Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Tobak er nu i samme kategori som klyngebomber

16-10-2017
Tobaksindustrien er nu for alvor kommet i dårligt selskab. FN har netop kategoriseret tobaksindustrien som en såkaldt 'højrisiko-sektor', og industrien er dermed kommet i samme kategori som klyngebomber, landminer, atomvåben, kemiske våben og biologiske våben. Alligevel fortsætter pensionsselskaber med at investere danskernes penge i tobak.

Hvis man som firma eller organisation gerne vil operere på et ansvarligt grundlag, er der mange, der vælger at lægge sig op af de retningslinjer, som kommer fra FN’s såkaldte Global Compact. Global Compact er baseret på 10 principper om fx at fremme miljømæssig ansvarlighed, menneskerettigheder og modarbejde børnearbejde. Ligeledes har Global Compact en såkaldt eksklusionsliste over industrier, som ikke er en del af det gode selskab. Og her er tobaksindustrien netop blevet tilføjet.

- Tobak er nu med rette i samme kategori som farlige våben. De fleste mennesker har desværre vænnet sig til, at rygning er en del af gadebilledet, men tobak er hamrende farligt. Det forårsager alvorlig sygdom og slår mere end syv millioner mennesker ihjel om året. Så eksklusionen af tobaksindustrien er et kæmpe stort og vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Leif Vestergaard Pedersen, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Pensionsselskaber investerer fortsat i tobak

I Danmark investerer rigtig mange pensionsselskaber deres kunders penge i tobak. 

Det er i det hele taget underligt at se, at pensionsselskaber, som har til formål at sikre folk i alderdommen, investerer i en industri som er så sundhedsskadelig.

Leif Vestergaard Pedersen, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse

Ifølge DR havde danske pensionsselskaber i 2016 samlet investeringer for mindst 4,2 milliarder kroner i tobaksindustrien.

- I Kræftens Bekæmpelse har vi længe arbejdet aktivt for, at pensionsselskaber skal stoppe med at investere danskernes penge i tobaksindustrien. Jeg tror, der er mange danskere som ikke er klar over, at nogle af de penge, som de skal leve for i alderdommen, bliver investeret i tobaksindustrien og dermed støtter produktion af livsfarlige produkter, siger Leif Vestergaard Pedersen og fortsætter:

- Det er i det hele taget underligt at se, at pensionsselskaber, som har til formål at sikre folk i alderdommen, investerer i en industri som er så sundhedsskadelig.

Tobaksindustrien modarbejder ansvarlighed og bæredygtighed

Tobaksindustrien er på flere punkter på kant med menneskerettighederne og modarbejder direkte de verdensmål, som er blevet vedtaget af alle FN’s medlemslande om at skabe en bæredygtig fremtid. Ifølge Human Rights Watch er brugen af børnearbejde i tobaksindustrien ganske massivt, og tobak er det eneste produkt, som slår over halvdelen af sine brugere ihjel, selvom man anvender produktet, som det er tiltænkt.

- Det er meget tiltrængt, at der nu for alvor kommer fokus på tobaksindustriens negative bidrag til den verden, vi lever i. Så selvom investeringsselskaber ikke er juridisk forpligtet til at afholde sig fra at investere i tobaksindustrien, bør de alligevel kigge indad og tage moralsk stilling til, hvordan de vil investere deres kunders penge, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Fakta om FN's Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Alle virksomheder kan lade sig inspirere af de ti principper, men virksomheder kan også vælge at tilslutte sig FN’s Global Compact. Global Compact har en eksklusionsliste over virksomheder, der ikke kan tilslutte sig listen. Tobaksindustrien er nu blevet tilføjet denne eksklusionsliste. Det betyder, at tobaksindustrien ikke kan være med i Global Compact, men det berører ikke virksomheder og organisationer, som investerer i tobak. Pensionsselskaber kan således stadig være med i Global Compact trods investeringer i tobak

Læs mere om Global Compact

Læs mere om Global Compacts eksklusionsliste

Fakta om rygning
  • 13.600 danskere dør hvert år af rygning
  • På verdensplan dør mere end syv mio. mennesker årligt af rygning
  • Cigaretter er designet til at gøre brugerne afhængige af dem
  • Rygning er den største enkeltårsag til kræft
  • Rygning øger risikoen for mere end 15 forskellige kræftformer og er samtidig skyld i mange andre sygdomme.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse og WHO

Flere har droppet tobaksinvesteringer

Flere store danske og udenlandske virksomheder, kommuner, pensions- og forsikringsselskaber er allerede ophørt med at investere i tobaksindustrien.

Det drejer sig blandt andet om LEGO, Københavns Kommune, Odense Kommune, Statens Pensionsfond og Storebrand i Norge, den amerikanske pensionsfond CalPERS, Fonds de Reserve pour Les Retraites i Frankrig, AP4 i Sverige, Irish Sovereign Wealth Fund og senest det globale forsikringsselskab AXA, britiske AVIVA og den hollandske bank ABN AMRO.

Tobaksindustri på kant med menneskerettigheder

Det er allerede kendt, at tobaksindustrien krænker internationalt vedtagne menneskerettigheder ved blandt andet i vidt omfang at benytte børnearbejde i tobaksplantagerne. Det har Human Rights Watch – der er en global NGO, der arbejder for menneskerettigheder – gentagne gange dokumenteret.

Børn helt ned til otte år arbejder i plantagerne, og mange får såkaldt ’Green Tobacco Sickness’, der kan give kvalme, svimmelhed, hovedpine, opkastning og vejrtrækningsproblemer, ligesom børnene risikerer at blive nikotinafhængige af at plukke bladene.

WHO's tobakskonvention

Rapport fra Human Rights Watch

Dansk Institut for Menneskerettigheder har også lavet en rapport på området, da de i september 2016 fik til opgave af tobaksfirmaet Philip Morris at gennemføre en menneskerettighedsvurdering af selskabet. 

Konklusionen fra Dansk Institut for Menneskerettigheder kan læses på instituttets hjemmeside. Her er et uddrag:

'Tobacco is deeply harmful to human health, and there can be no doubt that the production and marketing of tobacco is irreconcilable with the human right to health. For the tobacco industry, the UNGPs therefore require the cessation of the production and marketing of tobacco.'

Læs rapporten

Tobaksindustrien modarbejder verdensmålene

FN vedtog i september 2015 17 mål som frem mod 2030 skal flytte verden til en bæredygtig udvikling for både mennesker og kloden. Verdensmålene forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. Ifølge FCTC modarbejder tobaksindustrien alle 17 verdensmål.

Læs rapporten her