Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Skolebørn skal ikke lære at ryge

10-04-2019
Lige så mange børn begynder at ryge i skolealderen i dag som for fire år siden. Det viser nye tal. Det dur ikke, hvis vi skal nå målet om, at ingen børn og unge ryger i 2030. Kræftens Bekæmpelse opfordrer til politisk handling.
Skoleelever i klasse

Foto: Colourbox

Omkring hver fjerde 15-årige skolepige og omkring hver tredje 15-årige skoledreng har prøvet at ryge. Der skal ikke mange cigaretter til, før man er afhængig. Og det er en del 15-årige desværre. Hver tyvende skoleelev i den aldersgruppe ryger dagligt.

Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, der har undersøgt sundhed og trivsel blandt danske skolebørn.

Tallene viser, at antallet at børn og unge op til 15 år, der har prøvet at ryge, ryger dagligt eller en gang imellem overhovedet ikke er faldet siden den forrige undersøgelse fra 2014.

En trist udvikling, mener Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

- Regeringen har som mål, at ingen børn og unge skal ryge i Danmark i 2030. Derfor er det foruroligende, at tallene ikke har rykket sig på fire år, mens uret bare tikker. Hvis vi skal nå målet, kræver det politisk handling her og nu, fastslår Niels Them Kjær.

Vi ved, at højere priser især vil forhindre børn og unge i at ryge

Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse

Jo tidligere start, des sværere at stoppe

 Rygning er årsag til en lang række sygdomme, blandt andet kræft. Hvert år koster rygning omkring 13.600 danskere livet.

 Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Jo tidligere unge starter med cigaretter, jo større er sandsynligheden for, at de ender som storrygere. Forskningen viser, at de, der begynder at ryge tidligt, har sværere ved at holde op som voksne.

- Netop derfor er det vigtigt, at vi forstærker den tidlige indsats. Skolebørn skal ikke lære at ryge, siger Niels Them Kjær.

Sæt prisen op

 - Det mest virksomme er højere priser på tobak. Vi ved, at højere priser især vil forhindre børn og unge i at ryge. Beregninger viser, at hvis prisen sættes op med 50 pct., vil forbruget falde med 75 pct. blandt børn og unge, siger Niels Them Kjær.

 Skolebørnsundersøgelsen viser, at rygning blandt skoleeleverne er særligt udbredt blandt dem, som kommer fra hjem, hvor forældrene har kortere uddannelser og lavere indtægter. Her ryger seks pct. af skolebørnene dagligt, mens tallet er to pct. i den højeste indkomstgruppe.

Læs om Kræftens Bekæmpelses nye hvidbog om ulighed i kræft:

139 undersøgelser: Social ulighed i alle aspekter af kræftforløbet

Ikke kun højere priser

 Undersøgelsen fastslår også, at børn og unge, der vokser op i familier med røg, har en langt større risiko for selv at begynde at ryge sammenlignet med børn fra røgfrie miljøer.

 - Derfor kan højere priser på tobak ikke stå alene. I Kræftens Bekæmpelse mener vi, at samfundet skal bruge flere ressourcer på at hjælpe dem, som har sværest ved at blive røgfri, siger projektchef Niels Them Kjær.

Højere priser er ikke nok. Vi ønsker også, at alle skoler skal indføre røgfri skoletid

Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse

Der skal også flere ændringer i rygelovgivningen til, hvis børn og unge ikke skal ryge.

- Vi ønsker, at alle skoler skal indføre røgfri skoletid. Det betyder, at eleverne heller ikke må ryge uden for skolen, f.eks. hvis de går til bageren i skoletiden. Desuden ønsker vi tobakken under disken og neutrale pakker, siger Niels Them Kjær.

Blandt eksperter og fagfolk både herhjemme og i udlandet er der enighed om, at det er disse konkrete politiske tiltag, der skal til, hvis vi vil undgå sygdomme og dødsfald, der skyldes tobak.

Skolebørnsundersøgelsen: Rygning
  • Hver fjerde 15-årige pige og hver tredje 15-årige dreng har prøvet at ryge
  • Cirka hver tyvende 15-årige elev ryger dagligt
  • Efter et fald siden slutningen af 1990erne er andelen af elever, som rygere stagneret fra 2014 til 2018
  • Flere i lav socialgruppe har prøvet at ryge, ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere end i høj og mellem socialgruppe

Kilde:
Skolebørnsundersøgelsen 2018: Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed 2019

Fakta om Røgfri Skoletid

Kræftens Bekæmpelse opfordrer alle skoler til at indføre røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at hverken elever eller ansatte må ryge i løbet af skoledagen. Hverken på eller uden for skolens område. Ti kommuner har røgfri skoletid for både elever og ansatte og i ni kommuner er røgfri skoletid på vej. To kommuner har røgfri skoletid kun for elever. Læs mere om røgfri skoletid her:

Røgfri skoletid

Skolebørnsundersøgelsen: Hovedresultater
  • Flere 15-årige har drukket alkohol eller været fulde
  • Flere børn i alle aldersgrupper vejer for meget
  • Flere 15-årige dyrker hård motion mindst syv timer om ugen
  • Færre børn i alle aldersgrupper spiser frugt hver dag, men flere 15-årige spiser hver dag grønt
  • Børn af forældre med lav uddannelse og lav indkomst har oftere usunde vaner og dårlig trivsel