Gå til sygdomsliste

Høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Skærpelse af miljøzoner til dieselpersonbiler)

Dieseludstødning og luftforurening med partikler er kræftfremkaldende. Det er årsag til lungekræft, hjertekarsygdomme samt forværringer af astma og nedsat lungefunktion. WHO har netop opdateret deres anbefalinger om grænseværdier for forurenet luft og sænket grænseværdien for fine partikler (PM 2.5). Grænseværdien overskrides i dag i de fleste danske byer. Derfor er det vigtigt at iværksætte tiltag, som effektivt mindsker luftforureningen i danskernes hverdag.

I Kræftens Bekæmpelse bakker vi op om, at man med lovforslaget ønsker begrænse luftforureningen ved at give kommunalbestyrelserne i større danske byer mulighed for at skærpe miljøzonerne, så de også omfatter dieselpersonbiler.

Vi mener dog, at alle borgere har krav på, at luften er fri for sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer. Derfor bør de skærpede miljøzoner omfatte alle større og mellemstore byer.

Vi vil også opfordre til, at man lader Euro 6, der er den nyeste Euronorm, være gældende for dieseldrevne personbiler i miljøzonen, så man begrænser den lokale luftforurening mest muligt.

Vi ser frem til det kommende lovforslag om nulemissionszoner. Det vil have stor betydning for at mindske borgernes udsættelse for kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer fra lokale forureningskilder i tæt bebyggede områder. I den forbindelse opfordrer vi til et langt større selvstændigt fokus på at fremme cyklisme, der ikke alene mindsker luftforurening, støj og trængsel, men også er godt for den enkelte og for folkesundheden.

Mette Lolk Hanak

Forebyggelseschef