Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ungdomsuddannelser ønsker lov om røgfri skoletid

11-12-2019
Syv ud af ti ledere på ungdomsuddannelser ønsker et lovkrav om røgfri skoletid. Det viser ny kortlægning af rygeregler på gymnasier og erhvervsskoler. Ens regler om røgfri skoletid vil få færre unge til at ryge, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen, der står bag undersøgelsen.

Flertal af ledere på ungdomsuddannelserne ønsker røgfri skoletid.

Ledere på ungdomsuddannelser vil gerne have lov om røgfri skoletid, foto: Colourbox

I disse uger forhandles der på Christiansborg om tiltag, der skal forebygge rygning blandt børn og unge. Et af forslagene på forhandlingsbordet er røgfri skoletid. Det betyder, at elever og ansatte hverken må ryge på eller uden for skolens område fra de møder om morgenen, til de får fri om eftermiddagen.

De fleste partier bakker op om, at skoletiden skal være røgfri på grundskoler, men der er endnu ikke opnået enighed, når det kommer til ungdomsuddannelserne. Og forhandlingerne trækker ud.

Stort flertal for røgfri skoletid

Blandt ledere på både erhvervsskoler og gymnasier er der dog stor opbakning til, at røgfri skoletid også skal gælde på ungdomsuddannelserne. En ny kortlægning viser, at 71 pct. af erhvervsskolelederne og 75 pct. af gymnasierektorerne er positive overfor, at politikerne indfører røgfri skoletid for ansatte og elever.

Jeg håber, at politikerne ved forhandlingsbordet tager tallene til efterretning,

Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse

- Et stort flertal blandt ledere på ungdomsuddannelser ønsker en lov, der gør skoletiden røgfri. Og der er næsten ikke forskel på gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler. Jeg håber, at politikerne ved forhandlingsbordet tager tallene til efterretning, siger Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen anbefaler, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser har røgfri skoletid, fordi det forebygger rygestart.

Ledere ønsker politisk opbakning

Selv om et stort flertal af skolelederne går ind for røgfri skoletid, er det kun en mindre del af uddannelsesinstitutionerne, der på eget initiativ har indført det. Og det er der gode grunde til.

- Nogle ledere er bange for modstand fra elever og medarbejdere. Flere er også bekymrede for, hvordan de skal håndhæve reglerne. Mange vil gerne gøre skoletiden røgfri, men ønsker støtte fra en lov vedtaget højere oppe i systemet. Det er svært for dem at være alene om beslutningen, forklarer Morten Ørsted-Rasmussens, forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

Mange vil gerne gøre skoletiden røgfri, men ønsker støtte fra en lov vedtaget højere oppe i systemet. 

Morten Ørsted-Rasmussens, forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

Kun 14 gymnasier og 11 erhvervsskoler og campusfællesskaber har lige nu røgfri skoletid. I løbet af 2020 stiger tallene dog til omkring det dobbelte.

Adgangsbillet til fællesskab

En del unge begynder at ryge eller ryge regelmæssigt, når de begynder på en ungdomsuddannelse. Rygning fylder meget i pauserne, og især erhvervsuddannelserne har mange elever, der ryger.

- Skiftet til en ungdomsuddannelse er forbundet med en masse nye relationer. For nogle elever er rygning vejen til et fællesskab eller noget at tage sig til i pauserne, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

Røgfri skoletid betyder, at færre unge begynder at ryge i forbindelse med start på en ungdomsuddannelse og styrker fællesskabet.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført ved et telefoninterview med en repræsentant fra ledelsen på alle matrikler i Danmark med erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser i perioden medio august til medio november 2019.