Gå til sygdomsliste

Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Kræftens Bekæmpelse har med interesse læst udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man med bekendtgørelsen ønsker at regulere det pt. uregulerede marked for e-cigaretter. Men da man lovliggør et nikotinholdigt og potentielt sundhedsskadeligt produkt, bør der være særlig opmærksomhed på at sikre forbrugerne mod skadelige virkninger. 

Overordnet fremgår det af bekendtgørelsens §6, at der kun må anvendes ingredienser, som ikke, bortset fra nikotin, udgør en risiko for menneskers sundhed i opvarmet eller uopvarmet form. Kræftens Bekæmpelse ønsker en klarere definition på ”risiko for menneskers sundhed”, en beskrivelse af, hvordan man vil sikre dette, samt en afklaring af, om det er myndighedernes ansvar at sikre dette, eller om ansvaret ligger hos fabrikanter og importører.

Bekendtgørelsen omfatter på flere punkter kun e-cigaretter med nikotin. Men der er også fundet skadelige og kræftfremkaldende stoffer i e-cigaretter uden nikotin. Derfor bør også de nikotinfri e-cigaretter og e-væsker m.m. være anmeldelsespligtige og omfattes af kontrol og håndhævelse i denne bekendtgørelse.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at der i bekendtgørelsen er særligt fokus på at beskytte børn og unge. Det bør sikres, at e-cigaretter ikke gør børn og unge fortrolige med rygning, og bliver en måde, hvorpå de lærer at ryge tobak. Derfor bør det ikke være tilladt at sælge e-cigaretter med smag som vingummi, frugt eller cola, eller som har et design og udtryk, der appellerer til børn og unge. E-cigaretter bør ikke sælges fra udsalgssteder, hvor mange børn og unge kommer, f.eks. i kantiner på skoler og uddannelsesinstitutioner.

I dag kan børn og unge uden problemer købe e-cigaretter med og uden nikotin i fysiske butikker og webshops. Derfor bør der være fokus på håndhævelse af aldersgrænser, også ved fjernsalg. Aldersgrænsen gælder for e-cigaretter både med og uden nikotin, og bør derfor håndhæves med samme alderskontrolsystem for begge typer.    

Det fremgår bl.a. af §11, at enkeltpakninger af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal indeholde en notits om, at produktet ikke anbefales til brug for unge. Kræftens Bekæmpelse opfordrer til notitsen erstattes med en obligatorisk sundhedsadvarsel om, at produktet ikke bør anvendes af børn og unge.  

Ifølge § 12, må e-cigaretter med nikotin ikke sælges med træk, som giver indtryk af de f.eks. har positive sundheds- eller livsstilsmæssige virkninger. Da e-cigaretter i dag i vid udstrækning sælges med sådanne påstande, mener Kræftens Bekæmpelse, at der bør være fokus på håndhævelse af dette, også gældende for e-cigaretter uden nikotin og med særlig opmærksomhed på fjernsalg. 

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at Sundhedsstyrelsen følger undersøgelser af de mulige skadevirkninger tæt med henblik på hurtigt at kunne reagere og trække produkterne tilbage, hvis de udgør en sundhedsrisiko. Der er allerede målt en række sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i e-væsker og e-røg. Der bør derfor være uafhængig laboratoriekontrol, og anvendes uafhængige standarder for målemetoder af indhold i e-væsker og e-røg. 


Med venlig hilsen
 
Mette Lolk Hanak
Afdelingschef