Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Syv nye medlemmer er valgt til Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse

09-05-2022
Syv nye medlemmer blev valgt, og fire medlemmer blev genvalgt til Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse ved foreningens årlige repræsentantskabsmøde 7.-8. maj.

Efter to års corona-pause og møder bag en skærm havde mange set ekstra meget frem til weekenden, hvor der bl.a. skulle vælges nye kandidater til hovedbestyrelsen. Foto: Nanna Berg

I weekenden blev retningen for Kræftens Bekæmpelses fremtidige arbejde sat, da hundredvis af foreningens frivillige mødtes til det første fysiske repræsentantskabsmøde siden 2019.

Blandt emnerne på weekendens dagsordenen var størrelsen på medlemskontingentet, foreningens langsigtede mål og planer for lokalforeninger og regionsudvalg og et overblik over foreningens årsregnskab og aktiviteter i den forgangne år.

Et af de allervigtigste punkter på dagsordenen var det årlige valg til hovedbestyrelsen, der med weekendens afstemning har fået hele syv nye medlemmer.

Endelig samlet: Hundredevis af frivillige mødes i Kolding

Mød hovedbestyrelsens syv nye medlemmer

Henrik Buchhave, Østervrå
Henrik Buchhave er synsinspektør, formand for Hospice Vendsyssels bestyrelse, tidligere regionsrådsmedlem og formand for Venstre i Frederikshavn. Han vil bl.a. arbejde for at styrke forskning inden for kræftbehandling og palliation og for bedre palliative tilbud til flere patienter.

Bente Hyldahl Fogh, København
Bente Hyldahl er bestyrelsesmedlem, rådgiver og tidligere adm. direktør i både Lægeforeningen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Hun er bl.a. stærkt optaget af at styrke forskning i kræft og nedbringe den stigende ulighed i diagnosticering, behandling og efterbehandling.

Camilla Kragelund, København
Camilla Kragelund er tandlæge, ph.d. og lektor i Oral Patologi & Medicin ved Københavns Universitet. Hun vil bl.a. arbejde for forbedrede vilkår for patienter i eller efter kræftbehandling med fokus på det hele menneske, hvor munden inddrages, når det er relevant.

Morten Lemche, Silkeborg
Morten Lemche er virksomhedsejer, medlem af Kræftens Bekæmpelses lokalforenings bestyrelse i Silkeborg og distriktsleder ved Landsindsamlingen i 2022. Han vil bl.a. arbejde for flere sorggrupper for unge og bedre lokal hjælp til den psykiske del af forløbene for både patienter og pårørende, som han i dag mener, der er mangel på.

Fie Mølholt, Frederikshavn
Fie Mølholt er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Frederikshavn. Hun vil bl.a. arbejde for bedre vilkår for foreningens frivillige og en øget synlighed af det lokale og regionale arbejde i pressen. Hun er meget optaget af at styrke indsatsen for børn og unge, der mister en forælder til kræft, og hun er blandt de absolutte frontløbere i arbejdet for at få oprettet sorggrupper på skoler.

Birgitte Offersen, Risskov
Birgitte Offersen er professor i behandling af brystkræft ved Aarhus Universitetshospital, formand for Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG) og medlem af Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Aarhus. Hun vil bl.a. arbejde for en fastholdelse af støtte til konstant udvikling og optimering af behandling af danske kræftpatienter.

Per Sjøgren, Hellerup
Per Sjøgren er professor i palliativ medicin ved Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet og medstifter af ”Dansk Selskab for Palliativ Medicin”. Han vil arbejde for en styrkelse af den palliative indsats i Danmark, som blandt andet mangler klinisk kapacitet, uddannelsestilbud til de involverede tværfaglige faggrupper og en øget forskningsindsats.

Derudover blev følgende fire medlemmer genvalgt til Hovedbestyrelsen:

  • Børge Frank Koch, Haderslev, videncenterchef, Cand.pæd og medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev for Radikale Venstre.
  • Jesper Rotvig Jensen,Valby, Talent Acquisition Partner hos Codan Forsikring og tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse i Odense.
  • Jytte Møller, Roskilde, pensioneret sundhedschef i Lolland Kommune og næstformand i Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg i Region Sjælland
  • Susanne Ulk, Faxe Ladeplads, selvstændig arbejdsmiljøkonsulent, formand for Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i Faxe og medlem af Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Region Sjælland.

Frivillige fejrer fællesskabet på repræsentantskabsmødet

Lykke Friis blev genvalgt som præsident i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Frej Damm Bramming

Lykke Friis genvalgt som præsident
Repræsentantskabet besluttede desuden at genvælge direktør i Tænketanken Europa, forfatter, tidligere minister, prorektor, udenrigskorrespondent og ekspert i tyske forhold og fodbold Lykke Friis som præsident for Kræftens Bekæmpelse.

I år var det tre år siden, at Lykke Friis sidst blev genvalgt som præsident i 2019, og hun var derfor som den eneste af præsidiets tre medlemmer på valg for tredje gang.

Lykke Friis genvalgt som præsident

Hvad er repræsentantskabet?

Repræsentantskabet er Kræftens Bekæmpelses øverste myndighed. Det består af repræsentanter fra lokalforeningerne, de fem regionsudvalg, præsidiet og hovedbestyrelsen. Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses repræsentantskab på cancer.dk:

Repræsentantskab

Udskiftning i forretningsudvalget
Hovedbestyrelsen består af 30 medlemmer, hvoraf de 28 er valgt af repræsentantskabet. To medlemmer er valgt af Kræftens Bekæmpelses medarbejdere. Det er ikke alle hovedbestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert år.

Hovedbestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, som består af formanden og næstformanden for hovedbestyrelsen samt fem medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Marianne Karstensen og Anny Winther indtræder nu i forretningsudvalget, hvor de erstatter Jesper Rotvig Jensen og Kirsten Halskov Madsen.