Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om e-cigaretter

Kræftens Bekæmpelse mener, at e-cigaretter er problematiske, fordi de kan gøre børn og unge fortrolige med rygning og afhængige af nikotin. Det bør derfor ikke være tilladt at sælge e-cigaretter med mentolsmag, der appellerer til børn og unge, ligesom der bør være opmærksomhed på markedsføring på sociale medier. E-cigaretter bør også være omfattet af Lov om røgfri miljøer, så de ikke ryges på steder, der ellers er røgfri.

E-cigaretter er en ny måde at ryge på. Det kaldes også for damp eller vaping. E-cigaretten består af en elektronisk hardware-del, der påfyldes e-væske, som opvarmes til en aerosol med luftbårne partikler, som inhaleres. Fra 1. april 2022 er det ikke tilladt at sælge e-væsker med andre smage end mentol- og tobakssmag.

I Danmark bruger tre pct. af befolkningen e-cigaretter dagligt, ugentligt eller sjældnere. Det viser tal fra undersøgelsen Danskernes rygevaner 2020. Blandt de 15-årige har 13 pct. af drengene og 7 pct. af pigerne brugt e-cigaretter inden for den seneste måned, ifølge Skolebørnsundersøgelsen 2018.

Skadelighed
E-cigaretter er et relativt nyt produkt, der findes i mange forskellige varianter og med tusindvis af forskellige e-væsker og tilsætningsstoffer. Derfor mangler der viden om sygdomsrisikoen ved e-cigaretter på kort og langt sigt. Undersøgelser af bestemte e-cigaretter siger ikke nødvendigvis noget om risikoen ved andre typer af e-cigaretter eller e-væsker, fordi produkterne er så forskellige.

Der er fundet kræftfremkaldende og andre skadelige stoffer i e-røgen samt høje koncentrationer af ultrafine partikler.

E-cigaretters indhold af nikotin er problematisk, fordi nikotin er stærkt afhængighedsskabende og skader børn og unges hjerneudvikling. Hvis man står i nærheden af en, der ryger e-cigaretter, optager man nikotinen, der så kan måles i f.eks. blod og spyt (passiv e-rygning).

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, konkluderer, at selvom man endnu ikke kan estimere niveauet af helbredsskader, er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er skadelige.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • E-rygning bør omfattes af Lov om røgfri miljøer ligesom tobaksrygning.
  • Mentolsmag i e-cigaretter bør ikke være tilladt, da det kan virke tiltrækkende for børn og unge.
  • Der bør være opmærksomhed på markedsføring på sociale medier, og salg på internettet bør ikke være tilladt.
  • E-cigaretter bør ikke anbefales som hjælp til rygestop, med mindre der er evidens for effektivitet, dosis, virkning og bivirkninger for specifikke produkter, ligesom der er for de nikotinpræparater, der i dag er godkendt som rygestopmedicin af Lægemiddelstyrelsen.

Kan virke tiltrækkende på børn og unge
E-rygning kan gøre børn og unge afhængige af nikotin og fortrolige med rygning. Kræftens Bekæmpelse mener, at ingen børn og unge skal være afhængige af nikotin, der er stærkt afhængighedsskabende og sundhedsskadeligt. Børn og unge er sårbare over for nikotin, der mistænkes for at påvirke hjernens udvikling. En række undersøgelser tyder på, at børn og unge, der ryger e-cigaretter, er i større risiko for at begynde at ryge tobak.

Der bør være særlig opmærksomhed på markedsføring af e-cigaretter på sociale medier, ligesom salg af e-cigaretter via internettet ikke bør være tilladt.

Kræftens Bekæmpelse har desuden den principielle holdning, at der ikke er brug for nye tobaks- og nikotinprodukter på det danske marked, da produkterne risikerer at tiltrække børn og unge. Derfor bør det fremover ikke være tilladt at introducere nye tobaks- og nikotinprodukter på markedet, med mindre de er godkendt som lægemidler til rygestop.

Læs om udbredelsen af e-cigaretter i Danmark:

E-rygning i tal

Ikke omfattet af Lov om røgfri miljøer
Ifølge lov om e-cigaretter er det ikke tilladt at ryge e-cigaretter i offentlige transportmidler og på steder, hvor børn bliver passet eller uddanner sig. Derudover er det op til det enkelte sted at beslutte, om der må ryges e-cigaretter indendørs. Det gælder f.eks. caféer og restauranter, indkøbscentre, biografer og arbejdspladser.

Kræftens Bekæmpelse mener, at e-cigaretter skal være omfattet af Lov om røgfri miljøer, så der ikke bliver røget e-cigaretter på steder, som normalt er røgfri. Det kan forhindre, at børn og unge udsættes for synlig og passiv e-rygning samt mindske e-røg i arbejdsmiljøet. 

E-cigaretter og tobaksrygning
Der er ikke tilstrækkeligt med undersøgelser til at konkludere, at e-cigaretter er effektive eller sikre at bruge som hjælp til rygestop. Undersøgelser tyder på, at en stor del af de rygere, der begynder på e-cigaretter, ikke stopper med at ryge tobak, men ryger begge dele.

Læs flere af Kræftens Bekæmpelses holdninger:

Kræftens Bekæmpelse mener

 

Nyheder

21-07-2021
Meget kritisk at udsætte screening for kvinder, der tidligere har haft brystkræft
Tidligere brystkræftpatienter bør ikke være blandt de kvinder, der får deres brystkræftscreening udsat, når Region Hovedstaden i de kommende måneder vil udsætte invitationer til screeningsprogrammet f…
Læs flere nyheder