Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Tre nye ansigter i Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse

26-05-2019
På weekendens repræsentantskabsmøde i Kolding 25.-26. maj var der valg til Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse.

Repræsentantskabsmødet blev vanen tro holdt i Kolding, Her et foto fra sidste års møde, hvor der som i år var spændende videnscafeer. Foto: Tomas Bertelsen

Weekendens vellykkede repræsentantskabsmøde i Kræftens Bekæmpelse bød også på valg af medlemmer til foreningens hovedbestyrelse. Tre nye kandidater blev valgt ind:

Ulla Kusk. Ulla er fra Herning, hun er førtidspensionist og fhv. social- og sundhedsdirektør. I hovedbestyrelsen vil hun bl.a. arbejde for en røgfri fremtid, men har også på sin 'to do-liste' at få udbredt mere viden om senfølger efter kræftbehandling samt arbejde for anerkendelse og forståelse af senfølger. 

Henning Due Lorentzen. Henning er fra Fredericia, og han er pensioneret politibetjent. Han vil i sit bestyrelsesarbejde fokusere på lighed i sundhed, den frivllige lokale indsats og økonomien i Kræftens Bekæmpelse.

Jytte Møller. Jytte er fra Roskilde. Hun er pensionist og har i sit arbejdsliv bl.a. været sundhedschef i en kommune. Hun vil bl.a. fokusere på flere lokale tilbud til kræftramte og deres familier og en styrket indsats i forhold til senfølger,

Følgende blev genvalgt til hovedbestyrelsen:

  • Lone Bøgely
  • Poul Hvass Hansen¨
  • Jesper Rotvig Jensen
  • Børge Frank Koch
  • Hanne Ringgaard Møller
  • Anni Elkjær Olesen
  • Susanne Ulk

Hovedbestyrelsen består af 30 medlemmer, hvoraf de 28 er valgt af repræsentantskabet. To medlemmer er valgt af Kræftens Bekæmpelses medarbejdere. Det er ikke alle hovedbestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert år.

Formand for Kræftens Bekæmpelse Helen Bernt Andersen er formand for hovedbestyrelsen. Per Gandrup er næstformand.

Hovedbestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, som består af formanden og næstformanden for hovedbestyrelsen samt fem medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Mads Nordahl Svendsen indtræder nu i forretningsudvalget og erstatter Jens Hillingsø, som ikke genopstillede til hovedbestyrelsen.