Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om at investere i tobaksindustrien

Kræftens Bekæmpelse mener, at offentlige og private investorer skal stoppe investeringer i tobaksindustrier. Det gælder stat, kommuner, pensionskasser, forsikringsselskaber, banker og andre finansielle investorer.

Tobak er hvert år årsag til 12.000 dødsfald i Danmark og syv mio. dødsfald på verdensplan. Tobak er den videnskabeligt dokumenterede største enkeltårsag til kræftsygdomme og deraf følgende dødsfald. Derfor mener vi, at ingen skal investere i tobaksindustrien, da alle bør tage ansvar for ikke at støtte en så sundhedsskadelig industri.

Tobaksindustrien ekskluderet fra FN’s etiske virksomhedsnetværk

FN’s etiske virksomheds netværk, Global Compact, besluttede i oktober 2017 at kategorisere tobaksindustrien som en såkaldt 'højrisiko-sektor'. Industrien kom dermed i samme kategori som klyngebomber, landminer, atomvåben, kemiske våben og biologiske våben.

Vil man som firma eller organisation gerne operere på et ansvarligt grundlag, vælger mange at lægge sig op af de retningslinjer, som kommer fra FN’s Global Compact. Global Compact er baseret på 10 principper om eksempelvis at fremme miljømæssig ansvarlighed, menneskerettigheder og modarbejde børnearbejde.

Kræftens Bekæmpelse mener, at eksklusionen af tobaksindustrien er et kæmpe stort og vigtigt skridt i den rigtige retning og understreger de alvorlige skadevirkninger af tobaksindustriens produkter.

En række pensionsinvesteringer er bundet sammen med overenskomstmæssige aftaler. Mange pensionsopsparere og forsikringstagere er ikke klar over, at deres pensionsselskab og forsikringsselskab har en del af de indbetalte midler investeret i tobaksaktier.

Det kan være en langvarig proces for arbejdsgivere og arbejdstagere med overenskomst at få ændret pensionsaftaler, så der er garanti for, at de ikke omfatter puljer med tobaksaktier. Pensionsopsparingspuljer kan sagtens sammensættes, uden der indgår tobaksaktier i puljerne, som det eksempelvis ses hos Alm. Brand, AP Pension, Danica Pension, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, MP Pension, P+, PenSam, PensionDanmark, PFA og PKA og også hos Danske Invest.

Tobaksindustrien må ikke påvirke politikere

Danmark har i 2004 tiltrådt WHO’s rammekonvention om tobak, FCTC. FCTC er en juridisk bindende konvention, som forpligter Danmark til at beskytte nuværende og kommende generationer mod konsekvenser af tobak og tobaksforbrug. Danmark overholder endnu ikke alle forpligtelser i WHO’s FCTC og anbefalingerne i tilhørende guidelines.

Vi mener, at Danmark snarest muligt bør opfylde konventionens forpligtelser fuldt ud.

Eksempelvis er en af anbefalingerne, at tobaksindustrien ikke bør have indflydelse på sundhedspolitik, da der er en fundamental og uforenelig konflikt mellem tobaksindustriens interesser og offentlige sundhedspolitiske interesser. I Danmark har tobaksindustrien mulighed for at påvirke sundhedspolitik. Der er ikke gennemsigtighed med hensyn til tobaksindustriens interaktioner med ministerier og styrelser.

Kræftens Bekæmpelse arbejder aktivt både i Danmark og internationalt sammen med kræftforeninger i Norden og med globale netværk for at gøre offentlige og private investeringsvirksomheders opmærksomhed på, at de bør stoppe med at investere i tobak.

Kræftens Bekæmpelse modtager ikke donationer fra og samarbejder ikke med tobaksindustrien

  • Vi ønsker ikke tobaksindustrien som medlemmer
  • Vi  modtager ikke donationer og faste bidrag fra tobaksindustrien, heller ikke betingelsesfrie donationer ved landsdækkende indsamlingskampagner
  • Vi samarbejder ikke med tobaksindustrien
  • Vi ansætter ikke forskere, som medvirker i forskningssamarbejder, hvis en samarbejdspart modtager eller har modtaget en donation eller bevilling fra tobaksindustrien

Ved tobaksindustri forstås virksomheder, koncerner, fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af tobaksprodukter. Dette gælder såvel direkte indtægter fra tobaksindustri som indirekte indtægter gennem selskabs- og fondskonstruktioner.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • At alle offentlige og private finansielle investorer ophører med at investere i tobaksindustrien.
  • At Danmark implementerer WHO’s anbefalinger fuldt ud snarest muligt.

Læs mere om investeringer i tobaksindustrien

FN har kategoriseret tobaksindustrien som en såkaldt 'højrisiko-sektor' og ekskluderet tobaksindustrien fra FN's etiske virksomhedsnetværk, Global Compact:

Tobak er nu i samme kategori som klyngebomber

Mange mennesker har uden at vide det investeringer i tobak via eksempelvis pensionspenge. Tobacco Free Portfolios er en non-profit organisation, som arbejder målrettet for at rådgive investorer i at investere tobaksfrit:

Tobacco Free Portfolios 

Danmark har i 2004 tiltrådt WHO’s rammekonvention om tobak, FCTC, som er en juridisk bindende konvention, som forpligter Danmark til at beskytte nuværende og kommende generationer mod konsekvenser af tobak og tobaksforbrug:

WHO framework convention on tobacco control


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

27-06-2022
”Jeg tvinger mig selv til at se alt det positive”
14-årige Catharina har haft kræft det meste af sin barndom. Det er en barsk omgang – men alligevel skriver hun hver aften en liste med alt det gode, der sker i hendes liv. Og den er heldigvis lang.
Læs flere nyheder