Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af hydroxytyrosol som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97, J.nr.: 2014-29-22-00622/HBO

13. september 2017: Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af hydroxytyrosol som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97, J.nr.: 2014-29-22-00622/HBO

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at sende bemærkninger til forordnin-gen, omend fristen er kort.

Producenten vil med advarselsmærkning fraråde gravide, ammende og børn at indtage produkter tilsat hydroxytyrosol. 
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at EU i endnu højere grad bør anlægge et forsigtigheds-princip i forhold til at beskytte forbrugernes sundhed og ikke tillade tilsætning af hydro-xytyrosol til olie og fedtstoffer førend, det er yderligere sandsynliggjort, at produktet kan løse et vigtigt ernæringsmæssigt problem.

Er der behov for yderligere uddybning af høringssvaret, stiller vi os gerne til rådighed.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef