Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Træning inden kræftoperation = præ-habilitering

15-05-2021
Danske forskere undersøger om fysisk træning kan forbedre kræftpatienters mulighed for at komme igennem kemoterapi med færre komplikationer og dermed få et bedre behandlingsudfald. Fremover kan træning blive en del af kræftbehandling - som en slags ordination ex før en kræftoperation eller under kemoterapi
billede af patienter, der træner

Forskere på Rigshospitalet undersøger lige nu, om patienter, der deltager i intensive træningsforløb inden deres kræftoperation kan få bedre effekt af behandlingen.

billede af Jesper Frank Christensen, gruppeleder, Center for Aktiv Sundhed

Jesper Frank Christensen er gruppeleder i Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, og undersøger effekten af tidlig træning for en gruppe patienter med bl.a. kræft i spiserør og mavesæk..

I Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet undersøger en gruppe forskere, om fysisk træning kan bruges helt tidligt i kræftbehandlingen. Kræftpatienter med kræft i spiserør og mavesæk vil i løbet af fem år deltage i forsøget, der lige nu er ca. halvvejs

-Dette er en gruppe patienter, der ofte har en dårlig prognose da kræften kan have spredt sig lokalt og være svær at operere. Derfor modtager patienterne kemoterapi før deres omfattende operation, hvilket kan medføre alvorlige komplikationer. Vi undersøger her, om træning før en kræftoperation kan forbedre mulighederne for, at patienterne kommer frem til, og igennem, operationen med bedst mulige udfald og færrest mulige komplikationer, fortæller Seniorforsker Jesper Frank Christensen, der er gruppeleder i Trygfondens Center for Aktiv Sundhed.

I undersøgelsen gennemgår halvdelen et normalt kræft-behandlingsforløb og fungerer som kontrolgruppe, mens patienterne i ”trænings-gruppen” deltager i et ti uger langt høj-intenst træningsforløb med en personlig træner, mens de samtidig modtager den kemo-behandling, som skal gøre dem klar til operation. Træningen omfatter højintens konditionstræning på kondicykel eller gå-bånd samt tung styrketræning i maskiner og foregår på Rigshospitalet samt i kommunale sundhedscentre på Sjælland og Bornholm.

billede af kræftpatienter, der træner

Kræftpatienter på Rigshospitalet deltager i forsøg, hvor forskere måler antallet af dræberceller i blodet, efter patienterne har trænet hårdt. Håbet er, at træning viser sig at booste patienternes immunforsvar til bedre at kunne bekæmpe kræftceller.

Kan træning øge tolerance for kemo?

Netop tolerance over for behandlingen er vigtigt, da kemo- og strålebehandling jo er skrappe behandlingsforløb, som ofte må skrues ned eller standses, fordi bivirkningerne bliver for store. Derfor er meget vundet, hvis patienterne kan blive i stand til at tåle mere. I et pilotforsøg har forskergruppen vist positive resultater ved træning i en mindre gruppe patienter med kræft i spiserør og mavesæk.

-Man kan ikke træne en kræft-tumor væk, men vi kan se i blodprøver, at der er markant flere af immunsystemets dræber-celler i blodbanen lige efter folk har trænet, og de ser ud til at hæmme kræftcellers mulighed for at vokse. Vores teori er, at træning sammen med kemoterapi eller immunterapi kan gøre behandlingen mere effektiv. Det er i samspillet med den etablerede behandling, vi tror, man kan tale om en decideret anticancer-effekt af fysisk træning. siger Jesper Frank Christensen.

Men højintens træning er også en stressfaktor for en krop, der allerede er presset af kræftbehandling. Forskerne ser derfor også på om risikoen for indlæggelser, skader eller infektioner stiger, når patienterne er mere fysisk aktive.

-Der er store perspektiver i at tænke fysisk aktivitet ind som en aktiv del af kræftbehandlingen på linje med genterapi, stråler, kemobehandling, immunterapi og anden medicin. Men det betyder også, skal vi også være lige så skarpe som hvis vi testede en ny form for medicin. Vi skal finde knivskarp dokumentation - både for effekt og for evt. bivirkninger af et træningsforløb, fortæller Jesper Frank Christensen.

Vi undersøger, om fysisk træning kan forbedre kræftpatienters mulighed for at komme igennem kemoterapi med færre komplikationer. Hvis vi kan påvise det, kan det tænkes, at fysisk træning fremover kan blive en del af patienternes kræftbehandling - som en slags ordination ex før en kræftoperation eller under kemoterapi.

Jesper Frank Christensen, seniorforsker og gruppeleder i Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet i København.

Samtidig undersøger forskerholdet, om den fysiske træning også kan forbedre patienternes tolerance over for kemo- eller stråleterapi og kirurgi. Noget tyder nemlig på at patienter simpelthen tåler behandlingen bedre, hvis de har meget muskelmasse og er i god kondition, så de er mere fit til at stå i mod den belastning som ex. kemo- eller strålebehandling er, fortæller Jesper Frank Christensen.

-Vi vil se på, om fysisk træning kan forbedre forsøgsdeltagernes mulighed for at komme igennem kemoterapi med færre komplikationer og dermed få et bedre behandlingsudfald end patienterne i kontrolgruppen. Hvis vi kan påvise det, kan det tænkes, at fysisk træning fremover kan blive en del af patienternes kræftbehandling - som en slags ordination ex før en kræftoperation eller under kemoterapi, siger Jesper Frank Christensen.