Gå til sygdomsliste

Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Kræftens Bekæmpelse tilslutter sig Danske Patienters høringsvar på lovforslaget vedrørende ophævelse af den offentlige rejsesygesikring og vil gerne fremhæve nedenstående forhold.

Ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring medfører, at det for en lang række kroniske og udsatte patienter, herunder kræftpatienter, kan være forbundet med store økonomiske risici og omkostninger at tage på ferie eller på anden vis tage ophold i udlandet. Erfaringer viser, at mange kroniske patienter kan have vanskeligt ved at tegne rejseforsikringer på lige vilkår. Med ophævelse af den offentlige rejsesygesikring kan det være nødvendigt at tegne private rejseforsikringer med henblik på at undgå at blive mødt med høje udgifter for en nødvendig behandling i udlandet. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at kroniske patienter bør sikres ret til at tegne rejseforsikringer på lige vilkår med andre forsikringstagere.

På trods af at det blå EU-sygesikringskort giver ret til sygehjælp, der bliver medicinsk nød-vendigt ved midlertidige ophold i andre EU/EØS-lande og Schweiz, kan der være egenbeta-linger forbundet hermed, hvis størrelsesorden kan være særdeles vanskelig at gennemskue for patienterne. Der skabes herved en uigennemsigtighed og risiko for forskelsbehandling for patienterne, som Kræftens Bekæmpelse ikke bifalder.

Med venlig hilsen
Leif Vestergaard Pedersen
Adm. direktør