Gå til sygdomsliste

Kræftplan V - fremtidssikring af kræftområdet

Kræftens Bekæmpelse glæder sig over regeringens ambitiøse initiativer til at rette op på kræftområdet og deltager gerne i arbejdet med indhold i en kommende Kræftplan V. En ny kræftplan skal sikre, at færre borgere fremover får kræft, og at flere overlever kræft og får et godt liv efter og med kræft. Vi anbefaler derfor, at Kræftplan V har fokus på hele patientens forløb og det samlede sundhedsvæsen.
kvindelig læge behandler patient som ligger i en hospitalsseng

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til Kræftplan V:

 • Robust kapacitet og øget kvalitet
  • Tilstrækkelig kapacitet til screening, udredning og behandling af kræft
  • Fastsættelse af kvalitetstandarder for hele kræftforløbet, herunder forebyggelse
  • Systematisk monitorering af ventetid og kvalitet fra første symptom til livet efter og med kræft
 • Sats mere på forebyggelse af sygdom og kræft
  • En folkesundhedslov, der skal sikre en systematisk inddragelse af folkesundhedsperspektivet på politikområder og i sektorer med betydning for befolkningens sundhed
  • National forebyggelsesplan med forpligtende målsætninger med fokus på blandt andet:
   -  Røg- og nikotinfri generationer, bedre hjælp til rygestop og højere pris på tobak (over 100 kr.)
   -  Aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol og brug af solarie
   -  Strukturelle initiativer der kan forebygge stigningen i overvægt
 • Kræft skal opspores tidligere
  • Styrket oplysningsindsats med henblik på at øge deltagelsen i tarmkræft- og livmoderhalskræftscreening med fokus på at reducere social ulighed i deltagelsen
  • Registrering af patienternes stadie skal forbedres, og der skal sættes en konkret målsætning for, hvor mange patienter der skal diagnosticeres i lave stadier (I/II)
  • National plan for udvikling og indretning af diagnostik
  • Etablering af et nationalt kompetencecenter for rettidig diagnostik af mulig alvorlig sygdom, herunder kræft

 • Mindsket ulighed i kræft

  • Sundhedspersonale skal tilbydes kompetenceudvikling og værktøjer i patientinddragelse og screening af patienter i sårbare positioner
  •  Allokering af dedikerede ressourcer til indsatser, som er målrettet dem med størst behov for eksempel mere håndholdt forløbskoordination og støtte til sårbare patienter

 • Sammenhæng og patientinddragelse i hele kræftforløbet

  • Alle patienter skal have en patientansvarlig læge i deres forløb på sygehuset og opleve trygge overgange mellem afdelinger og sygehuse
  • National styrkelse af organisatorisk og individuel patientinddragelse for at sikre mere systematisk inddragelse af patienter og pårørende i hele forløbet
  • Større fremdrift i og samkoordinering af den nationale IT- og dataunderstøttelse af patientforløb på tværs af sektorer
  • Alle patienter skal have tilstrækkelig rådgivning om rettigheder
 • Bedre og mere ensartet tilbud til senfølger efter kræft

  • Patienter i hele landet skal have adgang til et relevant tilbud uanset senfølger, og der skal etableres senfølgeklinikker for generelle senfølger i alle regioner. Der skal fastsættes tydelige henvisningskriterier til tilbuddene
  • Ansvarsfordelingen mellem sektorerne skal tydeligt defineres, og der skal på tværs af sektorerne være fælles retningslinjer for opsporing og behandling
  • Mere viden om senfølger gennem systematisk dataopsamling, erfaringsudveksling og forskning
 • Alle med behov skal have en rettidig palliativ indsats
  • Alle patienter med en livstruende sygdom skal tilbydes systematisk og løbende behovsvurdering, og første vurdering skal ske tidligt i sygdomsforløbet
  • Der skal være tilstrækkelig kapacitet og kompetencer i sundhedsvæsnet til, at rehabiliterende og palliative indsatser kan iværksættes hurtigt og adækvat
  • Der skal etableres en dansk speciallægeuddannelse i palliation

Læs uddybende om anbefalingerne her:

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til Kræftplan V

Læs om Kræftens Bekæmpelses politiske holdninger til udvalgte emner:

Det mener Kræftens Bekæmpelse