Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om at investere i tobaksindustrien

Kræftens Bekæmpelse mener, at offentlige og private investorer skal stoppe investeringer i tobaksindustrier. Det gælder stat, kommuner, pensionskasser, forsikringsselskaber, banker og andre finansielle investorer.

Tobak er hvert år årsag til 13.000 dødsfald i Danmark og otte mio. dødsfald på verdensplan. Tobak er den videnskabeligt dokumenterede største enkeltårsag til kræftsygdomme og deraf følgende dødsfald. Derfor mener vi, at ingen skal investere i tobaksindustrien, da alle bør tage ansvar for ikke at støtte en så sundhedsskadelig industri.

Tobaksindustrien ekskluderet fra FN’s etiske virksomhedsnetværk

FN’s etiske virksomheds netværk, Global Compact, kategoriserer tobaksindustrien som en såkaldt 'højrisiko-sektor'. Industrien er dermed i samme kategori som klyngebomber, landminer, atomvåben, kemiske våben og biologiske våben.

Vil man som firma eller organisation gerne operere på et ansvarligt og bæredygtigt grundlag, vælger mange at lægge sig op af de retningslinjer, som kommer fra FN’s Global Compact. Global Compact er baseret på 10 principper om eksempelvis at fremme miljømæssig ansvarlighed, menneskerettigheder og modarbejde børnearbejde.

Kræftens Bekæmpelse mener, at eksklusionen af tobaksindustrien er et kæmpe stort og vigtigt skridt i den rigtige retning og understreger de alvorlige skadevirkninger af tobaksindustriens produkter.

En række pensionsinvesteringer er bundet sammen med overenskomstmæssige aftaler. Mange pensionsopsparere og forsikringstagere er ikke klar over, at deres pensionsselskab og forsikringsselskab har en del af de indbetalte midler investeret i tobaksaktier.

Det kan være en langvarig proces for arbejdsgivere og arbejdstagere med overenskomst at få ændret pensionsaftaler, så der er garanti for, at de ikke omfatter puljer med tobaksaktier. Pensionsopsparingspuljer kan sagtens sammensættes, uden der indgår tobaksaktier i puljerne, som det eksempelvis ses hos Alm. Brand, AP Pension, Danica Pension, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, MP Pension, P+, PenSam, PensionDanmark, PFA og PKA og også hos Danske Invest.

Tobaksindustrien må ikke påvirke politikere

Danmark har i 2004 tiltrådt WHO’s rammekonvention om tobak, FCTC. Det er en juridisk bindende konvention, som forpligter Danmark til at beskytte nuværende og kommende generationer mod konsekvenser af tobak og tobaksforbrug. Danmark overholder endnu ikke alle forpligtelser i FCTC og anbefalingerne i tilhørende guidelines.

Vi mener, at Danmark snarest muligt bør opfylde konventionens forpligtelser fuldt ud.

Eksempelvis er en af anbefalingerne, at tobaksindustrien ikke bør have indflydelse på sundhedspolitik, da der er en fundamental og uforenelig konflikt mellem tobaksindustriens interesser og offentlige sundhedspolitiske interesser. I Danmark har tobaksindustrien mulighed for at påvirke sundhedspolitikken og der mangler gennemsigtighed med hensyn til tobaksindustriens interaktioner med ministerier og styrelser.
Sundhedsstyrelsen har vedtaget, at alle henvendelser fra tobaksindustrien og deres interesseorganisationer offentliggøres på deres hjemmeside. Vi opfordrer til, at disse retningslinjer som minimum implementeres i alle ministerier og styrelser.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • At alle offentlige og private finansielle investorer ophører med at investere i tobaksindustrien.
  • At Danmark implementerer WHO’s anbefalinger fuldt ud snarest muligt.
Det gør Kræftens Bekæmpelse
  • Kræftens Bekæmpelse arbejder aktivt både i Danmark og internationalt sammen med nordiske kræftforeninger og med globale netværk for at gøre offentlige og private investeringsvirksomheders opmærksomhed på, at de bør stoppe med at investere i tobak.
  • Kræftens Bekæmpelse modtager ikke donationer fra og samarbejder ikke med tobaksindustrien.
  • Vi ønsker ikke tobaksindustrien som medlemmer.
  • Vi  modtager ikke donationer og faste bidrag fra tobaksindustrien, heller ikke betingelsesfrie donationer ved landsdækkende indsamlingskampagner
  • Vi samarbejder ikke med tobaksindustrien
  • Vi ansætter ikke forskere, som medvirker i forskningssamarbejder, hvis en samarbejdspart modtager eller har modtaget en donation eller bevilling fra tobaksindustrien. Ved tobaksindustri forstås virksomheder, koncerner, fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af tobaksprodukter. Dette gælder såvel direkte indtægter fra tobaksindustri som indirekte indtægter gennem selskabs- og fondskonstruktioner.

Læs mere om investeringer i tobaksindustrien

FN har kategoriseret tobaksindustrien som en såkaldt 'højrisiko-sektor' og ekskluderet tobaksindustrien fra FN's etiske virksomhedsnetværk, Global Compact:

Tobak er i samme kategori som klyngebomber

Mange mennesker har uden at vide det investeringer i tobak via eksempelvis pensionspenge. Tobacco Free Portfolios er en non-profit organisation, som arbejder målrettet for at rådgive investorer i at investere tobaksfrit:

Tobacco Free Portfolios 

Danmark har i 2004 tiltrådt WHO’s rammekonvention om tobak, FCTC, som er en juridisk bindende konvention, som forpligter Danmark til at beskytte nuværende og kommende generationer mod konsekvenser af tobak og tobaksforbrug:

WHO framework convention on tobacco control


Tobak er skadeligt for både sundhed og miljøet. Der ryddes store områder med oprindelig skov for at dyrke tobak og børnearbejde er udbredt i tobaksplantagerne.


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


Kontakt:
For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

 

Nyheder

28-09-2023
Radioaktivt jodkorn spiller vigtig rolle ved brystkræftoperationer
Knæk Cancer: Særlig metode til markering af brystkræft er taget i brug på baggrund af forskning, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse og Knæk Cancer. Nu viser undersøgelse, at det også er den bedste …
Læs flere nyheder