Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Udviklingen i overvægt kræver obligatorisk kaloriemærkning

31-01-2019
Andelen af overvægtige stiger og stiger. Det samme gør antallet af måltider, der spises uden for hjemmet. Men det er nærmest umuligt finde rundt i, hvor mange kalorier der er i de burgere, caffe latte eller sandwich, vi køber. Derfor går Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse sammen for at få indført obligatorisk kaloriemærkning i de større kæder af burgerrestauranter, caféer, kiosker, tankstationer, mm.
Grafik af en menutavle med kaloriemærkning.

Sådan kunne en menutavle med kaloriemærkning se ud. Foto: Punch Design Productions

I mere end fem år har branchen haft adgang til guidelines, som gør det nemt og sikkert at indføre kaloriemærkning ad frivillighedens vej. Det har kun ganske få kæder gjort, så nu er tiden inde til at arbejde for obligatorisk kaloriemærkning.

Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse

Fastfood, cafémad, takeaway og to go-kaffe fylder mere og mere i danskernes hverdag, men det er umuligt at gennemskue kalorieindholdet. EU har bestemt, at fødevarer i europæiske supermarkeder bl.a. skal oplyse kalorieindholdet. Samme nemme adgang til den oplysning på fastfood og takeaway er endnu ikke et krav, og det er op til de enkelte EU-lande at indføre obligatorisk kaloriemærkning. Det vil de tre sundhedsorganisationer nu arbejde for. De har i flere år forsøgt for at få kæderne til at indføre mærkningen på frivillig basis og har udarbejdet guidelines for kaloriemærkning.

Truende udvikling i overvægt

Det er udviklingen af overvægtige voksne danskere, som får sundhedsorganisationerne til at arbejde for obligatorisk kaloriemærkning. 51 pct. af danskerne er overvægtige. Det er 250.000 flere end for bare fire år siden. Hvis udviklingen forsætter vil andelen være 70 pct. i 2045. Det er en alvorlig trussel for det danske sundhedssystem og for danskernes trivsel, da overvægt øger risikoen for en lang række sygdomme, bl.a. type-2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft.

Flere end seks ud af 10 ønsker kaloriemærkning

En YouGov-undersøgelse fra juli 2018 viser, at flere end seks ud af 10 danskere ønsker kaloriemærkning. Omtrent samme antal vurderer, at mærkningen i høj grad kunne hjælpe dem til at takke nej til forsøg på mersalg. Det understøtter ifølge Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen behovet for at gøre det til en forbrugerret at kunne se kalorieindholdet i de forskellige mad- og drikkevarer, så det er åbenlyst, hvor mange kalorier der er i den mad, de køber.

Se mere om hvordan kaloriemærkning kan se ud i praksis her:

Guidelines for angivelse af energiindhold på menutavler m.m.

Politisk opbakning til obligatorisk kaloriemærkning

Udover presset fra sundhedsorganisationerne er der også politisk opbakning til at få gennemført en obligatorisk kaloriemærkning fra bl.a. Socialdemokratiet og Alternativet. Sidstnævnte fremsætter i nær fremtid beslutningsforslag i Folketinget om obligatorisk kaloriemærkning.

Kaloriemærkning findes i mange lande

Kaloriemærkning er en tydelig og entydig sammenhæng mellem produkt, pris og kalorieindhold dér, hvor kunderne beslutter sig, fx på menutavler, menukort og app’s. Mærkningen fremhæves af bl.a. WHO som et kost-effektivt tiltag i forebyggelse af overvægt og bruges allerede i en række lande, bl.a. USA, England og Australien. Der er solid dokumentation for, at kaloriemærkning får kunderne til at vælge færre kalorier. Med indførelse af kaloriemærkning ses også et øget udbud af mad med færre kalorier, i mindre portioner eller sundere sammensætning af menuerne.

Læs det vigtigste om kaloriemærkning her:

Faktaark om kaloriemærkning

Fakta

YouGov-undersøgelsen er gennemført som online interview i juli 2018 for Forbrugerrådet Tænk. Den omfatter 505 unge 17-25 år og 808 kvinder og mænd 26+ år og er repræsentativ for hver aldersgruppe for køn, alder, geografi og uddannelse.

EU-forordning Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne.

Mersalg er salgstricks, som har til formål at få kunderne til at købe mere, end de havde planlagt. Det kan være supersizing eller flerstykstilbud, hvor man får en meget større mængde (og mange flere kalorier) for en beskeden merpris.