Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om e-cigaretter

Kræftens Bekæmpelse mener, at e-cigaretter er problematiske, fordi de kan gøre børn og unge fortrolige med rygning og afhængige af nikotin. E-cigaretter med farver og smag, der appellerer til børn og unge, er tilladt i andre lande, og der foregår illegalt salg og markedsføring i Danmark. Der bør advares mere om risikoen for nikotinafhængighed og kontrollen med ulovligt salg skal styrkes.

Der findes mange forskellige typer af e-cigaretter, som indeholder tusindvis af forskellige e-væsker og tilsætningsstoffer. E-cigaretter med søde smage af slik og frugt er forbudt i Danmark, men sælges i flere europæiske lande. E-cigaretternes indhold af nikotin er problematisk, fordi nikotin er stærkt afhængighedsskabende og skader hjerneudviklingen hos børn og unge.

WHO: e-cigaretter er skadelige
Da der foregår en løbende produktudvikling, og der hele tiden kommer nye produkter på markedet, mangler der viden om sygdomsrisikoen ved e-cigaretter på kort og langt sigt. Undersøgelser af bestemte e-cigaretter siger ikke nødvendigvis noget om risikoen ved andre typer af e-cigaretter eller e-væsker, fordi produkterne er så forskellige.
Verdenssundhedsorganisationen WHO konkluderer, at selvom man endnu ikke kan estimere niveauet af helbredsskader, er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er skadelige.

Kan virke tiltrækkende på børn og unge
E-rygning kan gøre børn og unge afhængige af nikotin og fortrolige med rygning. Kræftens Bekæmpelse mener, at ingen børn og unge skal være afhængige af nikotin, der er stærkt afhængighedsskabende og sundhedsskadeligt. Børn og unge er sårbare over for nikotin, der mistænkes for at påvirke hjernens udvikling. En række undersøgelser tyder på, at børn og unge, der ryger e-cigaretter, er i større risiko for at begynde at ryge tobak.

Der bør være særlig opmærksomhed på markedsføring af e-cigaretter på sociale medier, ligesom salg af e-cigaretter via internettet ikke bør være tilladt.

Der findes allerede en lang række nikotinprodukter på det danske marked. Fremover bør det ikke være tilladt at introducere nye tobaks- og nikotinprodukter på markedet, med mindre de er godkendt som lægemidler til rygestop.

Ikke omfattet af lov om røgfri miljøer
Ifølge lov om e-cigaretter er det ikke tilladt at ryge e-cigaretter i offentlige transportmidler og på steder, hvor børn bliver passet eller uddanner sig. Derudover er det op til det enkelte sted at beslutte, om der må ryges e-cigaretter indendørs. Det gælder f.eks. caféer og restauranter, indkøbscentre, biografer og arbejdspladser.

Kræftens Bekæmpelse mener, at e-cigaretter skal være omfattet af lov om røgfri miljøer, så der ikke bliver røget e-cigaretter på steder, som normalt er røgfri. Det kan forhindre, at børn og unge udsættes for synlig og passiv e-rygning samt mindske e-røg i arbejdsmiljøet. 

E-cigaretter og tobaksrygning
E-cigaretter er ikke godkendt til rygeafvænning i Danmark, og derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse ikke e-cigaretter som en metode til at blive røgfri.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • Skoler og forældre bør oplyses og advares mod børns og unges stigende brug af de nye ulovlige e-cigaretter (”puff bars), og SSP-konsulenterne bør klædes på til dette.

  •  Myndighederne bør prioritere kontrollen med den ulovlige markedsføring på især sociale medier. Sikkerhedsstyrelsens og Forbrugerombudsmandens kontrol af salg og markedsføring bør styrkes, der bør indføres mulighed for ”mystery shopping” og kontrollen bør tilføjes flere ressourcer. Danmark bør stille krav til de forskellige tech-platforme om stop for det ulovlige salg.

  •  E-rygning bør omfattes af lov om røgfri miljøer - ligesom tobaksrygning.
Fakta om e-cigaretter
  • E-cigaretter er en anden måde at ryge på.  De omtales nogle gange som vapes.

  • E-cigaretten indeholder en væske, som kan indeholde nikotin, propylenglycol, glycerol og tusindvis af forskellige smags- og tilsætningsstoffer.

  • Når væsken opvarmes dannes små luftbårne partikler (røg), som inhaleres.

  • Den 1. april 2022 blev det forbudt at sælge e-væsker med andre smage end mentol- og tobakssmag.

  • I Danmark bruger  5 pct. af befolkningen e-cigaretter dagligt, ugentligt eller sjældnere (Danskernes Rygevaner 2022.)

  • I alt 7 pct. af de 15-29-årige bruger e-cigaretter dagligt eller lejlighedsvist. 10 pct. af de 15-17-årige bruger e-cigaretter dagligt eller lejlighedsvis, det er en tredobling på bare ét år.(§RØG-undersøgelsen, 2022)

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde eller holdning til e-cigaretter, er du velkommen til at kontakte Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse. E-mail: ntk@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 34 / mobil: 30 38 15 31

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs flere af Kræftens Bekæmpelses holdninger:

Kræftens Bekæmpelse mener


 

Nyheder

Edle Sørensen i sit køkken
01-12-2023
Efter ti år kunne Edle pludselig ikke få hjælp til sine senfølger længere
Der er ingen tvivl om, at det offentlige skal sørge for fysiske hjælpemidler til senfølgeramte. Men hvilken kasse skal punge ud? Edle Sørensen er en af de mange tidligere kræftpatienter, der er kommet…
Læs flere nyheder