Gå til sygdomsliste

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om anmeldelse af genopfyldningsbeholdere uden nikotin, om indberetning af tobakssurrogater og om en registreringsordning for fremstilling, oplagring og markedsføring af elektroniske cigaretter

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på forslagene til de tre bekendtgørelser vedrørende anmeldelse af genopfyldningsbeholdere uden nikotin, indberetning af tobakssurrogater og registrering af e-cigaretter med eller uden nikotin.

Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer, og hver dag er der børn og unge, som begynder at ryge. Der kommer løbende nye produkter med tobak og nikotin på
markedet, som risikerer at gøre børn og unge afhængige af nikotin og fortrolige med tobak og rygning.

Derfor bakker Kræftens Bekæmpelse op om, at disse produkter skal anmeldes og registreres. Det er et vigtigt første skridt i forhold til at følge produkt- og markedsudviklingen og dermed få et indblik i, hvilke nye produkter, der risikerer at virke tiltrækkende på især børn og unge.

For at sikre en effektiv markedsovervågning og registrering opfordrer vi til, at der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til at håndtere indberetninger, anmeldelser og den juridiske sagsbehandling mm. vedrørende områderne i de tre bekendtgørelser.

Vi anbefaler, at man fremover udvider indberetningsforpligtelsen for tobakssurrogater yderligere, så der gælder de samme krav som for tobaksvarer, f.eks. i forhold til indberetning af salgstal. Det bør ligeledes sikres, at der for genopfyldningsbeholdere uden nikotin er samme indberetningsforpligtelse som for genopfyldningsbeholdere med nikotin.

Helt overordnet mener Kræftens Bekæmpelse ikke, at der er brug for flere afhængighedsskabende og sundhedsskadelige tobaks- og nikotinprodukter, som ikke er godkendt til ryge-afvænning. Disse produkter tiltrækker unge og kan fastholde eksisterende rygere i nikotinafhængighed. Derfor opfordrer vi til, at man undersøger muligheden for fremadrettet at forbyde introduktionen af nye tobaks- og nikotinprodukter på det danske marked.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef