Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedrørende antal cigaretter i en pakke (BEK1064)

Tobak er den forebyggelige enkeltfaktor, der har størst betydning for folkesundheden i Danmark. Hvert år mister ca. 13.000 danskere livet pga. tobak, og der er fortsat mange børn og unge, som ryger.

Det er vigtigt, at lovgivningen løbende tilpasses markedsudviklingen for tobaks- og nikotinprodukter. Vi bakker derfor op om lovforslaget, som betyder, at der kun må være 20 cigaretter i én pakke.

Et max på 20 cigaretter i en pakke vil sætte en stopper for de såkaldte big packs, som ansporer til et større forbrug, og som slører prisstigningerne på tobak ved at gøre det uigennemskueligt, hvad cigaretterne reelt koster. Det vil også understøtte indførslen af standardiserede, reklamefri tobakspakker, idet det bliver sværere for producenterne at differentiere deres produkter ved at gøre pakkerne større.

Det er dog afgørende, at man samtidig sikrer, at de vedtagne prisstigninger også udmøntes i reelt højere priser ude i butikkerne.

I dag bliver de vedtagne prisstigninger konsekvent undermineret af tobaksindustrien: Trods lovens intention om en gennemsnitspris på 55 kr. per pakke, fra 1. april 2020, er prisen på cigaretter i gennemsnit faldet med 2 kr. fra første til andet kvartal 2021, viser kvartalsstatistikken fra Skattestyrelsen. Samtidig kan man købe et premium brand som Marlboro Gold til kun 50 kr. per pakke, og andre kendte mærker som Kings og Camel fås til 51 kr. per pakke.

Det er helt uacceptabelt, at der i dag fortsat er cigaretter til salg til lave priser, selvom vi ved, at prisen er det vigtigste tiltag til at beskytte børn og unge mod at begynde at ryge. Hvis det virkelig er et politisk ønske, at færre børn og unge skal ryge, bør afgifterne hæves, indtil man som minimum når op på de vedtagne gennemsnitspriser på 60 kr. per pakke per 1 januar 2022.

I Kræftens Bekæmpelse anbefaler vi, at en pakke cigaretter skal koste mindst 90 kr. per pakke, så prisen afspejler, at cigaretter er det mest afhængighedsskabende og kræftfremkaldende forbrugerprodukt på markedet. Markant højere priser på tobak er et af de vigtigste tiltag for at nå målet om en røgfri generation, hvor ingen børn og unge ryger i 2030.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef