Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om senfølger

Kræftens Bekæmpelse mener, at senfølgeindsatsen i Danmark skal styrkes. I dag er både viden på området og hjælp til de patienter, som oplever senfølger efter kræft, mangelfuld og tilfældig.

Mere end halvdelen af alle kræftoverlevere oplever senfølger. Senfølger kan være både fysiske og psykiske helbredsproblemer, som opstår under eller efter behandlingen for kræft. Det kan f.eks. være fatigue (kræftrelateret træthed), smerter, angst og kognitive udfordringer.

Desværre mangler der i dag både viden om og systematisk fokus på senfølger. De fleste kræftpatienter oplever, at behandlingsforløbet er veltilrettelagt og kører efter en klar plan. Men når behandlingen er afsluttet, oplever mange, at de står alene, når senfølgerne opstår.
Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at der er brug for at styrke senfølgeindsatsen i Danmark.

Flere vil opleve senfølger
I dag lever cirka 370.000 med og efter kræft i Danmark, og tallet forventes at stige i fremtiden. Det skyldes, at kræftpatienters overlevelse er forbedret gennem de seneste år på grund af fremskridt inden for kræftbehandling. Samtidig er antallet af nye kræfttilfælde stigende.

Med det voksende antal kræftoverlevere vil senfølger i fremtiden blive en stigende udfordring i det danske sundhedsvæsen. Senfølger har samtidig konsekvenser for patienternes livskvalitet, funktion og arbejdsevne. Derfor er det vigtigt, at senfølgeindsatsen styrkes - Kræftens Bekæmpelse har 8 anbefalinger for området. Læs dem i teksten forneden.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler

1. Kræftpatienter skal informeres om senfølger – både før, under og efter behandlingen samt løbende i opfølgningsforløbet

2. Sundheds- og socialfagligt personale skal have viden om og kompetencer inden for senfølger med fokus på forebyggelse, opsporing, udredning, behandling og kommunikation

3. Sundhedspersonalet skal løbende gennemføre vurderinger af den enkelte patients behov med fokus på senfølger – f.eks. via digitale løsninger

4. Ulighed på senfølgeområdet skal reduceres

5. Der skal etableres generelle senfølgeklinikker i alle fem regioner med tydelige henvisningskriterier

6. Almen praksis, kommuner og sygehuse skal styrke det tværfaglige samarbejde og skabe klarhed over ansvarsfordelingen mellem sektorernes tilbud, f.eks. via sundhedsaftaler

7. Der skal udvikles og implementeres nationale kliniske retningslinjer for forebyggelse, opsporing, diagnostik og behandling af senfølger

8. Systematisk dataopsamling, erfaringsudveksling og forskning skal prioriteres

Du kan læse en uddybning af anbefalingerne og baggrunden for disse i Kræftens Bekæmpelses holdningspapir om senfølger:

Kræftens Bekæmpelse: Holdningspapir om senfølger

Det gør Kræftens Bekæmpelse
 • Støtter forskning i senfølger efter kræft. Bl.a. har Knæk Cancer-midler støttet oprettelsen af tre nationale forskningscentre for senfølger efter kræft
 • Tilbyder gratis, professionel rådgivning om blandt andet senfølger til kræftpatienter og pårørende i hele landet i Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger og på Kræftlinjen
 • Tilbyder samtale- og netværksgrupper for patienter med senfølger mange steder i landet og på cancerforum.dk
 • Udarbejder patientinformation om senfølger – både trykt materiale og digitalt på cancer.dk
 • Indsamler viden fra kræftpatienter om deres behov og oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet, bl.a. i forbindelse med barometerundersøgelserne.
 • Arbejder politisk på senfølgeområdet, både på nationalt, regionalt og kommunalt plan, gennem hovedbestyrelse, regionsudvalg og lokalforeninger. Bl.a. er rehabilitering og senfølger et nyt politisk fokus for regionsudvalg og lokalforeningen
 • Påvirker relevante aktører, så senfølgeindsatsen forbedres på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau
 • Påvirker relevante myndigheder til at koordinere indsatsen og sikre ensartede tilbud på tværs af landet
 • Arbejder for, at ny viden omsættes til kliniske retningslinjer
 • Arbejder for, at rehabiliterings- og senfølgeindsatser bliver en del af sundhedsaftalerne
Fakta om senfølger efter kræft
 • Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse fra 2019 viser, at: 58 pct. af kræftpatienter oplever gener efter kræftsygdommen, som fylder meget i hverdagen 2,5 år efter diagnose
 • Af de patienter, der har angivet at have et behov for hjælp, har 35 pct. ikke oplevet at få hjælp til deres senfølger

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med senfølger efter kræft, er  du velkommen til at kontakte Katrine Ridder Brøndum, sundhedsfaglig konsulent i Kræftens Bekæmpelse:

E-mail: krb@cancer.dk, tlf.: 35 25 76 15 

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

 

Nyheder

28-09-2023
Radioaktivt jodkorn spiller vigtig rolle ved brystkræftoperationer
Knæk Cancer: Særlig metode til markering af brystkræft er taget i brug på baggrund af forskning, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse og Knæk Cancer. Nu viser undersøgelse, at det også er den bedste …
Læs flere nyheder