Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om regulering af tobaksvarer m.v.

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med kommentarer til udkast til lovforslag om tobaksvarer m.v. (Markedsføring, fremstilling, mærkning m.v. af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter), som implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet).

Tobaksvaredirektivet har som målsætning at begrænse antallet af børn og unge, som ryger, og med dette lovforslag bevæger Danmark sig i den rigtige retning. Tobak slår hver anden bruger ihjel, og hverken tilsætningsstoffer eller indpakning bør på nogen måde kunne lokke forbrugerne til at købe produkterne. Kræftens Bekæmpelse finder det også positivt, at lovforslaget lægger op til en regulering af fjernsalg af tobak på tværs af grænser. Kræftens Bekæmpelse finder det dog absolut nødvendigt at forbedre lovgivningen vedr. tobak på de tre nedenfor an-givne områder.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler fuldstændig standardiseret indpakning af cigaretter som vedtaget i Irland, England og Frankrig. Fuldstændig standardiserede cigaretpakker vil give mulighed for større advarsler mod rygning og medvirke til, at cigaretpakker ikke anvendes som re-klamesøjler for cigaretmærker.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer desuden regeringen til at indføre nødvendige reguleringer af markedsføringen af tobaksvarer målrettet børn og unge. Regulering af synligheden af tobaks-varer på salgsstederne, så cigaretpakker for eksempel ikke lokker ved siden af slik i kiosker og dagligvarebutikker, er et meget vigtigt initiativ for at forebygge børns og unges rygning.

Endelig er der behov for regulering af tobaksindustriens mulighed for sponsering og omfat-tende markedsføring af tobak på musikfestivaler, hvor mange børn og unge deltager.


Med venlig hilsen

Dorthe Crüger Formand