres, og Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at de skærpes væsentligt. Det er i den forbindelse positivt, at den danske regering har tilkendegivet, at de bakker op om højere minimumsafgifter for tobak på EU-plan.

Prioritering af strukturel forebyggelse i programmet vil mindske belastningen på sundhedsvæsenerne i de europæiske lande og gøre både de enkelte borgere og sundhedssystemerne bedre rustet til nuværende og fremtidige sundhedstrusler.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef