Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser

Kræftens Bekæmpelse takker for invitationen til at afgive høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til opdateret national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser.

Hjernemetastaser er en alvorlig komplikation til kræft og er forbundet med en væsentligt øget dødelighed for patienten. Derfor og med baggrund i ny viden indenfor området ser Kræftens Bekæmpelse det som meget positivt, at Sundhedsstyrelsen har haft mulighed for at vurdere en opdatering af anbefalingerne i den oprindelige nationale kliniske retningslinje fra 2014. Vi ønsker at gøre opmærksom på nogle spørgsmål og perspektiver, som vi mener er relevante at tage i betragtning. 

Da hjernemetastaser stammer fra forskellige tumorformer, med forskellig biologi og forskellige behandlingsmuligheder, mener vi, at det ville være relevant at vurdere nye former for terapi – primært biologisk terapi og immunterapi. Disse behandlingsalternativer er i klinisk brug, særligt ved hjernemetastaser fra melanom og lungekræft. Kræftens Bekæmpelse mener, at det vil være relevant, at den kliniske retningslinje som en del af opdateringen gennemgår evidensen og formulerer anbefalinger på dette område. Et eksempel på relevant litteratur er Soffietti et al., Neuro Oncol. 2017 Feb 1;19(2):162-174. doi: 10.1093/neuonc/now241.

I PICO 1 sammenlignes operativ resektion og helhjernebestråling mod operativ resektion og stereotaktisk strålebehandling, mens der i PICO 2 sammenlignes operativ resektion mod stereotaktisk strålebehandling. PICO 1 er opdateret i 2018, mens en opdatering af PICO 2 ikke er fundet relevant. I lyset af overlappet mellem de to PICO-spørgsmål vurderes det uhensigtsmæssigt, at PICO 2 ikke er blevet opdateret i 2018.

I PICO 4 drejer det sig om valget mellem stereotaktisk strålebehandling og helhjernebestråling for patienter med ≥5 metastaser på hver 3 cm eller mindre. Selvom størrelsen 3 cm stadig er en faktor af betydning har nye studier vist effekt af stereotaktisk strålebehandling hos patienter med 5-10 metastaser. Disse data er sandsynligvis blevet publiceret efter at retningslinjerne blev færdiggjort, men da dette spørgsmål har en direkte betydning ved anbefalinger om terapi vil det vare ønskeligt med en opdatering. Relevante studier i denne sammenhæng er:  Yamamoto et al, 2017, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 Sep 1;99(1):31-40. doi: 10.1016/j.ijrobp.2017.04.037. Epub 2017 Aug 7 samt Ali et al, 2017, World Neurosurg. 2017 November ; 107: 944–951.e1. doi:10.1016/j.wneu.2017.07.062. Denne ændring af praksis blev allerede fremhævet af internationale eksperter ved 2014-høringen, herunder af Christer Lindquist, som var peer-reviewer på 2014-udgaven af retningslinjen.

Endelig kunne man overveje at opdatere referencen til QUARTZ- studiet til: Dexamethasone and supportive care with or without whole brain radiotherapy in treating patients with non-small cell lung cancer with brain metastases unsuitable for resection or stereotactic radiotherapy (QUARTZ): results from a phase 3, non-inferiority, randomised trial. Mulvenna et al, Lancet. 2016 Oct 22; 388(10055): 2004–2014. doi:  10.1016/S0140-6736(16)30825-X.

Med tak for muligheden for at bidrage til en opdatering af retningslinjerne.

Mef Christina Nilbert

Forskningschef

og

Linda Aaagard Thomsen

Konst. afdelingschef, Kvalitet og Dokumentation