Gå til sygdomsliste

Høringssvar til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrol m.v. af tobaksvarer m.v.

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med kommentarer til udkast til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrol m.v. af tobaksvarer m.v.

Tobaksvaredirektivet har som målsætning at begrænse antallet af børn og unge, der begynder at ryge, og med både det danske lovforslag til implementering af direktivet og denne bekendtgørelse, bevæger Danmark sig i den rigtige retning.

Det er positivt, at man med bekendtgørelsen indfører nye, større billedadvarsler på cigaretpakkerne. De kunne med fordel være udformet som i Australien, hvor sundhedsadvarslen dækker 75 % af forsiden og 90 % af bagsiden.

Men billedadvarsler bør suppleres med yderligere tiltag for at sikre, at cigaretter ikke gøres tiltrækkende for børn, unge og andre forbrugergrupper. I dag anvendes cigaretpakkerne som reklamesøjle, der brander bestemte cigaretmærker og frister forbrugerne til at købe dem. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man indfører standardiserede cigaretpakker, så emballagens reklameeffekt og design ikke gør rygning attraktivt.  Det er allerede indført i Australien og i forbindelse med implementeringen af tobaksvaredirektivet. I maj 2016 indfører Frankrig, Storbritannien, Ungarn og Irland også standardiserede cigaretpakker.

Krav om placering af cigaretter under disken i butikker, så markedsføringen begrænses, er et andet effektfuldt tiltag, der kan gøre cigaretter mindre attraktive. I dag tillader loven ”en neutral anbringelse af tobaksvarer i forbindelse med betalingskasser, barer og lignende”. Det betyder, at stadig smartere cigaretpakker og udstillingsmontrer fylder en stor del af arealet bag kassen i kiosker og butikker. Island, Irland, Norge og UK har begrænset markedsføring på salgsstederne, så tobak ikke lokker børn og unge ved siden af slik i kioskerne.

Bekendtgørelsen omfatter også alderskontrol med tobaksvarer. Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at der er fokus på håndhævelse af aldersgrænserne i det nuværende system. En evaluering af det nuværende kontrolsystem vil kunne afklare, om der bør iværksættes yderligere tiltag.

 

Med venlig hilsen

Mette Lolk Hanak
Afdelingschef