Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Vigtig lovændring sikrer kræftpatienters rettigheder

02-12-2019
Fremover kan regionerne ikke længere fraskrive sig ansvaret med en forklaring om ressourcemangel, når patienter får skader som følge af for sene indkaldelser til kræftscreening.

Et enigt Folketing står bag lovændringen. Arkivfoto: Christoffer Regild

’Beklager, men vi havde ikke ressourcerne.’ Med den forklaring har regionerne hidtil kunne fraskrive sig ansvaret i sager, som handler om skader som følge af forsinket indkaldelse til screening for kræft.

Men den forklaring kan ikke bruges længere. Folketinget har enstemmigt vedtaget en lovændring, som betyder, at personer, som har fået påført en skade som følge af forsinket indkaldelse til en kræftscreening, får adgang til patienterstatning, hvis klage- og erstatningslovens øvrige betingelser er opfyldt.

Det vækker glæde i Kræftens Bekæmpelse, der aktivt har arbejdet for at ændre loven.

- Med lovændringen styrkes patienternes rettigheder, og det kan vi kun være tilfredse med, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Det er afgørende, at kræft opdages tidligt. Vi har en klar forventning om, at sundhedsvæsnet agerer derefter og overholder de mål, der er sat op for netop at sikre en rettidig indsats som for eksempel screening til tiden. Der er desværre mennesker, som mod forventning ikke får tilbud til tiden. Det er vigtigt, at de har rettigheder. Det får de med lovændringen, siger han videre.

Læs om baggrunden for den nye lovændring:

For sent indkaldt til screening: Dårlig økonomi skal ikke hindre erstatning

- Det er helt på sin plads. Regionerne har jo fået pengene til at varetage opgaven med kræftscreeninger, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Tomas Bertelsen

Forsinkelser i hovedstaden med store konsekvenser 

I de seneste år har der været flere sager, hvor kvinder ikke er blevet indkaldt til screening inden for de lovbestemte tidsrammer. I 2013-2014 fik 70.000 kvinder i Region Hovedstaden en for sen indkaldelse til den lovpligtige brystkræftscreening. Det viste sig senere, at 432 af kvinderne havde udviklet brystkræft. Fra regionens side blev forsinkelsen forklaret som mangel på ressourcer.

Kræftens Bekæmpelse modtog efter regionens udmelding henvendelser fra chokerede kvinder og gik ind i sagen sammen med den daværende sundhedsminister og Danske Patienter for at se på muligheder for at ændre i loven.

Sidste år fik en af kvinderne sin sag afgjort i Højesteret, som slog fast, at forklaringen om ressourcemangel var i orden, og at kvinden ikke havde krav på erstatning. Det skyldtes netop den såkaldte ’ressourceregel,’ som ifølge loven om klage- og erstatningsloven undtager forsinkelser eller fejl som skyldes mangel på ressourcer i sundhedsvæsnet.

Læs mere om Højesteretsafgørelsen:

Ny dom svækker patienters rettigheder

Men det er der nu lavet om på. Fra 1. januar 2020 vil personer, som påføres en skade som følge af forsinket indkaldelse til screeningsundersøgelse for brystkræft, få adgang til patienterstatning, hvis klage- og erstatningslovens øvrige betingelser er opfyldt. Det samme gælder for screening for livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft. 

-  Det er helt på sin plads. Regionerne har jo fået pengene til at varetage opgaven med kræftscreeninger. Og nu har de ikke længere nogen undskyldning for ikke at løse opgaven til tiden, siger Jesper Fisker.

Læs på Folketingets hjemmeside selve lovforslaget:

L 34 Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven