Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Spørgeskemaer hjælper til at understøtte kræftbehandling

23-04-2021
Nyt studie af PRO, som er et redskab til at inddrage patienter i deres egen behandling, viser, at forværring i kræftsygdommen også kan aflæses i PRO-data.

Hver gang en patient skal til samtale på hospitalet, udfylder han eller hun spørgeskemaet på sin PC derhjemme, eller ved ankomsten til hospitalet, på en iPad. Foto: Colourbox

PÅ Hospitalsenheden Vest i Herning bliver alle kræftpatienter bedt om at udfylde spørgeskemaer med spørgsmål om deres helbred i forbindelse med deres behandlingsforløb. Spørgeskemaerne er et redskab til at inddrage patienterne i deres egen behandling og give dem det bedst mulige kræftforløb, kaldet patient reported outcome (PRO).

Hver gang en patient skal til samtale på hospitalet, udfylder han eller hun spørgeskemaet på sin PC derhjemme, eller ved ankomsten til hospitalet, på en iPad.

Svarene omsættes – ved hjælp af et computerprogram – til en præsentation, hvor læger og sygeplejersker let kan aflæse, hvilke problemer patienten har, og hvor det derfor er vigtigt at sætte ind.

 - Vi behandlere er jo ikke opmærksomme på alt, hvad der foregår hos en patient, og her er PRO et virkelig godt værktøj til at synliggøre patienternes tilstand, for eksempel bivirkninger eller smerter, og dermed vise, hvad vi skal reagere på for at give patienten den bedst mulige behandling, siger Rasmus Blechingberg Friis, der er læge ph.d. på kræftafdelingen på Hospitalsenheden Vest i Herning.

Han står bag en ny undersøgelse blandt uhelbredeligt syge patienter med lungekræft. Undersøgelsen, der netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Clinical Lung Cancer, viser, at de PRO-skemaer, som afdelingen allerede bruger rutinemæssigt, giver god gavn i patientbehandlingen, fortæller han.

Studiet omfatter 94 uhelbredeligt syge lungekræftpatienter, som har udfyldt spørgeskemaerne og dermed indsendt deres data til patientjournalen. I undersøgelsen har han taget udgangspunkt i det tidspunkt, hvor man kan se en forværring i patientens tilstand på en scanning, det vil sige hvor kræftsvulsten er vokset, og hvor man normalt skal træffe beslutning om et skift i behandlingen. Derefter har han set på, hvad man samtidig kan aflæse i patientens PRO-DATA, altså patientens svar på spørgsmål om sin helbredstilstand og velbefindende.

Forværring kan også ses i data

Konklusionen er, at forværringen i patientens tilstand også kan aflæses i PRO-data, hvor man blandt andet kan se, at det går de patienter dårligere, som har oplevet symptomforværringer, forklarer Rasmus Blechingberg Friis.

-Det viser, at vi potentielt kan bruge oplysningerne til at skride ind tidligt og stoppe udviklingen hos en patient, der begynder at få det dårligt. Dermed kan PRO-data muligvis bruges til at forbedre det samlede behandlingsforløb, siger han og tilføjer, at dataene også kan give en indikation på, at det kan være tid til at indlede samtaler med patienten om den sidste tid.

Rasmus Blechingberg Friis leder også en stor lodtrækningsundersøgelse på otte af landets kræftafdelinger, som også går ud på at afprøve PRO i behandlingen af lungekræftpatienter.

- I studiet, der kaldes ProWide, undersøger vi om man kan forbedre kontrollen med kræftsygdommen, hvis patienterne én gang om ugen elektronisk indrapporterer deres symptomer. Der bliver så automatisk sendt besked til afdelingen, hvis der registreres forværringer. På den måde håber vi at kunne opdage forværring af sygdommen endnu tidligere og samtidig blive bedre til at håndtere patienternes symptomer, fortæller han.

 Find resultaterne her: Friis et al: 'Patient-Reported Outcome Measures Used in Routine Care Predict for Survival at Disease Progression in Patients With Advanced Lung Cancer'. Clinical Lung Cancer, Volume 22, Issue 2, March 2021, pages e169-e179

-

Patient reported outcome (PRO)

PRO-data indsamles ved, at man systematisk spørger patienter, hvordan de har det før, under og/eller efter et behandlingsforløb. Spørgsmålene stilles ud fra en systematisk og valideret spørgeramme – et PRO-redskab, som typisk har form af et spørgeskema. Spørgsmålene er enten sygdomsspecifikke eller generiske. Svarene omsættes – ved hjælp af et computerprogram – til en digital præsentation, hvor læger og sygeplejersker kan aflæse, hvilke problemer patienten har.