Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven

Tobak er den forebyggelige enkeltfaktor, der har størst betydning for folkesundheden i Danmark. Hvert år mister ca. 13.000 danskere livet pga. tobak. Der er fortsat mange børn og unge, som ryger, og nye produkter med tobak og nikotin gør børn og unge afhængige af nikotin og fortrolige med tobak. Det er derfor vigtigt, at lovgivningen løbende tilpasses markedsudviklingen for tobaks- og nikotinprodukter.

Afgifter på nikotinposer er godt nyt for børn og unge, hvis prisen reelt stiger
Vi mener, at det er vigtigt at indføre en afgift på nikotinposer, da forbruget er stigende blandt børn og unge, især drengene. Ingen børn og unge bør være afhængige af nikotin, som i teenageårene kan skade hjernens udvikling og påvirke indlæring, hukommelse og impulskontrol.

Men det er vigtigt, at afgiften resulterer i reelt højere priser. Derfor bør det sikres, at afgifterne er tilstrækkeligt høje. Det bør også sikres, at der ligesom med cigaretter fremover kun er præcis 20 nikotinposer i en pakke, så priserne er gennemskuelige, og så børn og unge ikke tilbydes billige "starter-pakker" med få poser i.

For at undgå, at børn og unge bliver tiltrukket af nikotinposerne, bør de også være omfattet af standardiseret, reklamefri indpakning ligesom tyggetobak, og det bør ikke være tilladt at sælge dem med smag, der appellerer til børn og unge som f.eks. hyldeblomst, vandmelon eller mentol.

Godt med 20 cigaretter i en pakke - men cigaretter sælges stadig til lave priser
Det er positivt, at der, ifølge forslaget, fremover kun må være 20 cigaretter i en pakke. Det vil sætte en stopper for de såkaldte big packs, som ansporer til et større forbrug, og som slører prisstigningerne på tobak ved at gøre det uigennemskueligt, hvad cigaretterne reelt koster. Det vil også understøtte indførslen af standardiserede, reklamefri tobakspakker, idet det bliver sværere for producenterne at differentiere deres produkter ved at gøre pakkerne større.

Det er dog afgørende, at man samtidig sikrer, at de vedtagne prisstigninger også udmøntes i reelt højere priser ude i butikkerne.

I dag bliver de vedtagne prisstigninger konsekvent undermineret af tobaksindustrien: Trods lovens intention om en gennemsnitspris på 55 kr. per pakke, fra 1. april 2020, er prisen på cigaretter i gennemsnit faldet med 2 kr. fra første til andet kvartal 2021, viser kvartalsstatistikken fra Skattestyrelsen. Samtidig kan man købe et premium brand som Marlboro Gold til kun 50 kr. per pakke, og andre kendte mærker som Kings og Camel fås til 51 kr. per pakke.

Det er helt uacceptabelt, at der i dag fortsat er cigaretter til salg til lave priser, selvom vi ved, at prisen er det vigtigste tiltag til at beskytte børn og unge mod at begynde at ryge. Hvis det virkelig er et politisk ønske at færre børn og unge skal ryge, bør afgifterne hæves, indtil man som minimum når op på de vedtagne gennemsnitspriser på 60 kr. per pakke per 1. januar 2022.

I Kræftens Bekæmpelse anbefaler vi, at en pakke cigaretter skal koste mindst 90 kr. per pakke, så prisen afspejler, at cigaretter er det mest afhængighedsskabende og kræftfremkaldende forbrugerprodukt på markedet. Markant højere priser på tobak er et af de vigtigste tiltag for at nå målet om en røgfri generation, hvor ingen børn og unge ryger i 2030.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef