Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Tobak: Danskerne bakker op om strammere regler

27-04-2022
Et flertal i befolkningen ønsker højere aldersgrænse for køb af tobak, færre udsalgssteder og stop for salg til kommende generationer, viser rundspørge. Kræftens Bekæmpelse opfordrer politikerne til at lytte til vælgerne.
mange cigaretter oven på hinanden på fabrik

Et flertal i befolkningen mener, det skal være sværere at købe tobak. Foto: Colourbox

Det er vigtigt at sørge for, at børn og unge aldrig begynder at ryge. Det udsagn er ingen i Danmark uenige i. Et flertal bakker også op om en række vidtgående tiltag, der vil gøre det sværere at ryge. Det viser en repræsentativ rundspørge, som Epinion har foretaget for Kræftens Bekæmpelse i marts 2022.

Ifølge undersøgelsen mener 67 pct., at tobak kun skal sælges i særlige butikker og ikke i supermarkeder og kiosker. Kun 16 pct. er imod. Godt halvdelen – 56 pct. - mener, at aldersgrænsen for køb af tobak skal sættes op til 25 år. 21 pct. er imod.

- Kun et mindretal er imod de her ret ambitiøse bud på, hvordan vi gør det sværere for børn og unge at begynde at ryge. Det fortæller, at der blandt danskerne er stor lyst til at gå nye veje og skrue op for ambitionerne for tobaksforebyggelse. Lad os bruge det momentum til at tage et ordentligt ryk mod en røgfri fremtid, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kun et mindretal er imod de her ret ambitiøse bud på, hvordan vi gør det sværere for børn og unge at begynde at ryge. Det fortæller, at der blandt danskerne er stor lyst til at gå nye veje og skrue op for ambitionerne for tobaksforebyggelse

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Opbakning til strammere lovgivning
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede i marts regeringens bud på en sundhedsreform. Reformudspillet indeholdt et ambitiøst forslag om at stoppe salg af tobak til personer født i 2010 eller senere. Ført ud i livet vil forslaget betyde, at de børn, der i dag er 11-12 år eller yngre, aldrig vil kunne købe tobak. Ifølge Epinion-undersøgelsen støtter 64 pct. – næsten to ud af tre - regeringens forslag. Kun 15 pct. er imod.

- Jeg synes, det er et knaldgodt initiativ, regeringen er kommet med. Tobak er et produkt, der slår hver anden bruger ihjel. Det er på høje tid, vi begynder at kigge på, hvordan vi slipper af med det. Der er brug for visionære idéer. Vores rundspørge er et praj om, at befolkningen er med på at stramme skruen for salg af tobak. Så skal vi bare have politikerne med, siger Jesper Fisker.

Siden er det kommet frem, at EU-lovgivning kan spænde ben for forslaget. Derfor drøfter sundhedspolitikerne nu en alternativ model, hvor aldersgrænsen for køb af tobak over en årrække hæves til 25 år.

Læs også: 

Vælgere på tværs af partier: Stop salg af tobak i fremtiden

Prisen på tobak skal op
Kræftens Bekæmpelse håber, at man i Folketinget vil tage ønsket om mere tobaksforebyggelse alvorligt og opfordrer samtidig til, at prisen på cigaretter og tobak bliver hævet.

- Vores ambition er, at ingen børn og unge ryger i 2030, og hvis vi skal nå det mål, skal prisen på tobak højere op. Gerne til mindst 90 kroner for en pakke cigaretter. Norge har sat prisen på tobak markant op, og vi kan se, at det har virket - kun ganske få unge nordmænd ryger dagligt, siger Jesper Fisker.

Tobak er hvert år skyld i mere end 13.000 dødsfald i Danmark. Det svarer til, at hvert fjerde dødsfald skyldes rygning. To ud af ti kræfttilfælde skyldes tobak.

Om undersøgelsen
Epinionsmålingen er udført i perioden 10.-14. marts 2022. Målingen har 1.632 besvarelser og er repræsentativ på køn, alder, region og stemme ved sidste folketingsvalg.

Holland begrænser salg af tobak

Fra 2022 er cigaretautomater blevet forbudt. I 2023 indføres et permanent stop for onlinesalg af tobak, og i 2024 må supermarkeder ikke længere sælge tobak. Der er et mål om at udfase salg af tobak i kiosker og på tankstationer efter år 2030. Herefter må tobak kun sælges i særlige tobaksbutikker.

Læs om tobakslovgivning i andre lande

Læs mere om danskernes holdning til prisstigninger på tobak:

Dyrere cigaretter fra nytår

Ny måling: Vælgernes holdning til begrænsning af tobak til børn og unge

Epinionsmålingen er udført i perioden 10.-14. marts 2022. Målingen har 1.632 besvarelser og er repræsentativ på køn, alder, region og stemme ved sidste folketingsvalg.

Partier markeret med * er baseret på færre end 50 besvarelser, og resultaterne her er derfor forbundet med høj usikkerhed. Alternativet og Veganerpartiet er ikke med i tabellen, da resultaterne for disse partier er baseret på færre end 10 besvarelser. Nogle rækker summerer ikke til 100 pct. på grund af afrunding af tallene.

Hvad synes du om langsomt at stoppe salg af tobak, så det aldrig nogensinde er muligt for børn og unge født efter år 2010 at købe tobak?

Parti Synes meget godt om+ godt om Synet meget dårligt + dårligt om Hverken eller/ ved ikke

Social-

demokraterne*

67 pct. 9 pct. 24 pct.
Venstre 67 pct. 14 pct. 19 pct.
Radikale 68 pct. 10 pct. 21 pct.
Konservative 68 pct. 14 pct. 19 pct.
SF 75 pct. 13 pct. 13 pct.
Enhedslisten  65 pct. 14 pct. 21 pct.
Dansk Folkeparti 42 pct. 20 pct. 38 pct.
Nye Borgerlige 46 pct. 33 pct. 21 pct.
Liberal Alliance* 47 pct. 41 pct.  12 pct.
Moderaterne* 52 pct. 29 pct. 20 pct.
Kristendemo-kraterne* 51 pct. 12 pct.  36 pct.
Alle 64 pct. 15 pct. 22 pct.

Hvad synes du om at hæve den lovlige alder for køb af tobak fra 18 til 25 år?

Parti Synes meget godt om+ godt om Synet meget dårligt + dårligt om Hverken eller/ ved ikke

Social-

demokratiet

59 pct. 18 pct. 23 pct.
Venstre 58 pct. 20 pct. 22 pct.
Radikale 59 pct. 25 pct. 17 pct.
Konservative 59 pct. 22 pct. 20pct.
SF 55 pct. 19 pct. 25 pct.
Enhedslisten  57 pct. 18 pct. 25 pct.
Dansk Folkeparti 54 pct. 23 pct. 23 pct.
Nye Borgerlige 37 pct. 35 pct. 27 pct.
Liberal Alliance* 39 pct. 50 pct.  12 pct.
Moderaterne* 54 pct. 23 pct. 23 pct.
Kristendemo-kraterne* 58 pct. 15 pct.  28 pct.
Alle 56 pct. 21 pct. 23 pct.

Hvad synes du om at stoppe salg af tobak i supermarkeder og kiosker, så det fremover kun bliver solgt i særlige tobaksbutikker?

Parti Synes meget godt om+ godt om Synet meget dårligt + dårligt om Hverken eller/ ved ikke

Social-

demokratiet

67 pct. 15 pct. 18 pct.
Venstre 70 pct. 12 pct. 18 pct.
Radikale 79 pct. 12 pct. 9 pct.
Konservative 69 pct. 17 pct. 14 pct.
SF 72 pct. 10 pct. 18 pct.
Enhedslisten  78 pct. 8 pct. 14 pct.
Dansk Folkeparti 65 pct. 13 pct. 22 pct.
Nye Borgerlige 42 pct. 35 pct. 23 pct.
Liberal Alliance* 62 pct. 18 pct.  21 pct.
Moderaterne* 70 pct. 21 pct. 9 pct.
Kristendemo-kraterne* 66 pct. 17 pct.  17 pct.
Alle 67 pct. 16 pct. 17 pct.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er vigtigt at sørge for, at børn og unge aldrig begynder at ryge

Parti Synes meget godt om+ godt om Synet meget dårligt + dårligt om Hverken eller/ ved ikke

Social-

demokratiet

97 pct. 0 pct. 4 pct.
Venstre 99 pct. 0 pct. 1 pct.
Radikale 96 pct. 0 pct. 4 pct.
Konservative 95 pct. 0 pct. 5 pct.
SF 98 pct. 0 pct. 2 pct.
Enhedslisten  91 pct. 1 pct. 8 pct.
Dansk Folkeparti 83 pct. 2 pct. 15 pct.
Nye Borgerlige 86 pct. 2 pct. 12 pct.
Liberal Alliance* 87 pct. 2 pct.  11 pct.
Moderaterne* 94 pct. 0 pct. 6 pct.
Kristendemo-kraterne* 89 pct. 0 pct.  10 pct.
Alle 93 pct. 0 pct. 7 pct.