Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om e-cigaretter

Kræftens Bekæmpelse mener, at e-cigaretter er problematiske, fordi de kan gøre børn og unge fortrolige med rygning og afhængige af nikotin. E-cigaretter med farver og smag, der appellerer til børn og unge, er tilladt i andre lande, og der foregår illegalt salg og markedsføring i Danmark. Der bør advares mere om risikoen for nikotinafhængighed og kontrollen med ulovligt salg skal styrkes.

Der findes mange forskellige typer af e-cigaretter, som indeholder tusindvis af forskellige e-væsker og tilsætningsstoffer. E-cigaretter med søde smage af slik og frugt er forbudt i Danmark, men sælges i flere europæiske lande. E-cigaretternes indhold af nikotin er problematisk, fordi nikotin er stærkt afhængighedsskabende og skader hjerneudviklingen hos børn og unge.

WHO: e-cigaretter er skadelige
Da der foregår en løbende produktudvikling, og der hele tiden kommer nye produkter på markedet, mangler der viden om sygdomsrisikoen ved e-cigaretter på kort og langt sigt. Undersøgelser af bestemte e-cigaretter siger ikke nødvendigvis noget om risikoen ved andre typer af e-cigaretter eller e-væsker, fordi produkterne er så forskellige.
Verdenssundhedsorganisationen WHO konkluderer, at selvom man endnu ikke kan estimere niveauet af helbredsskader, er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er skadelige.

Kan virke tiltrækkende på børn og unge
E-rygning kan gøre børn og unge afhængige af nikotin og fortrolige med rygning. Kræftens Bekæmpelse mener, at ingen børn og unge skal være afhængige af nikotin, der er stærkt afhængighedsskabende og sundhedsskadeligt. Børn og unge er sårbare over for nikotin, der mistænkes for at påvirke hjernens udvikling. En række undersøgelser tyder på, at børn og unge, der ryger e-cigaretter, er i større risiko for at begynde at ryge tobak.

Der bør være særlig opmærksomhed på markedsføring af e-cigaretter på sociale medier, ligesom salg af e-cigaretter via internettet ikke bør være tilladt.

Der findes allerede en lang række nikotinprodukter på det danske marked. Fremover bør det ikke være tilladt at introducere nye tobaks- og nikotinprodukter på markedet, med mindre de er godkendt som lægemidler til rygestop.

Ikke omfattet af lov om røgfri miljøer
Ifølge lov om e-cigaretter er det ikke tilladt at ryge e-cigaretter i offentlige transportmidler og på steder, hvor børn bliver passet eller uddanner sig. Derudover er det op til det enkelte sted at beslutte, om der må ryges e-cigaretter indendørs. Det gælder f.eks. caféer og restauranter, indkøbscentre, biografer og arbejdspladser.

Kræftens Bekæmpelse mener, at e-cigaretter skal være omfattet af lov om røgfri miljøer, så der ikke bliver røget e-cigaretter på steder, som normalt er røgfri. Det kan forhindre, at børn og unge udsættes for synlig og passiv e-rygning samt mindske e-røg i arbejdsmiljøet. 

E-cigaretter og tobaksrygning
E-cigaretter er ikke godkendt til rygeafvænning i Danmark, og derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse ikke e-cigaretter som en metode til at blive røgfri.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • E-rygning bør omfattes af lov om røgfri miljøer - ligesom tobaksrygning.
  • Der bør være opmærksomhed på markedsføring på sociale medier, og salg på internettet bør ikke være tilladt.
  • Sikkerhedsstyrelsens og Forbrugerombudsmandens kontrol af salg og markedsføring bør styrkes, så der f.eks. kan benyttes mystery shopping og udstedes straksforbud.
Fakta om e-cigaretter
  • E-cigaretter er en anden måde at ryge på. Det kaldes også for damp eller vaping.

  • E-cigaretten indeholder en e-væske, som opvarmes til små luftbårne partikler(røg), som inhaleres.

  • Fra 1. april 2022 er det ikke tilladt at sælge e-væsker med andre smage end mentol- og tobakssmag.

  • I Danmark bruger 3 % af befolkningen e-cigaretter dagligt, ugentligt eller sjældnere, ifølge tal fra rapporten Danskernes Rygevaner 2020.

  • Blandt de 15-29 årige angiver 4 % af respondenterne, at de anvender e-cigaretter dagligt (2 %) eller lejlighedsvist (2 %) ifølge rapporten §RØG – En undersøgelse af tobak, adfærd og regler.

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde eller holdning til e-cigaretter, er du velkommen til at kontakte Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse. E-mail: ntk@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 34 / mobil: 30 38 15 31

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs flere af Kræftens Bekæmpelses holdninger:

Kræftens Bekæmpelse mener