Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om unge og alkohol

Kræftens Bekæmpelse mener, at unges alkoholforbrug skal reduceres. Alkohol øger risikoen for en lang række sygdomme, herunder kræft. Alkoholvaner grundlægges i ungdommen, og danske unge drikker meget. Det bør der laves om på - vi anbefaler fem konkrete indsatser.

Danske unge drikker for tidligt og for meget alkohol. De seneste år er det tilmed gået den forkerte vej med 15-16 åriges alkoholforbrug i Danmark – markant flere unge end tidligere drikker sig fulde hver måned.

I alt har 40 pct. af 15-16-årige danskere været fulde inden for den seneste måned, hvor gennemsnittet i Europa er 13 pct. Det er vi nødt til at handle på, for alkohol øger risikoen for en lang række sygdomme, herunder kræft.

Sammenhængen mellem alkohol og kræft er veldokumenteret. Læs mere her:

Alkohol som årsag til kræft

Fokus på børn og unge

På kortere sigt øger alkohol risikoen for ulykker, vold og konflikter, ligesom alkohol kan nedsætte hukommelsen og indlæringsevnen. Samtidig bidrager alkohol til social ulighed i sundhed. Alkoholvaner grundlægges i ungdommen. Unge, der i teenageårene har et stort forbrug af alkohol, har en større risiko for senere i livet at drikke mere end andre voksne, og en tidlig alkoholdebut øger risikoen for alkoholafhængighed senere i livet.

Politiske tiltag, der forebygger et højt forbrug af alkohol blandt danskerne, bør derfor have fokus på børn og unge.

Kun ved at ændre på de strukturelle rammer kan vi nedsætte unges alkoholforbrug og ændre alkoholkulturen for fremtidige generationer.

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden viser, at mange unge drikker mere, end de har lyst til, fordi vennerne opfordrer til det:

Et flertal af unge føler sig presset til at drikke alkohol

Kræftens Bekæmpelse anbefaler

Kræftens Bekæmpelse har fem forslag til at begrænse ungdomsdruk:

1. Hæv aldersgrænsen for salg af alle typer alkohol til 18 år
Der er god evidens for, at højere aldersgrænser er forbundet med nedsat køb og forbrug af alkohol blandt unge. En ensartet aldersgrænse i detailhandlen vil samtidig gøre det lettere for butikkerne at overholde lovgivningen på området.  Det er endvidere vist, at en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol er en omkostningseffektiv metode til at reducere alkoholforbruget. Danmark er et af ganske få EU-lande, hvor 16-årige kan købe alkohol, hvilket er den laveste aldersgrænse i EU.

2. Håndhæv forbuddet mod salg af alkohol til børn og unge
Håndhævelse af aldersgrænser er nødvendigt for, at lovgivning om aldersgrænser kan få den ønskede effekt. En undersøgelse fra Alkohol & Samfund viser, at der stadig er behov for bedre kontrol og skrappere sanktioner i forhold til at håndhæve aldersgrænserne på alkoholområdet. Derfor anbefaler vi digital alderskontrol ved køb af alkohol. Det kan ske automatisk ved betaling - enten via telefon eller med betalingskortet. 

3. Hæv priserne på alkohol
Der er stærk evidens for, at prisen på alkohol har betydning for alkoholforbruget, og børn og unge er særligt prisfølsomme. Derfor er det problematisk, at alkohol siden årtusindeskiftet er blevet relativt billigere sammenlignet med andre varer. Vi anbefaler højere afgifter samt minimumspriser på alkohol, så der er en grænse for, hvor billig én genstand må være.

4. Stop markedsføring af alkohol over for børn og unge
Markedsføring af alkohol er forbundet med tidligere alkoholdebut og større alkoholforbrug blandt unge. Ifølge Markedsføringsloven er det forbudt at markedsføre alkohol rettet mod børn og unge under 18 år, men det finder alligevel sted, f.eks. på diskotekers Facebooksider.  Markedsføringsloven bør derfor skærpes ved at gøre de frivillige retningslinjer, som Alkoholreklamenævnet administrerer, til lov. Samtidig anbefaler vi, at håndhævelsen af markedsføringsloven styrkes. 

5. Nedsæt alkoholforbruget på ungdomsuddannelserne
Unges alkoholforbrug stiger markant, når de begynder på en ungdomsuddannelse. Det er afgørende, at ungdomsuddannelser aktivt tager stilling til, hvordan der kan skabes en sundere festkultur på skolen, hvor alkohol ikke er fokus i fællesskabet. Vi anbefaler en klar alkoholpolitik og et alkoholfrit introforløb, ingen alkohol på studieture, ingen salg af alkohol med en alkoholprocent over 5 % og altid alkoholfrie alternativer.

Det anbefaler WHO og Europa-Kommissionen

WHO har identificeret 3 ”best buys” i forhold til at forebygge skadeligt forbrug af alkohol:

  • Nedsæt tilgængeligheden af alkohol
  • Begræns markedsføring
  • Hæv priserne

I Europa-Kommissionens Europe's Beating Cancer Plan understreges det, at skadeligt forbrug af alkohol er en stor folkesundhedsmæssig udfordring i EU. Planen indeholder en målsætning om at nedbringe det skadelige forbrug af alkohol med mindst 10 pct. i 2025. I den forbindelse nævnes det, at Europa-Kommissionen vil have fokus på EU-lovgivningen i forhold til bl.a. afgifter på alkohol og markedsføring af alkohol over for unge.

Det gør Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden startede i 2014 alkoholindsatsen ´Fuld af liv´, der har til formål at udskyde unges alkoholdebut og nedsætte deres alkoholforbrug, for på sigt at reducere antallet af alkoholrelaterede kræfttilfælde. Det gør vi via en flerstrenget indsats, der involverer medie- og pressekampagner, events, undervisning, oplysning, public affairs, aktiviteter til frivillige, forskning og analyse.

Besøg vores kampagne-side www.fuldafliv.dk og læs mere om vores kampagner

Find vores materiale til forældre på alkoholdning.dk

Find undervisningsmateriale til elever i 7.- 9. klasse her

Se vores rapporter og videnskabelige artikler her

Kontakt:

Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med unge og alkohol, er du velkommen til at kontakte Peter Dalum, Projektchef i Kræftens Bekæmpelse:
E-mail: pd@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 70 / mobil: 30 38 15 02

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

 


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse

 

Nyheder

02-06-2023
Kræftens Bekæmpelse støtter kræftforskning med 104 millioner kr.
Pengene fordeles på 50 nye forskningsprojekter. Det er blandt andet forskning i protonterapi, depression hos tidligere kræftpatienter, samt en kortlægning af nogle særlige kromosomforandringer og dere…
Læs flere nyheder