Gå til sygdomsliste

Høring – Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v., og opkrævningsloven forskellige andre lov (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak)

Høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven 

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for kommentere på regeringens forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven.
Tobak er hvert år årsag til, at ca. 13.000 danskere dør for tidligt. Rygning er årsag til lungekræft og 15 andre kræftformer. De senere år er der sket en stigning i andelen af børn og unge, der ryger. Hver dag begynder 40 danske børn og unge at ryge.
Det er derfor positivt, at regeringen ønsker at styrke indsatsen mod særligt børns og unge rygning ved at forhøje afgiften på tobak. Der er solid dokumentation for, at prisen på tobak er det mest effektive virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge.

Kræftens Bekæmpelse vil imidlertid påpege, at de foreslåede prisstigninger på ca. to gange 5 kr. for en pakke cigaretter langt fra er tilstrækkelige til beskytte børn og unge mod at begynde at ryge. Hvis prisforhøjelserne skal have målbar effekt, skal det ske i form af markante, løbende prisstigninger. Kræftens Bekæmpelse mener, at første skridt bør være at hæve prisen til 60 kr. for en pakke cigaretter. Derefter skal prisen stige til 90 kr. inden for få år. Det er ved at være sidste udkald, hvis vi skal nå ambitionerne om en røgfri generation i 2030.  Kun med markante, løbende prisstigninger kan vi nå målet om, at vores børn og unge skal vokse op med et liv uden tobak.
 
Det er positivt, at de foreslåede prisstigninger indebærer en forholdsmæssig stigning på samtlige tobaksprodukter. Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at prisstigningerne også omfatter e-cigaretter og andre produkter med nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. 

I forbindelse med de foreslåede prisstigninger finder Kræftens Bekæmpelse det afgørende, at der samtidig afsættes midler til gratis rygestopmedicin til de grupper, som har sværest ved at blive røgfri. På den måde kan effekten ved højere tobakspriser øges ved at benytte indtægter fra tobaksafgifter til rygestophjælp.

Mette Lolk Hanak

Forebyggelseschef