Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om opvarmet tobak

Kræftens Bekæmpelse mener, at opvarmet tobak og nye tobaksvarer skal reguleres på samme måde som anden tobak. Det vil sige med høje afgifter, billedadvarsler og rygeregler.

Tobak er årsag til lungekræft og 15 andre kræftformer, men det er fortsat lovligt at sælge tobak. Opvarmet tobak er et nyt produkt på det danske marked. Det adskiller sig fra almindelige cigaretter ved, at man ikke sætter ild til tobakken, men i stedet opvarmer tobakken i en hardware-del og inhalerer den nikotinholdige røg.

Foreløbigt sælges kun Philip Morris produkter i Danmark, og der er endnu ikke tal for, hvor mange der bruger opvarmet tobak.  

Skadelighed

Uafhængige undersøgelser har fundet kræftfremkaldende stoffer og tjærestoffer i røgen fra opvarmet tobak, men der mangler viden om sygdomsrisikoen på kort og langt sigt. Der er ikke evidens for, at opvarmet tobak er mindre skadeligt end andre former for tobak.

Opvarmet tobak kan tiltrække nye unge rygere og underminere rygestop, hvis rygerne skifter traditionelle cigaretter ud med opvarmet tobak i stedet for at holde helt op med at ryge. Det har vist sig, at en del af brugerne af opvarmet tobak ikke holder op med at ryge traditionelle cigaretter, men i stedet ryger begge dele.

Kræftens Bekæmpelse har den principielle holdning, at opvarmet tobak og lignende nye produkter kun bør introduceres på markedet, hvis der er uafhængig dokumentation for, at de ikke skader forbrugernes helbred hverken på kort og langt sigt.

Læs mere om opvarmet tobak:

Hvad er opvarmet tobak? 

Samme regler for al tobak

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at opvarmet tobak bliver reguleret på samme måde som anden tobak.

I Danmark er det tilfældet på en række områder: Opvarmet tobak beskattes som røgtobak, og det er omfattet af rygeloven og af loven om forbud mod tobaksreklame.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler derudover, at opvarmet tobak sidestilles med cigaretter i forhold til billedadvarsler, og at opvarmet tobak omfattes af tiltag som tobak under disken, neutrale pakker og røgfri arbejdstid.   

I henhold til WHO´s anbefalinger mener Kræftens Bekæmpelse, at hverken opvarmet tobak eller anden tobak bør sælges via internettet. Det vil gøre tobak mindre tilgængeligt for især børn og unge.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • Opvarmet tobak bør reguleres som anden tobak, også i forhold til tobak under disken, neutrale pakker og røgfri arbejdstid
  • Opvarmet tobak skal ikke markedsføres til børn og unge f.eks. via sociale medier. Der skal være en særlig myndighedsopgave at overvåge og håndhæve dette. Internetsalg af alle former for tobak skal ikke være tilladt

Markedsføring til unge

Traditionelle reklamer for tobak er forbudt, men gråzoner udnyttes til at markedsføreopvarmet tobak som et mindre skadeligt alternativ til rygning.

I udlandet markedsføres opvarmet tobak på sociale medier af bl.a. af unge influencers som en cool accessory eller gadget, og designet ligner mobiltelefoner. Disse typer af markedsføring er kendt for særligt at appellere til unge.

Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at de relevante myndigheder bør have særligt fokus på at overvåge og regulere den mere subtile markedsføring, der er målrettet børn og unge.

Tobaksindustriens røgslør  

Den globale tobaksindustri har gennem årtier arbejdet systematisk på at skabe tvivl om sygdomsrisikoen ved sine produkter. F.eks. har den introduceret filter- og light-cigaretter med påstande om, at de var mindre skadelige. Opvarmet tobak er et led i denne strategi.

I danske medier har tobaksgiganten Philip Morris hævdet, at de ønsker en ’røgfri fremtid’ og tilbyder opvarmet tobak som løsningen. Samtidig markedsfører de fortsat traditionelle tobaksprodukter globalt.

Nej til nye kræftfremkaldende produkter

Kræftens Bekæmpelse mener ikke, at der er brug for flere kræftfremkaldende og sundhedsskadelige tobaksprodukter. Tværtimod. Nye tobaksprodukter har til formål at tiltrække nye, unge rygere, at fastholde eksisterende rygere samt at få tobaksindustrien til at fremstå socialt ansvarlige.  

Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at Danmark regulerer opvarmet tobak og andre nye tobaksprodukter på samme måde som cigaretter. Det vil betyde, at færre børn og unge begynder at ryge, og at færre bliver afhængige af tobak.

Samtidig vil det mindske tobaksindustriens mulighed for at rekruttere og fastholde rygere, så færre i fremtiden vil få kræft på grund af tobak.

Læs flere af Kræftens Bekæmpelses holdninger:

Kræftens Bekæmpelse mener

 

Nyheder

27-02-2021
Kræft er ikke det første en læge tænker på - men unge får faktisk også kræft
En del unge kræftpatienter oplever, at det tager lang tid og kræver flere lægebesøg, før de får deres kræftdiagnose. Nogle oplever ligefrem, at de ikke bliver taget alvorligt af deres læge, når de hen…
Læs flere nyheder