Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. forslag til ændring af restaurationsloven

Kræftens Bekæmpelse vurderer, at forslaget til ændring af restaurationsloven vil betyde, at flere unge kommer til at færdes i miljøer, hvor der udskænkes stærk alkohol, og dermed vil øge unges eksponering for alkohol. Det kan påvirke unge til at drikke mere og dermed bidrage til at fastholde europarekorden i fuldskab blandt danske unge.

Kræftens Bekæmpelse bemærker i forlængelse heraf, at forslaget til ændring af restaurationsloven trækker i en anden retning af det, som man lovgivningsmæssigt har arbejdet for i flere år – nemlig at skabe flere alkoholfrie rum for unge.

Kræftens Bekæmpelse vurderer endvidere, at forslaget til ændring af restaurationsloven sender et uheldigt signal om, at det er acceptabelt, at mindreårige håndterer stærk alkohol.

Endelig vil Kræftens Bekæmpelse gerne påpege, at det er beklageligt, at forslaget til lov om ændring af restaurationsloven lægger op til, at unge på 15 år risikerer at blive sat i situationer, hvor de skal håndtere berusede voksne mennesker.      


Med venlig hilsen
Mette Lolk Hanak

Forebyggelseschef