Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om opvarmet tobak

Kræftens Bekæmpelse mener, at opvarmet tobak skal reguleres på samme måde som cigaretter. Det vil sige med høje afgifter, forbud mod smagsstoffer og stop for salg på internettet.

Rygning er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer, men det er fortsat lovligt at sælge tobak. Opvarmet tobak er et nyt produkt på det danske marked. Det adskiller sig fra almindelige cigaretter ved, at man ikke sætter ild til tobakken, men i stedet opvarmer tobakken i en hardware-del og inhalerer den nikotinholdige røg.

Foreløbigt sælges kun produkter fra Philip Morris i Danmark, og i 2020 røg 1 pct. af den voksne befolkning opvarmet tobak dagligt eller lejlighedsvist, ifølge Danskernes Rygevaner 2020 Delrapport 1: Nikotinafhængighed. Sundhedsstyrelsen (2021).  

Skadelighed
Uafhængige undersøgelser har fundet kræftfremkaldende stoffer og tjærestoffer i røgen fra opvarmet tobak, men der mangler viden om sygdomsrisikoen på kort og langt sigt. Der er ikke evidens for, at opvarmet tobak er mindre skadeligt end andre former for tobak.

Opvarmet tobak kan tiltrække nye unge rygere og underminere rygestop, hvis rygerne skifter traditionelle cigaretter ud med opvarmet tobak i stedet for at holde helt op med at ryge. Det har vist sig, at en del af brugerne af opvarmet tobak ikke holder op med at ryge traditionelle cigaretter, men i stedet ryger begge dele. Blandt danskere, der ryger opvarmet tobak, ryger størstedelen også cigaretter, ifølge undersøgelsen Danskernes rygevaner, 2020.

Samme regler for al tobak
Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at opvarmet tobak bliver reguleret på samme måde som anden tobak.
I Danmark er det tilfældet på en række områder: Opvarmet tobak beskattes som røgtobak. Det er omfattet af rygeloven, af lov om forbud mod tobaksreklame og af udstillingsforbuddet på salgssteder. Opvarmet tobak er også omfattet af standardiserede pakker, dog er selve hardware-delen undtaget.

Kræftens Bekæmpelse mener, at opvarmet tobak skal sidestilles med cigaretter i forhold til højere priser, og forbud mod smagsstoffer. I henhold til WHO´s anbefalinger mener Kræftens Bekæmpelse, at hverken opvarmet tobak eller anden tobak bør sælges via internettet. Det vil gøre tobak mindre tilgængeligt for især børn og unge.

Markedsføring til unge
Traditionelle reklamer for tobak er forbudt, men gråzoner udnyttes til at markedsføre opvarmet tobak som et mindre skadeligt alternativ til rygning. Hardware-delen, der bruges til at ryge den opvarmede tobak, minder om smartphones, og i udlandet markedsføres opvarmet tobak på sociale medier bl.a. af unge influencers som en cool accessory eller gadget. Disse typer af markedsføring er kendt for særligt at appellere til unge.

Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at de relevante myndigheder bør have særligt fokus på at overvåge og regulere den mere subtile markedsføring, der er målrettet børn og unge.

Tobaksindustriens røgslør 
Den globale tobaksindustri har gennem årtier arbejdet systematisk på at skabe tvivl om sygdomsrisikoen ved sine produkter. F.eks. har den introduceret filter- og light-cigaretter med påstande om, at de var mindre skadelige. Opvarmet tobak er et led i denne strategi.

I danske medier har tobaksgiganten Philip Morris udtalt, at de ønsker en ’røgfri fremtid’ og tilbyder opvarmet tobak som løsningen. Samtidig markedsfører de fortsat traditionelle tobaksprodukter globalt.

Nej til nye tobaks- og nikotinprodukter
Kræftens Bekæmpelse mener ikke, at der er brug for flere kræftfremkaldende og sundhedsskadelige tobaksprodukter. Tværtimod. Nye tobaksprodukter har til formål at tiltrække nye, unge rygere, at fastholde eksisterende rygere og at få tobaksindustrien til at fremstå socialt ansvarlige. Et stop for nye tobaksprodukter vil mindske tobaksindustriens mulighed for at rekruttere og fastholde rygere, så færre i fremtiden vil få kræft på grund af tobak.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • Opvarmet tobak bør reguleres som cigaretter i forhold til bl.a. højere priser og forbud mod smagsstoffer.
  • Opvarmet tobak skal ikke markedsføres til børn og unge f.eks. via sociale medier. Det skal være en særlig myndighedsopgave at overvåge og håndhæve dette.
  • Internetsalg af alle former for tobak skal ikke være tilladt.

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med eller holdning til opvarmet tobak, er du velkommen til at kontakte Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse. E-mail: ntk@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 34 / mobil: 30 38 15 31

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

Læs mere:

Hvad er opvarmet tobak?

Læs flere af Kræftens Bekæmpelses holdninger:

Kræftens Bekæmpelse mener

 

Nyheder

29-03-2023
De fleste lever godt med stomi efter endetarmskræft
Danske forskere sætter i ny undersøgelse fokus på livskvaliteten hos patienter, der har fået en stomi på grund af endetarmskræft. Og de har et vigtigt budskab til de patienter, der har problemer med d…
Læs flere nyheder