Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Projekt med kalk og strøm viser gode resultater

25-10-2017
Kan noget så simpelt og billigt som kalk slå kræftceller ihjel? Det har forskere på Herlev Hospital undersøgt – og resultaterne er overraskende gode. Behandlingen kan nedkæmpe kræftceller, der har spredt sig til huden og kan muligvis også påvirke immunforsvaret, så det selv kan slå kræftceller ihjel.

- Vi tror, at behandlingen med kalk og strøm i fremtiden kan kombineres med de meget lovende behandlinger af immunterapi, siger professor Julie Gehl,

Forsøgsbehandling med kalk og strøm giver gode resultater. Behandlingen fjerner to ud af tre metastaser i huden og er desuden næsten fri for bivirkninger. Det giver forskerne håb om en ny behandling, der både er effektiv og relativt billig.

Knæk Cancer-penge har ført til resultater, der kan få indflydelse på fremtidens kræftbehandling. Fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2014 blev der givet 1,5 mio. kr. til forskere på Herlev Hospital, der har undersøgt effekten af en behandling, hvor man ved hjælp af strøm lukker kalk direkte ind i kræftcellerne. Og resultaterne er overraskende gode:

- Vi har testet behandlingen på en række patienter, hvor deres kræft havde spredt sig til huden, også kaldet metastaser. Og vi kan faktisk se, at behandlingen fjerner to ud af tre metastaser. Eftersom behandlingen er både billig, simpel og tilsyneladende med meget få bivirkninger, så tror vi på, at den kan få meget stor betydning i fremtiden, siger Julie Gehl, som pr. 1. oktober er tiltrådt som professor på Københavns Universitet og til daglig arbejder på Sjællands Universitetshospital, hvor man satser på yderligere at udbygge de nye behandlingsmetoder.

Patienter får enten kalk eller kemoterapi

I første omgang har lægerne testet behandlingen på patienter, hvor kræften har spredt sig til huden. Forsøget gik ud på, at patienterne fik behandlet deres metastaser med enten forsøgsbehandlingen med kalk eller kemoterapi, der også lukkes ind i cellen ved hjælp af elektriske pulse. Patienterne blev fulgt i et halvt år, og først derefter fik patient og læge at vide, hvilket stof der blev givet i de enkelte metastaser.

Syv patienter med samlet 34 metastaser i huden har fået behandling med enten kemoterapi eller kalk og derefter de elektriske pulse. Resultaterne er offentliggjort her 

- Hos en af patienterne så vi, at behandlingen også virkede på de metastaser, som vi ikke behandlede. Og det tror vi hænger sammen med, at behandlingen tilsyneladende gør immunforsvaret i stand til at genkende kræftcellerne og dermed slå dem ihjel. Vi tænker derfor, at behandlingen med kalk og strøm i fremtiden kan kombineres med de meget lovende behandlinger med immunterapi, forklarer Julie Gehl. Resultaterne er offentliggjort her 

Forskerne har netop afsluttet det første forsøg med calcium elektroporation som behandling på patienter med hoved-halskræft, og når de sidste godkendelser er på plads, vil behandlingen blive testet på patienter med tarmkræft. 

Derudover har forskerne vist, at normale væv tåler behandlingen bedre end kræftsvulster, hvilket også er meget væsentligt.

Enkel og billig behandling

Julie Gehl har store forventninger til den nye behandling, som hun håber kan få stor betydning. Ikke kun herhjemme, men især i lav- og mellemindkomst lande, hvor næsten 80 pct. af verdens kræftpatienter bor, og hvor man har dårligt råd til de meget dyre kræftbehandlinger.

- Behandling med kalk og strøm er både enkel og billig. Og netop fordi den er billig, så er det ikke et forskningsfelt, som der vil blive investeret større beløb i fra medicinalindustrien. Derfor er vi meget taknemmelige for den støtte, vi har fået fra Knæk Cancer - uden den var vi ikke kommet hertil, hvor vi er i dag, siger Julie Gehl.

Knæk Cancer støtter forskningen

Forskningsprojektet: ’Calcium elektroporation - en ny måde at behandle kræftsvulster med calcium og elektriske pulse’ er støttet med 1.500.000 kr. Støtten er givet gennem Knæk Cancer i puljen: Forskningsresultater skal hurtigt omsættes til ny og bedre kræftbehandling.

Forskningsprojektet er startet på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital, og arbejdet fortsætter nu på Sjællands Universitetshospital