Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om e-cigaretter

Kræftens Bekæmpelse mener, at e-cigaretter er problematiske, fordi de med smagsstoffer som vingummi, frugt og cola kan gøre børn og unge fortrolige med rygning og afhængige af nikotin. Det bør derfor ikke være tilladt at sælge e-cigaretter med børnevenlig smag. Produkterne bør også være omfattet af rygeloven, så de ikke ryges på steder, der ellers er røgfri.

E-cigaretter er en ny måde at ryge på. Det kaldes også for damp eller vaping. E-cigaretten består af en elektronisk hardware-del, der påfyldes e-væske, som opvarmes til en aerosol med luftbårne partikler, som inhaleres. E-væsken kommer i en række smagsvarianter f.eks. tobak, vingummi, sodavand eller chokolade.

I Danmark bruger fem pct.af befolkningen e-cigaretter dagligt, ugentligt eller sjældnere. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor tallet var tre pct.  

Skadelighed

E-cigaretter er et ret nyt produkt, der findes i mange forskellige varianter og med tusindvis af forskellige e-væsker. Derfor mangler der viden om sygdomsrisikoen ved e-cigaretter på kort og langt sigt. Undersøgelser af bestemte e-cigaretter siger ikke nødvendigvis noget om risikoen ved andre typer af e-cigaretter eller e-væsker, fordi produkterne er så forskellige.

Der er fundet kræftfremkaldende og andre skadelige stoffer i e-røgen samt høje koncentrationer af ultrafine partikler.

E-cigaretters indhold af nikotin er problematisk, fordi nikotin er stærkt afhængighedsskabende og skader børn og unges hjerneudvikling. Hvis man står i nærheden af en, der ryger e-cigaretter, optager man nikotinen, der så kan måles i f.eks. blod og spyt (passiv e-rygning),

Verdenssundhedsorganisationen WHO konkluderer, at selvom man endnu ikke kan estimere niveauet af helbredsskader, er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er skadelige.

Læs mere om, hvad e-cigaretter indeholder:

Om e-cigaretter

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • E-rygning bør omfattes af rygeloven ligesom tobaksrygning
  • Børnevenlige smagsvarianter af e-cigaretter samt salg fra slikbutikker skal ikke være tilladt
  • E-cigaretter bør ikke anbefales som hjælp til rygestop, med mindre der er evidens for effektivitet, dosis, virkning og bivirkninger for specifikke produkter, ligesom der er for de nikotinpræparater, der i dag er godkendt som rygestopmedicin af Lægemiddelstyrelsen

Kan virke tiltrækkende på børn og unge

E-rygning kan gøre børn og unge afhængige af nikotin og fortrolige med rygning. Indholdet af smagsstoffer med slik, frugt og sodavand gør e-rygningen tillokkende for børn og unge. En række undersøgelser tyder desuden på, at børn og unge, der ryger e-cigaretter, er i større risiko for at begynde at ryge tobak.

Kræftens Bekæmpelse mener, at der ikke er nogen grund til at tillade e-væsker med søde, børnevenlige smage og aromastoffer. Ligesom disse smagsstoffer ikke er tilladt i cigaretter, fordi man ved, de tiltrækker børn og unge, bør de heller ikke være tilladt i e-væsker. Det er f.eks. tilfældet i Finland, hvor kun e-væsker uden smag eller med smag af tobak er tilladt.

Det bør heller ikke være tilladt at markedsføre e-cigaretter med design og udtryk, der særligt appellerer til børn og unge, ligesom salg af e-cigaretter fra slikbutikker ikke bør være tilladt.

Kræftens Bekæmpelse har desuden den principielle holdning, at e-cigaretter og lignende produkter kun bør introduceres på markedet, hvis der er uafhængig dokumentation for, at de ikke skader forbrugernes helbred hverken på kort og langt sigt.

Læs om udbredelsen af e-cigaretter i Danmark:

E-rygning i tal

Ikke omfattet af rygeloven

Ifølge lov om e-cigaretter er det ikke tilladt at ryge e-cigaretter i offentlige transportmidler og på steder, hvor børn bliver passet eller uddanner sig. Derudover er det op til det enkelte sted at beslutte, om der må ryges e-cigaretter indendørs. Det gælder f.eks. cafeer og restauranter, indkøbscentre, biografer og arbejdspladser.

Kræftens Bekæmpelse mener, at e-cigaretter skal være omfattet af rygeloven, så der ikke bliver røget e-cigaretter på lokationer, som normalt er røgfri. Det kan forhindre, at børn og unge udsættes for synlig og passiv e-rygning samt mindske e-røg i arbejdsmiljøet. 

E-cigaretter og tobaksrygning

Der er ikke tilstrækkeligt med undersøgelser til at konkludere, at e-cigaretter er effektive eller sikre at bruge som hjælp til rygestop. Undersøgelser tyder på, at en stor del af de rygere, der begynder på e-cigaretter, ikke stopper med at ryge tobak, men ryger begge dele.

Læs flere af Kræftens Bekæmpelses holdninger:

Kræftens Bekæmpelse mener

 

Nyheder

27-02-2021
Kræft er ikke det første en læge tænker på - men unge får faktisk også kræft
En del unge kræftpatienter oplever, at det tager lang tid og kræver flere lægebesøg, før de får deres kræftdiagnose. Nogle oplever ligefrem, at de ikke bliver taget alvorligt af deres læge, når de hen…
Læs flere nyheder