Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses høringssvar til National handleplan mod børn og unges rygning

Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på regeringens forslag til udmøntning af en national handleplan mod børn og unges rygning. Tobak er årsag til, at ca. 13.000 danskere dør for tidligt hvert år. Rygning er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer. Der er de senere år sket en stigning i andelen af børn og unge, der ryger, og hver dag begynder 40 danske børn og unge at ryge. Det er derfor afgørende at styrke indsatsen mod særligt børn og unges rygning.

Prisen på tobak er det enkeltstående mest effektive tiltag til at mindske børn og unges rygning. Derfor vækker det glæde, at regeringen og dens støttepartier i forbindelse med finanslovsaftalen har besluttet, at prisen på en pakke cigaretter skal stige til 60 kr. i 2022. Kræftens Bekæmpelse mener dog fortsat, at prisen på en pakke cigaretter skal stige op til 90 kr. inden for få år.

Et ambitiøst og historisk løft af tobaksforebyggelsen i Danmark
Kræftens Bekæmpelse mener, at den foreslåede brede vifte af tiltag samlet set udgør et ambitiøst og historisk løft af tobaksforebyggelsen i Danmark. Det er et vigtigt skridt mod visionen om, at ingen børn og unge ryger i 2030.

Røgfri skoletid på både grundskoler og ungdomsuddannelser vil sikre, at børn og unge ikke længere møder tobak i løbet af skoledagen. Neutrale pakker og tobak under disken vil gøre tobakken mindre synlig og fristende for børn og unge og signalere, at tobak ikke er et produkt på linje med tyggegummi eller slik. Forbuddet mod søde, børnevenlige smage i for eksempel vandpibetobak og tyggetobak vil også gøre produkterne mindre tillokkende for børn og unge. Det er også positivt, at der nu gives lettere adgang for kommunerne til at udlevere gratis rygestopmedicin, så de borgere, der har brug for det, kan få en ekstra håndsrækning til at blive røgfri.

Fremtidssikring af lovgivningen: Alle former for tobak bør inkluderes
I lovforslaget er pibetobak, cigarillos m.v. undtaget fra regler om f.eks. smagsstoffer og neutrale pakker. Det åbner op for, at disse produkter i fremtiden bliver designet og markedsført til børn og unge. Cigarillos findes f.eks. allerede i små farvestrålende 10-stykspakker med dobbeltfilter, med smag af vanilje eller med klikfunktion (bilag 1). Kræftens Bekæmpelse mener, at det er vigtigt, at fremtidssikre lovgivningen ved at inkludere alle former for tobak.

Det bør også præciseres, at nye kategorier af tobaksvarer er omfattet af samme regulering som cigaretter. Det vil sikre, at opvarmet tobak og kommende lignende produkter automatisk reguleres ift. smag, markedsføring, standardiserede pakker, røgfri miljøer m.m.

Afgrænsning af specialbutikker
I lovforslaget er specialbutikker, der sælger piber, pibetobak, cigarer eller e-cigaretter, undtaget fra forbuddet mod synlig opstilling på salgssteder (tobak under disken). Kræftens Bekæmpelse mener, at definitionen på specialbutikker bør præciseres, så disse butikker afgrænses til udelukkende at sælge piber, pibetobak og cigarer eller e-cigaretter. Det bør også gøres klart, at specialbutikkerne ikke samtidig må sælge cigaretter, andre tobaksvarer eller f.eks. dagligvarer. Derved sikres det, at f.eks. kiosker ikke kan betegnes som specialbutikker.

Forpligtende mål for børn og unges rygning
Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at tobaksplanen følges op med forpligtende mål for at nedbringe børn og unges rygning, så man kan følge effekten af de foreslåede tiltag. Det vil også give mulighed for løbende justering og igangsættelse af nye initiativer afhængig af udviklingen i børn og unges rygning og tobaksindustriens produktudvikling. Det har vist sig effektivt i forhold til trafiksikkerhed og miljølovgivning. Vi henviser endvidere til vedlagte bilag 2 med referencer til lovteksten og yderligere uddybning af Kræftens Bekæmpelses kommentarer.

Jesper Fisker
Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse

Læs høringssvaret med bilag