Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af 2’-fucosyllactose fremstillet med Escherichia coli stamme BL21 som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97, J.nr.: 2014-29-22-00623/HBO

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at sende bemærkninger til forordningen, omend fristen er kort.

Der blev rejst begrundede indsigelser mod markedsføringen fra andre EU-medlemslande, idet der bl.a. var bekymring for, at indtaget af 2’-fucosyllactose i kosten kunne blive for højt. Ansøger har derefter nedsat den tilsatte mængde af 2’-fucosyllactose i de ansøgte produktgrupper. Herefter har man ikke fundet det nødvendigt at lade produktet vurdere hos EFSA. Det stiller Kræftens Bekæmpelse sig uforstående overfor.

Kræftens Bekæmpelse vil anbefale at lade EFSA vurdere tilsætning af 2’-fucosyllactose til modermælkserstatninger. Netop spædbørn er særligt følsomme, fordi de i forhold til deres størrelse har et højt kostindtag af f.eks. modermælkserstatninger. Kræftens Bekæmpelse vil foretrække, at EU vil anlægge et forsigtighedsprincip for at beskytte spædbørns sundhed.

Er der behov for yderligere uddybning af høringssvaret, stiller vi os gerne til rådighed.

 
Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef