Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. kommunalreformen

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven - Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. styrkelse af sundhedsaftaler og regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder

Kræftens Bekæmpelse har med tilfredshed noteret sig, at regeringen med sit lovforslag følger op på rammeaftalen om justering af kommunalreformen, således at de nuværende 98 sundhedsaftaler reduceres til fem aftaler mellem regioner og kommuner suppleret med frivillige aftaler.

Det er i særdeleshed positivt, at ministeren i henhold til § 205 stk. 2 vil fastsætte regler om, at det er obligatorisk for regioner og kommuner at indgå aftaler om rehabiliteringsindsatsen. Skal kvaliteten i rehabiliteringsindsatsen løftes over hele landet, er det også afgørende, at der følges op med skærpede nationale krav, således at det ikke er den mindst ambitiøse kommune, som definerer kvaliteten i en region.

Som en væsentlig præmis for at øge fagligheden i den kommunale rehabilitering, som det er forudsat i rammeaftalen, skal sygehusenes kompetence i forhold til genoptræning af komplekse rehabiliteringsbehov styrkes. Rammerne for dette bør udmeldes af Sundhedsstyrelsen, således at alle patienter over hele landet stilles lige, når sundhedsaftalerne forhandles på plads.

Med venlig hilsen

Leif Vestergaard Pedersen

Adm. direktør