Gå til sygdomsliste

Høring over udkast til vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger

Kræftens Bekæmpelse takker for lejligheden til at fremkomme med bemærkninger til det fremsendte udkast til vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger.

Foreningen finder det meget positivt, at vejledningen revideres og dermed bliver tidssvarende og samler op på nye tiders viden.

Derudover giver udkastet ikke anledning til bemærkninger herfra.

Med venlig hilsen
Laila Walther
Afdelingschef