Gå til sygdomsliste

Høringssvar til bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.

Journalnr. 615-20-00001
Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer, urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer.

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at lovgivningen fremover vil forbyde tilsætning af kendetegnende aromaer, der f.eks. giver tobak sødme og sliksmag. Det fremgår af bekendtgørelsen, at tobaksvaren skal klassificeres efter, om den indeholder en kendetegnende aroma, men der savnes en beskrivelse af, hvordan ”kendetegnende aroma” defineres, samt konsekvenserne ved at et produkt klassificeres med en kendetegnende aroma. Da tobak med smag af f.eks. slik og frugt gør rygning tiltrækkende for børn og unge, opfordrer Kræftens Bekæmpelse til fokus på håndhævelse og kontrol af kendetegnende aromaer. 

Der kommer til stadighed nye tobaksvarer på markedet, som kan tiltrække nye, unge rygere. Der er derfor brug for at beskytte børn og unge mod markedsføring og udvikling af nye tobaksprodukter. Overordnet opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at lovgivningen ikke fremover tillader nye kategorier af tobaksvarer.

Bekendtgørelsen omfatter indberetning af oplysninger om ingredienser og emissioner. Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at indberetninger om afhængighed og toksicitet ikke er omfattet af fortrolighed og opfordrer til, at de lægges frem i fuld offentlighed. Vi håber, at disse indberetninger vil blive brugt til reel kontrol og vurdering af tobaksvarernes skadelighed, samt til analyser og forskning.

Det er positivt, at fjernsalg reguleres med udkastet til bekendtgørelsen, og Kræftens Bekæmpelse opfordrer til løbende kontrol og håndhævelse af dette.


Med venlig hilsen
 
Mette Lolk Hanak
Afdelingschef