Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Uambitiøst tobaksudspil fra Dansk Folkeparti

19-03-2019
Dansk Folkeparti vil hæve prisen på en pakke cigaretter med 20 pct. – ca. otte kroner – over de næste fire år. Men det er slet ikke nok. Vil vi sikre børn og unge en fremtid uden røg, skal prisen længere op. Højere priser vil også sikre mere lighed i sundhed mellem lavt- og højtlønnede.

Markant højere priser på tobak er nødvendige, hvis antallet af rygere skal ned. Foto: Colourbox

Hvert eneste døgn begynder 40 danske børn og unge at ryge. Rygning udgør et enormt sundhedsproblem, og set i det lys er Dansk Folkepartis udspil om at hæve prisen på en pakke cigaretter med otte kroner over fire år slet ikke ambitiøst nok. Prisen bør sættes op til mindst 60 kroner, mener adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker som en kommentar til, at Dansk Folkeparti har sat cigaretpriserne på dagsordenen til forhandleringerne om en sundhedsreform.

- Tobak koster hvert år 13.600 danskere livet. Desværre begynder flere og flere danskere - også børn og unge - at ryge. Skal udviklingen vendes, er det nødvendigt med markant højere priser på tobak. Et prishop på otte kroner for en pakke cigaretter er ikke nok. Forslaget er decideret uambitiøst. Det virker ikke som om, Dansk Folkeparti har nogle reelle ønsker om at forebygge de mange tobaksrelaterede sygdomstilfælde og dødsfald, siger Jesper Fisker.

Erfaringer fra udlandet viser, at en markant prisstigning på tobak er det mest effektive redskab til at knække rygerkurven – især blandt børn og unge, som er mere prisfølsomme. Højere priser kan dog ikke stå alene. Skoletiden skal samtidig være røgfri for alle børn og unge. I butikkerne skal tobakken gemmes væk under disken, og cigaretpakkerne være neutrale.

- Derfor er det bidende nødvendigt med en samlet national handlingsplan, understreger Jesper Fisker. 

Øgede afgifter på tobak kan medføre en vis stigning i grænsehandlen. Men det er med Jesper Fiskers ord ’useriøst’ at bruge grænsehandlen som et argument for, at tobakspriserne ikke kan sættes så meget op, at det giver en bedre folkesundhed.

En stor undersøgelse har nemlig vist, at selvom grænsehandlen øges, vil de højere priser stadig føre til et fald i andelen af rygere.Samtidig har Skatteministeriet i beregninger slået fast, at man selv ved at hæve prisen for en pakke cigaretter til 60 kroner ikke vil påvirke grænsehandlen synderligt.

Misforstået godhed

Rygning er en vigtig årsag til ulighed i sundhed. Det er de svagere grupper, som bliver hårdest ramt af tobaksrelaterede sygdomme og dødsfald. Dansk Folkeparti har flere gange afvist at skrue markant på prisen på en pakke cigaretter, fordi det ifølge partiet vil ramme socialt skævt.

- Det er decideret forkert. Undersøgelser viser, at mennesker med lav indkomst stopper med at ryge eller ryger mindre, når priserne på tobak hæves. De gør det i højere end folk med en høj indkomst, siger Jesper Fisker. 

- Det er misforstået godhed at lade mennesker med en kort uddannelse og en lav indtægt ryge i fred. De fleste af dem ønsker selv at holde op med at ryge. Det giver ingen mening, at Dansk Folkeparti taler for at få nedsat pensionsalderen for nedslidte og lavtlønnede, hvis de samme mennesker får en elendig tid som pensionister på grund af rygerrelaterede sygdomme.