Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

To regioner vil hjælpe børn med syge forældre

29-09-2022
Årligt oplever op mod 35.000 børn, at deres mor eller far bliver indlagt med kritisk sygdom. Nu sætter to jyske regioner penge af til at hjælpe børn, der bliver pårørende.
Kvinde og dreng sidder ved bord og taler

Kræftens Bekæmpelse arbejder for bedre vilkår og rettigheder til børn med alvorligt syge forældre. Foto: Tomas Bertelsen

Ingen børn bør opleve, at deres far eller mor bliver alvorligt syg eller dør. Alligevel sker det for tusindvis af børn og unge hvert år. Det betyder voldsomme tanker, stærke følelser og store ændringer i børnenes hverdag. Og konsekvenserne kan trække spor langt ind i voksenlivet.

Som situationen er, finder personalet på hospitalerne ikke systematisk frem til, hvilke patienter, der har børn. Og ingen ser på, om de har brug for hjælp i den svære situation. Men nu sætter Region Nordjylland og Region Syddanmark penge af i de kommende års budgetter til at hjælpe børn, der bliver pårørende.

Vi er begejstrede for, at Regionsrådet har prioriteret en mere systematisk hjælp til børn som pårørende

Birthe Mette Pedersen, formand for Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Syddanmark

- Det er en voldsom belastning for et barn, hvis mor eller far bliver alvorligt syg. Men der er ikke noget sikkerhedsnet, der folder sig ud under børnene. Derfor er vi meget glade for, at Region Nordjylland har sat penge af og sætter fokus på at støtte børn som pårørende, siger Orla Kastrup Kristensen, formand for Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Nordjylland.

Begejstring i Kræftens Bekæmpelse
Region Nordjylland har afsat 1,3 millioner kr. i budgetforliget for 2023 til indsatser rettet mod børn som pårørende. Der er allerede gode erfaringer fra psykiatrien, og de skal nu udbredes til det somatiske område.

Region Syddanmark vil med 1,1 million kr. i 2023 styrke indsatsen for børn og unge som pårørende i både psykiatri og somatik. De kommende år stiger bevillingen til 3,5 millioner kr.

- Vi er begejstrede for, at Regionsrådet har prioriteret en mere systematisk hjælp til børn som pårørende. Vi glæder os særligt over, at indsatsen for børn som pårørende styrkes på tværs af kommuner, region og almen praksis, og at pengene kommer børn og familier til gode, uanset om den alvorlige sygdom er somatisk eller psykisk, siger Birthe Mette Pedersen, formand for Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Syddanmark.

I Region Hovedstaden er der et forsøgsprojekt i gang på hospitalerne, der skal opspore og hjælpe børn som pårørende.

Både Norge, Sverige og Finland har skrevet børn som pårørende ind i lovgivningen. Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at det også sker i Danmark, så alle børn – uanset bopæl – får hjælp og støtte.

Ingen børn skal stå alene med deres sorg

Hver dag mister fem børn i Danmark mor eller far

Årligt oplever p mod 35.000 børn, at mor eller far bliver indlagt med kritisk sygdom

Næsten 300.000 børn vokser op i familier med psykisk sygdom, og cirka 122.000 børn vokser op i familier med rusmiddelproblemer.

Undersøgelser viser, at børn, der ikke får hjælp til at tackle sorgen, har større risiko for psykiske lidelser, social mistrivsel og har sværere ved at gennemføre en uddannelse

Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse nationalt, regionalt og kommunalt - og i samarbejde med andre - for bedre vilkår og rettigheder til alle børn, så ingen står alene

Læs mere om indsatsen:

Børn som pårørende