Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring i tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på regeringens forslag om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, nedsættelse af afgiften på øl og vin og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabskat. I høringssvaret forholder Kræftens Bekæmpelse sig udelukkende til forslaget om ændring af øl- og vinafgiftsloven.

Kræftens Bekæmpelse mener, at det er problematisk, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti ønsker at nedsætte afgiften på øl og vin. En lavere pris på alkohol vil betyde et større alkoholforbrug blandt særligt prisfølsomme grupper, herunder unge. Det er bekymrende, idet danske unge i forvejen er de unge, der drikker mest i Europa og idet alkoholrelaterede skader er udbredt blandt unge. Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at en nedsættelse af afgifterne på øl og vin er et skridt i den forkerte retning i forhold til at forebygge et stort alkoholforbrug blandt unge i Danmark.

Kræftens Bekæmpelse påpeger endvidere, at alkoholvaner grundlægges i ungdommen og at alkohol er relateret til mere end 60 forskellige sygdomme – herunder en række kræftformer. Hvert år dør ca. 3.000 danskere som følge af deres alkoholforbrug (alkoholrelaterede sygdomme og alkoholrelaterede ulykker), og danskernes overforbrug af alkohol er estimeret til at koste samfundet 13 mia. danske kroner årligt. Derfor er det vigtigt, at regeringen og Dansk Folkeparti bidrager til forebyggelsen af et stort alkoholforbrug blandt unge i Danmark via lovgivningen.  

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler i forlængelse heraf, at lande indfører minimumspriser på alkohol for at forebygge et skadeligt alkoholforbrug. Derfor finder Kræftens Bekæmpelse det problematisk, at regeringen og Dansk Folkeparti vælger at gå i den modsatte retning og vil nedsætte afgiften på øl og vin. Særligt set i lyset af, at tal fra WHO viser, at Danmark allerede halter markant bagud, når det kommer til at forebygge et stort alkoholforbrug via effektive strukturelle tiltag sammenlignet med andre lande i Europa. Kræftens Bekæmpelse stiller sig gerne til rådighed i forhold til at indgå en dialog med regeringen og Dansk Folkeparti om, hvilke politiske greb, der kan bidrage til, at danskerne drikker mindre alkohol.

I forlængelse heraf foreslås det, at regeringen og Dansk Folkeparti særligt tager ansvar for at forebygge en tidlig alkoholdebut og et stort alkoholforbrug blandt unge i Danmark ved at indføre én samlet 18-års aldersgrænse for køb af alkoholholdige drikkevarer på over 1,2 % i detailhandlen, da højere aldersgrænser er en af de mest effektive strategier til at nedbringe alkoholforbruget blandt unge. En ensartet 18-års aldersgrænse vil dels gøre det væsentligt nemmere for forhandlerne at efterleve lovgivningen på området, dels gøre området mere gennemsigtigt for forbrugerne.

Endeligt bemærker Kræftens Bekæmpelse den uheldige signalværdi, der er i, at regeringen og Dansk Folkeparti prioriterer reduceret grænsehandel over danskernes folkesundhed og opfordrer til, at sundhedsmæssige konsekvenser for samfund og borgere i langt højere grad og mere systematisk tænkes ind i vurderinger af nye lovforslag. 

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef