Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om PFAS

Kræftens Bekæmpelse mener, at brug af alle PFAS-stoffer bør forbydes. Nogle af de såkaldte ’evighedskemikalier’ er under væsentlig mistanke for at øge risikoen for kræft i bl.a. nyre og testikler. Der er desuden brug for mere forskning for at belyse risikoen for kræft bedre.

PFAS er betegnelsen for en meget stor gruppe menneskeskabte kemikalier. Alle stofferne er meget svære at nedbryde. De hober sig op i naturen og i vores kroppe, og de har en lang række dokumenterede og mistænkte sundhedsskadelige konsekvenser.

Stofferne deles op efter deres farlighed og deres kemiske egenskaber. Eksempler på PFAS-stoffer er bl.a. PFOA og PFOS. Der er væsentlig mistanke om, at især PFOA-stofferne øger risikoen for kræft i nyre og testikler [1-5]. Forskning viser også nogen evidens for sammenhæng mellem PFOA, PFOS og brystkræft [6,7].

Risikoen for, at mennesker kan få kræft på grund af andre PFAS-stoffer er endnu dårligt belyst i forskningen, men stofferne kan på grund af kemiske ligheder potentielt også være kræftfremkaldende. Andre kræftformer end de nævnte er også mulige, men forskning på området er mangelfuld [6,8,9].

Kræftens Bekæmpelse mener, at der er behov for mere forskning, så kræftrisikoen kan klarlægges i forbindelse med de mest udbredte typer PFAS. Kræftens Bekæmpelse mener desuden, at brug af alle PFAS-stoffer bør forbydes i Danmark.

PFAS-kemikalier
 • PFAS-kemikalier har siden 1950’erne været anvendt til bl.a. overfladebehandling af tøj og tæpper, imprægnering af pizzabakker, i brandslukningsskum m.m.
 • Stofferne kaldes også ’evighedskemikalier’, fordi de er meget udbredte og svære at nedbryde. PFAS findes i dag mange steder i naturen og i mennesker  
  PFAS-stoffer kaldes også ’fluorstoffer’. Bemærk dog, at de intet har tilfælles med det fluor, der er i vores tandpasta  
 • Stofferne kan i dag spores i blodet hos de fleste mennesker. De højeste niveauer findes hos personer, der har været udsat for dem via deres arbejde, f.eks. hos brandmænd
 • I de seneste år er nogle af PFAS-stoffer (herunder PFOA og PFOS) blevet forbudt i Danmark og flere andre lande. Begrundelsen for forbuddet var netop deres ophobning i naturen og deres sundhedsskadelige virkninger
 • Nogle typer PFAS kemikalier må stadigvæk anvendes i f.eks. kosmetikprodukter, maling, tekstiler og køkkengrej
Det gør Kræftens Bekæmpelse
 • Kræftens Bekæmpelse følger forskning på området
 • Sammen med Bispebjerg Hospital, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Syddansk Universitet undersøger vi PFAS-udsættelse og kræft forekomst hos brandmænd (2022-24)
Kræftens Bekæmpelse anbefaler
 • At gennemføre et nationalt totalforbud mod PFAS-stoffer
 • Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland gik i 2020 sammen om at foreslå et generelt EU-forbud mod PFAS-stoffer på det europæiske marked. Regeringen bør genfremsætte ønsket om et forbud og rykke EU kommissionen ift. at eksekvere på det før 2025

Kontakt:

Vil du vide mere om forskning inden for PFAS, er du velkommen til at kontakte Johnni Hansen, seniorforsker i Arbejde, Miljø og Kræft, Kræftens Bekæmpelse:
E-mail: johnni@cancer.dk / tlf.: 35 25 76 40

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

Læs mere:

Læs mere om de sundhedsskadelige virkninger af PFAS-stoffer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

PFAS


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener: 

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

20-09-2023
Debat: Her er otte forslag til et nyt sygedagpengesystem
Alt for ofte kommer almindelige mennesker i klemme i sygedagpengesystemet. Det skal ændres. Et styrket samarbejde med læger er blandt i alt otte forslag til en forbedring af sygedagpengesystemet, skri…
Læs flere nyheder