Gå til sygdomsliste

Høringssvar til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Kræftens Bekæmpelse har med interesse læst udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

Som nævnt i tidligere høringssvar vedr. Lov om e-cigaretter, opfordrer Kræftens Bekæmpelse til at e-cigaretter både med og uden nikotin reguleres ens. Bekendtgørelsen omfatter kun e-cigaretter med nikotin. Men der er også målt sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i e-væsker og e-røg uden nikotin. Desuden har flere undersøgelser fundet nikotin i e-væsker, der blev solgt som nikotinfri. Derfor bør også de nikotinfri e-cigaretter og e-væsker m.m. være anmeldelsespligtige og omfattet af denne bekendtgørelse. 

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at der i bekendtgørelsen er særligt fokus på at beskytte børn og unge. De er sårbare i forhold til skadelige indholdsstoffer i e-røgen og det bør sikres, at e-cigaretter ikke bliver indgang til børns og unges tobaksrygning. Derfor bør det ikke være tilladt at markedsføre e-cigaretter og e-væsker med f.eks. smag af slik, cola eller frugt. Tobaksvaredirektivets regulering af søde smage og andre kendetegnende aromaer i tobak bør også omfatte e-cigaretter. Som minimum bør bekendtgørelsen sikre, at e-cigaretten klassificeres efter, om den indeholder kendetegnende aromaer, ligesom det er tilfældet for tobak. Producenternes oplysninger om bestemte forbrugergruppers præferencer bør suppleres med uafhængige undersøgelser af produkternes appel til børn og unge.  

Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen, at fabrikanter og importører er forpligtede til at indberette viden om ingredienser og emissioners kemi og toksicitet mm. Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at oplysningerne om kemi og toksicitet skal være offentligt tilgængelige, og registreres i REACH. Vi håber, at disse indberetninger vil blive brugt til reel kontrol og vurdering af produkternes sundhedsrisiko, samt analyser og forskning i virkning og skadelighed.

Med venlig hilsen
 
Mette Lolk Hanak
Afdelingschef