Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Vælgere på tværs af partier: Stop salg af tobak i fremtiden

18-03-2022
Børn født i 2010 eller senere skal ikke kunne købe tobak. Det mener et flertal af vælgere uanset politisk ståsted. Kræftens Bekæmpelse opfordrer politikerne til at lytte til befolkningen.
mennesker på gågade

Rygning er den største trussel mod folkesundheden. Foto: Unsplash

I regeringens sundhedsudspil, der blev lanceret tirsdag den 15. marts, var et af de præsenterede forslag et stop for salg af tobaks- og nikotinprodukter til børn født i 2010 eller senere. Målet er, at de, der er børn i dag, aldrig skal begynde at ryge.

Det ser ud til, at vælgerne er modige og bakker regeringens forslag op. Det synes jeg, man skal lytte til på Christiansborg

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Vælgerne bakker op
Et flertal af vælgere bakker op om regeringens forslag. En ny repræsentativ rundspørge fra Epinion for Kræftens Bekæmpelse viser, at der blandt vælgere fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten og Konservative er flertal for at stoppe salg af tobak til unge 2010+. I ingen af vælgergrupperne i analysen er mere end hver tredje imod forslaget.

- Det ser ud til, at vælgerne er modige og bakker regeringens forslag op. Det er ikke første gang vi ser, at vælgerne er villige til at gå langt, når det handler om at børn og unge ikke skal begynde at ryge. Det synes jeg, man skal lytte til på Christiansborg, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Opbakningen er størst blandt SF-vælgere. Her bakker tre ud af fire op om fremtidigt stop af tobakssalg. I de øvrige partier er opbakningen mellem 65-69 pct. Kun blandt vælgerne i Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der ikke flertal. På tværs af partitilhørsforhold er opbakningen 64 pct.

Læs mere om regeringens sundhedsudspil:
Kræftens Bekæmpelse: Ny sundhedsreform kan redde liv

Der er ingen tvivl om, at det vil redde liv og sikre kommende generationer flere gode år uden sygdom, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag 

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Kan redde liv
Omkring hver femte af de 16-24-årige ryger hver dag eller lejlighedsvist. Rygning er den helt store dræber med 13.600 dødsfald på samvittigheden om året herhjemme.

- Der er ingen tvivl om, at det vil redde liv og sikre kommende generationer flere gode år uden sygdom, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag om at udfase salg af tobak. Tallene viser, at politikerne ikke skal frygte at miste deres vælgere på den dagsorden. Ingen ønsker, at deres børn begynder at ryge, og mange ønsker flere tiltag, der forhindrer det, siger Jesper Fisker.

I undersøgelsen er der spurgt til, hvad svarpersonerne synes om stop for salg af tobak til unge 2010+. Det adskiller sig fra regeringens forslag, hvor udfasningen omfatter både tobaks- og nikotinprodukter.

Resultater fra undersøgelsen:

Parti Synes meget godt + godt om Synes meget dårligt + dårligt om Hverken eller/ved ikke
Socialdemokratiet 67 pct. 9 pct. 24 pct.
Venstre 67 pct. 14 pct. 19 pct.
Radikale 69 pct. 10 pct. 21 pct.
Konservative 67 pct. 14 pct. 19 pct.
SF 75 pct. 12 pct. 13 pct.
Enhedslisten 65 pct. 14 pct. 21 pct.
Dansk Folkeparti 42 pct. 20 pct. 38 pct.
Nye Borgerlige 46 pct. 33 pct. 21 pct.
Liberal Alliance* 47 pct. 41 pct. 12 pct.
Moderaterne* 52 pct. 29 pct. 20 pct.
Kristendemokraterne* 51 pct. 12 pct. 36 pct.
Alle 64 pct. 15 pct. 22 pct.
Om undersøgelsen:

Epinionsmålingen er udført i perioden 10.-14. marts 2022. Målingen har 1.632 besvarelser og er repræsentativ på køn, alder, region og stemme ved sidste folketingsvalg.

Partier markeret med * er baseret på færre end 50 besvarelser, og resultaterne her er derfor forbundet med høj usikkerhed. Alternativet og Veganerpartiet er ikke med i tabellen, da resultaterne for disse partier er baseret på færre end 10 besvarelser.